Ủng hộ giúp duy trì hoạt động của diễn đàn
vào số MOMO 0901235709 - Thanh Phong

Recent content by ThietKeNoiThatVHome

 1. ThietKeNoiThatVHome

  Bảo hiểm xã hội tiếng anh là gì?

  Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, thất nghiệp, về hưu. Có 2 hình thức bảo hiểm xã hội là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội...
 2. ThietKeNoiThatVHome

  Quy định về bảo hiểm cho người già

  Tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế dành cho người già là việc làm cần thiết đối với người lao đông có độ tưởi trên 60. Bảo hiểm cho người già mang đến nhiều quyền lợi hơn cho người lao động khi tham gia. Vậy cụ thể quyền lợi và quy định về hình thức bảo hiểm này như thế nào...
 3. ThietKeNoiThatVHome

  Hướng dẫn thủ tục Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

  Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong những hợp nào? Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội gồm những gì? 1. Các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội Khi làm mất hoặc làm hỏng sổ BHXH buộc phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội và dùng sổ mới để thực hiện các ghi chép, làm căn cứ để hưởng các chế độ từ...
 4. ThietKeNoiThatVHome

  Thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến tỉnh và mức hưởng

  Theo quy định của Pháp luật hiện hành thì khám chữa bệnh đúng tuyến là khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc khám chữa bệnh tại tuyến trên mà có giấy chuyển tuyến của bác sĩ điều trị thì khi đó người tham gia BHYT khám chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa...
 5. ThietKeNoiThatVHome

  Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

  Căn cứ Điều 23 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 và Khoản 16, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định chi tiết 12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế, bao gồm: 1. Chi phí trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước chi trả cho các nhóm đối tượng sau: Khám bệnh, chữa bệnh...
 6. ThietKeNoiThatVHome

  Tìm hiểu về Bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi

  Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được cấp BHYT và hưởng bảo hiểm y tế miễn phí (Nhóm do ngân sách nhà nước đóng), cha mẹ không phải đóng phí BHYT cho cho con đến khi bé được 6...
 7. ThietKeNoiThatVHome

  Lợi ích của phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice

  Hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thấy phần mềm hóa đơn E-Invoice đã đem lại rất nhiều lợi ích đối với việc quản lý hóa đơn và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Nhưng lợi ích cơ bản của phần mềm hóa đơn E-Invoice . 1. Giảm thủ tục hành chính Sử dụng phần mềm hóa đơn E-Invoice doanh nghiệp...
 8. ThietKeNoiThatVHome

  Giá trị pháp lý của bản in hóa đơn điện tử

  Đối với chứng từ giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ có duy nhất 1 bản có giá trị pháp lý. Bản này phải đáp ứng các điều kiện như phản ánh toàn vẹn nội dung hóa đơn gốc, có ký hiệu riêng xác nhận là bản chuyển đổi, trên chứng từ phải có chữ ký, họ tên của người chuyển đổi và có dấu mộc...
 9. ThietKeNoiThatVHome

  Xử lý hóa đơn điện tử đã lập bị sai xót

  Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế: Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót trước khi gửi cho người mua: Người bán thực hiện các bước sau: Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119...
 10. ThietKeNoiThatVHome

  Hướng dẫn cách điều chỉnh hóa đơn điện tử bị sai sót sau khi cấp mã

  Căn cứ vào Điều 11 và Điều 17 của Thông tư 68/2019/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Điều 17 nằm trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các trường hợp hóa đơn điện tử bị sai sót và cách điều chỉnh hóa đơn điện tử như sau: Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế bị sai sót, chưa gửi...
 11. ThietKeNoiThatVHome

  2 nguyên tắc khi xuất hóa đơn dịch vụ điện tử

  Hóa đơn dịch vụ là loại chứng từ dùng để thannguyên tắc khi xuất hóa đơn dịch vụ điện tửh toán các mặt hàng có số lượng và đơn giá được thể hiện ngay trên hóa đơn. Sau khi đã hiểu được hóa đơn dịch vụ là gì, bạn cũng cần phải nắm được 02 nguyên tắc xuất hóa đơn dịch vụ điện tử để đảm bảo tính...
 12. ThietKeNoiThatVHome

  Bảo hiểm thất nghiệp: Bắt buộc hay tự nguyện?

  Bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội hỗ trợ người lao động trong trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động. Từ đó, hỗ trợ người lao động học nghề, tìm kiếm việc làm dựa trên cơ sở Qũy bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp được coi là chính...
 13. ThietKeNoiThatVHome

  Có thể sử dụng Itaxviewer để đọc file XML của hóa đơn điện tử hay không?

  Itaxviewer là phần mềm ứng dụng của Tổng Cục Thuế. Itaxviewer giúp doanh nghiệp đọc được các tờ khai quyết toán Thuế TNCN và các báo cáo một cách dễ dàng hơn. Các doanh nghiệp sẽ thực hiện nộp các tờ khai như: quyết toán thuế, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, hóa đơn tài chính... thông qua...
 14. ThietKeNoiThatVHome

  Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi người lao động bị ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết được Quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Do đó những người lao động tham gia BHXH sẽ được yêu cầu giải...
 15. ThietKeNoiThatVHome

  Cách tính lương hưu năm 2020

  Mức lương hưu hàng tháng của người lao động tham gia BHXH được tính theo tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương đóng BHXH. Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Theo quy định tại Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tỷ lệ hưởng lương hưu được...