Recent content by sinhvienit1503

  1. S

    Các món ăn chế biến từ tổ yến khánh hoà

    Một trong những thực phẩm đắt tiền nhất trên thế giới được làm từ nước bọt chim yến sào thiên nhiên khánh hòa (NaturalNews) Hơn 400 năm, bird's nest súp từ lâu đã là một trong các loại thực phẩm đắt tiền nhất trên thế giới, và thậm chí ngày nay một bát đĩa đơn của nó chi phí khoảng $30 và...