Recent content by thanhpk_vn

  1. T

    Giải pháp ghi hình NVR Camera IP

    M.N.S Co.,ltd Trân trọng gửi đến quý khách hàng: - Giải pháp NAS – Giải pháp lưu trữ dữ liệu. - Giải pháp ghi hình NVR Camera IP. (tham khảo: www.mns.vn và www.giaiphapnas.com). Trân trọng & mong hợp tác ! Khắc Thanh -...
  2. T

    Giải pháp lưu trữ dữ liệu thông minh - Giải pháp NAS

    M.N.S Co.,ltd Trân trọng gửi đến quý khách hàng: - Giải pháp NAS – Giải pháp lưu trữ dữ liệu. - Giải pháp ghi hình NVR Camera IP. (tham khảo: www.mns.vn và www.giaiphapnas.com). Trân trọng & mong hợp tác ! Khắc Thanh -...