Recent content by q2chutk

  1. Q

    Cho thuê căn hộ SAIGON PEARL 3 phòng ngủ, RUBY SAPPHIRE

    · Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 7, 140m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view Cảng, view sông Saigon, Giá $1600 · Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 9, 140m2, 3 phòng ngủ, hướng Tây Nam, view Q1, view city, có nội thất, Giá $1800 · Cho thuê Saigon Pearl RUBY 1, tầng 10, 100m2, 3 phòng ngủ...
  2. Q

    Bán căn hộ SAIGON PEARL RUBY TOPAZ SAPPHIRE

    Liên hệ: Định 0909988697 · Bán Saigon Pearl Ruby 1, căn số 01, 99m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2300 · Bán Saigon Pearl Ruby 1, căn số 07, 134m2, 3 phòng ngủ, hướng Đông Bắc, view sông Saigon, view Cảng, Giá $2400 · Bán Saigon Pearl Ruby 1, căn số 08, 85m2, 2...