Recent content by ThietKeNoiThatVHome

 1. ThietKeNoiThatVHome

  Bạn quan tâm quy định về chữ ký trên hóa đơn điện tử

  Quy định về chữ ký trên hóa đơn với người bán Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành mới đây nhất, Bộ tài chính đã đưa ra quy định về chữ ký trên hóa đơn đối với cả người mua như sau: Với trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn phải là chữ ký số của...
 2. ThietKeNoiThatVHome

  Chia sẻ nguyên tắc chuyển đổi sang hoá đơn điện tử

  Có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua là nguyên tắc đầu tiên mà doanh nghiệp cần lưu ý. Cụ thể, người bán hàng hoặc kế toán phải nêu rõ cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử là truyền trực tiếp từ hệ...
 3. ThietKeNoiThatVHome

  Hóa đơn điện tử xác thực giúp hạn chế hóa đơn giả

  Để ngăn chặn các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực hóa đơn và thuế, Tổng cục Thuế sẽ triển khai thí điểm xây dựng hệ thống xác thực hóa đơn (ICS) tại một số doanh nghiệp ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, hệ thống ICS sẽ xây dựng các chuẩn dữ liệu về hóa đơn điện tử. Để giúp doanh...
 4. ThietKeNoiThatVHome

  Hóa đơn xuất sai thời điểm là khi nào?

  Việc hóa đơn điện tử xuất sai thời điểm cũng được quy là vi phạm và sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng với doanh nghiệp. Do đó, việc phải hiểu rõ thời điểm xuất hóa đơn điện tử chính là nghiệp vụ quan trọng của mỗi kế toán. Mới đây, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày...
 5. ThietKeNoiThatVHome

  Các loại hóa đơn kế toán nên biết

  Muốn viết các loại hóa đơn chính xác gồm những loại nào thì bạn cần phải nắm vững được những văn bản pháp luật quy định về hóa đơn điện tử. Tại Điều 5, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau: Một là hóa đơn giá trị gia tăng. Đây là loại hóa đơn...
 6. ThietKeNoiThatVHome

  Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

  Trước khi đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng, các tổ chức, doanh nghiệp cần phải làm thông báo phát hành hóa đơn. Nếu hóa đơn sử dụng mà chưa được thông báo phát hành thì sẽ được tính là bất hợp pháp. Theo Khoản 2, Điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định: Trước khi sử dụng hóa đơn...
 7. ThietKeNoiThatVHome

  Đối tượng DN cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Đối tượng doanh nghiệp nào thì làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng? Tại Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Theo đó, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng sẽ được áp dụng với các đối tượng sau: Hóa...
 8. ThietKeNoiThatVHome

  Đóng dấu và chữ ký số trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang chứng từ giấy

  Quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định rõ người bán hàng hóa được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong lưu thông. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy này chỉ được thực hiện duy nhất “1 lần”...
 9. ThietKeNoiThatVHome

  Hóa đơn điều chỉnh giảm là gì?

  Lập hóa đơn điều chỉnh giảm hay tăng là việc mà các tổ chức doanh nghiệp cần phải làm với những hóa đơn đã lập nhưng xảy ra sai sót. Cụ thể, theo Khoản 2, Điều 9 về xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập trong Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định các hóa đơn đã lập nhưng có sai sót xảy...
 10. ThietKeNoiThatVHome

  Lí do tại sao nên tra cứu hóa đơn điện tử?

  Tra cứu hóa đơn điện tử là hoạt động cần thiết và quan trong của nhiều doanh nghiệp trong quá trình sử dụng và triển khai hóa đơn điện tử và phần mềm hóa đơn điện tử. Làm là một chuyện tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ vai trò và tại sao lại phải tra cứu hóa đơn điện tử. Dưới đây E-invoice...
 11. ThietKeNoiThatVHome

  Giúp bạn làm rõ hơn Chữ ký số là gì ?

  Chữ ký số tương tự như chữ ký truyền thống, đều có vai trò xác nhận cam kết của tổ chức hay cá nhân nào đó. Người kí xác nhận phải chịu trách nhiệm trong văn bản đã ký và không chối bỏ được. Tuy nhiên, chữ ký số được thể hiện dưới hình thức khác, bằng cách dựa trên công nghệ mã hóa công khai...
 12. ThietKeNoiThatVHome

  Bạn có biết Giá trị pháp lý của hóa đơn chuyển đổi ?

  Theo Điều 10 Nghị định 119/ 2018/ NĐ-CP, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ...
 13. ThietKeNoiThatVHome

  Hóa đơn hợp lệ có những đặc điểm gì?

  Phân biệt rõ ràng hóa đơn hợp lệ, hóa đơn hợp pháp và cách tra cứu hóa đơn hợp lệ sẽ giúp người dùng có thể sử dụng hóa đơn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Giải đáp hóa đơn hợp lệ, hợp pháp từ A-Z. 1. Hóa đơn hợp lệ là gì ? Hóa đơn hợp lệ là loại hóa đơn phù hợp với thông lệ được quy định bởi...
 14. ThietKeNoiThatVHome

  Hướng dẫn đăng kí hóa đơn điện tử

  Hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử theo quy định của Pháp luật. Sau khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ được ban hành rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã chuyển từ việc sử dụng hóa đơn...