Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Ba Ria - Vung? Tau` Than Yêu

khocveai

Member
Bà Rịa là một thị xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước kia thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai). Ngày nay, Bà Rịa có thể được coi là trung tâm hành chính mới của tỉnh này (tương đương tỉnh lị), bởi lẽ, nhiều cơ quan, giao dịch hành chính của tỉnh được chuyển từ thành phố Vũng Tàu về đây. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định nào thay đổi tỉnh lị cho nên trên danh nghĩa, Vũng Tàu vẫn là tỉnh lị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thị xã Bà Rịa được thành lập từ ngày 2 tháng 6 năm 1994, do chia huyện Châu Thành thành huyện Châu Đức, Tân Thành, thị xã Bà Rịa. Nhiều cơ quan quan trọng của tỉnh đã chuyển từ Vũng Tàu đến đây, từ sau khi thị xã được nâng lên làm tỉnh lỵ. Nó được tách ra từ huyện Châu Thành theo nghị định số 45/CP ngày 2 tháng 6 năm 1994 và đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 8 năm 1994.

Thời Việt Nam Cộng hòa, thị xã Bà Rịa về mặt hành chính chỉ là cấp xã Phước Lễ, vừa là quận lị quận Châu Thành Phước Tuy, vừa là tỉnh lị tỉnh Phước Tuy.
Ngày 8-12-1982, thị trấn Bà Rịa được thành lập từ xã Phước Lễ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi đó thị trấn Bà Rịa phía đông giáp xã Long Điền, huyện Long Đất, phía tây giáp xã Long Hưng, phía bắc giáp xã Hòa Long, phía nam giáp Tim Sông và Cầu Cỏ May thuộc đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo.
Ngày nay,Thị Xã Bà Rịa hiện có 8phường và 3xã.Dự định vào năm 2010 sẽ điều chỉnh tách thêm 1 phường và 1 xã.

Chua%20Hai%20Van%202.jpg

Chua` Hai? Van
Chua%20Tau%20Binh%20Gia.jpg

Chua` Tau` Binh` Gia?
Di%20tich%20tran%20dia%20phao%20co%20Nui%20Nho.jpg

Di tich` tran dia. phao' co? Nui' Nho?
Mieu%20ba%20ngu%20bang%20Thien%20hau%20cung.jpg

Mieu' Ngu? ba` Bang Thien hau. cung
Nui%20Dinh%20(17).jpg

Di tich' can cu Nui Dinh
Thien%20Vien%20Chon%20Khong%203.jpg

Thien` vien. Cho*n Kh0ng
Truc%20Lam%20Tinh%20Xa%201.jpg

 
Top