Recent content by trantho151

  1. T

    Mua Vợt cầu Lông cũ^^^) ae nào dư xài để lại giúp...........!

    Tình hình là cây cợt cầu lông hư mất rồi mà ko đủ tiền mua cây mới. Ae nào có vợt cũ dư xài thì để lại cho mình, giá khoảng 200-500k thôi nhé! Hàng chất còn xài tốt là Ok :D