Bạch Cúc

Sự toàn vẹn không có tri thức yếu và vô dụng, và tri thức không có sự toàn vẹn nguy hiểm và đáng sợ.
-
Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.
Sinh nhật
Tháng tư 25
Location
Huế

Followers

Top