Ủng hộ giúp duy trì hoạt động của diễn đàn
vào số MOMO 0901235709 - Thanh Phong

Điện tử - máy móc

Buôn bán những thiết bị điện tử, máy móc.