Recent content by xosoktme

  1. X

    Kế hoạch làm mưa sao băng nhân tạo vào năm 2020 ở Nhật

    Theo thông tin cho biết thì khoảng đến năm 2020 thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức tại đất nước mặt trời mọc. Để chuẩn bị tốt cho sự kiện này, ngày từ bây giờ chính phủ Nhật đã gấp rút lên các dự án đầu tư lớn như việc dự định làm mưa sao băng nhân tạo. Chi tiết chi phí xem tại...