Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Truck

Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Sensor Truck chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu Sensor Truck ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
a2.gif

Danh sách sản phẩm Sensor Truck Tiến phát Cung cấp
BL20-16DI-24VDC-P
BL20-16DO-24VDC-0.5A-P
BL20-1AI-I(0/4...20MA)
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
BL20-1CNT-24VDC
BL20-1RS232
BL20-1RS485/422
BL20-1SSI
BL20-1SSI-INTERFACE
BL20-2AIH-I
BL20-2AI-I(0/4...20MA)
BL20-2AI-I(0/4...20MA)/CC
BL20-2AI-PT/NI-2/3
BL20-2AI-PT/NI-2/3/CC
BL20-2AI-THERMO-PI
BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)
BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)/CC
BL20-2AOH-I
BL20-2AO-I(4...20MA)
BL20-2AO-I(4...20MA)/CC
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)/CC
BL20-2DI-120/230VAC-P
BL20-2DI-125VDC-P
trucktienphat.jpg

BL20-2DI-24VDC-N
BL20-2DI-24VDC-P
BL20-2DI-24VDC-P/CC
BL20-2DI-24VDC-P-SS
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
BL20-2DO-24VDC-0.5A-N
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P
BL20-2DO-24VDC-2A-P
BL20-2DO-24VDC-2A-P/CC
BL20-2DO-R-CO
BL20-2DO-R-NC
BL20-2DO-R-NO
BL20-2RFID-A
BL20-2RFID-C
BL20-2RFID-S
BL20-32DI-24VDC-P
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
BL20-4AI-U/I
BL20-4DI-24VDC-N
BL20-4DI-24VDC-P
BL20-4DI-24VDC-P/CC
BL20-4DI-NAMUR
BL20-4DO-24VDC-0,5A-P/CC
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
BL20-ABPL (2 pcs.)
BL20-ANBZ-BL (10 pcs.)
BL20-ANBZ-BR ( 10 pcs.)
BL20-ANBZ-GN (10 pcs.)
BL20-ANBZ-GN/GE-BED (10 pcs.)
inductiveturck.jpg

BL20-ANBZ-RT (10 pcs.)
BL20-ANBZ-RT/BL-BED (10 pcs.)
BL20-ANBZ-SW (10 pcs.)
BL20-ANBZ-WS (10 pcs.)
BL20-B3S-SBB
BL20-B3S-SBC
BL20-B3T-SBB
BL20-B3T-SBC
BL20-B4S-SBBC
BL20-B4T-SBBC
BL20-B6S-SBBSBB
BL20-B6S-SBCSBC
BL20-B6T-SBBSBB
BL20-B6T-SBCSBC
BL20-BR-24VDC-D
BL20-BR-24VDC-D/CC
BL20-DS0-340-1K5
BL20-DS0-340-2K2
BL20-DS0-340-3K
BL20-DS0-340-4K
BL20-DS0-340-5K5
BL20-DS0-340-K06
BL20-DS0-340-K09
BL20-DS0-340-K18
BL20-DS0-340-K25
BL20-DS0-340-K55
BL20-DS0-340-K75
BL20-DS0-341-1K5
BL20-DS0-341-2K2
BL20-DS0-341-3K0
BL20-DS0-341-4K0
BL20-DS0-341-K06
BL20-DS0-341-K09
BL20-DS0-341-K18
BL20-DS0-341-K25
BL20-DS0-341-K55
BL20-DS0-341-K75
BL20-E-16DI-24VDC-P
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P
BL20-E-1SWIRE
BL20-E-4AO-U/I
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
BL20-E-8DI-24VDC-P
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P
BL20-E-GW-CO
BL20-E-GW-DN
BL20-E-GW-DP
BL20-E-GW-EN
BL20-E-GW-EN/ET
BL20-E-GW-EN-IP
BL20-FW5/101-150 (10 pcs.)
BL20FW5/1-50
BL20-FW5/1-50 (10 pcs.)
BL20-FW5/151-200 (10 pcs.)
BL20-FW5/51-100 (10 pcs.)
BL20-GWBR-CANOPEN
BL20-GWBR-DNET
BL20-GWBR-PBDP
BL20-GW-CANOPEN
BL20-GW-DNET
BL20-GW-DPV1
BL20-GW-DPV1/CC
BL20-GW-EN
BL20-GW-EN-IP
BL20-GW-EN-PN
BL20-GW-PBDP-1.5MB
BL20-GW-PBDP-1.5MB-S
BL20-GW-PBDP-12MB
BL20-GW-PBDP-12MB-STD
BL20-KLBU/S (10 pcs.)
BL20-KLBU/T (10 pcs.)
BL20-KO/10 (10 pcs.)
BL20-KO/11 (10 pcs.)
BL20-KO/12 (10 pcs.)
BL20-KO/13 (10 pcs.)
BL20-KO/14 (10 pcs.)
BL20-KO/16 (10 pcs.)
BL20-KO/17 (10 pcs.)
BL20-KO/2 (10 pcs.)
BL20-KO/6 (10 pcs.)
BL20-KO/8 (10 pcs.)
BL20-KO/9 (10 pcs.)
BL20-LABEL-BLOCK (5 pcs.)
BL20-LABEL-SCHEIBE (5 pcs.)
BL20-P3S-SBB
BL20-P3S-SBB-B
BL20-P3T-SBB
BL20-P3T-SBB-B
BL20-P4S-SBBC
BL20-P4S-SBBC-B
BL20-P4T-SBBC
BL20-P4T-SBBC-B
BL20-PF-120/230VAC-D
BL20-PF-24VDC-D
BL20-PF-24VDC-D/CC
BL20-PG-EN
BL20-PG-EN-DN-JA
BL20-PG-EN-DN-JA
BL20-PG-EN-IP
BL20-PKZM0-XDM12
BL20-PKZM0-XDM32
BL20-PKZM0-XRM12
BL20-PKZM0-XRM32
BL20-QV/1 (10 pcs.)
BL20-QV/2 (10 pcs.)
BL20-QV/3 (10 pcs.)
BL20-QV/4 (10 pcs.)
BL20-QV/5 (10 pcs.)
BL20-QV/6 (10 pcs.)
BL20-QV/7 (10 pcs.)
BL20-QV/8 (10 pcs.)
BL20-RS0-340-1K5
BL20-RS0-340-2K2
BL20-RS0-340-3K
BL20-RS0-340-4K
BL20-RS0-340-K06
BL20-RS0-340-K09
BL20-RS0-340-K18
BL20-RS0-340-K25
BL20-RS0-340-K55
BL20-RS0-340-K75
BL20-RS0-341-1K5
BL20-RS0-341-2K2
BL20-RS0-341-3K0
BL20-RS0-341-4K0
BL20-RS0-341-K06
BL20-RS0-341-K09
BL20-RS0-341-K18
BL20-RS0-341-K25
BL20-RS0-341-K55
BL20-RS0-341-K75
BL20-S3S-SBB
BL20-S3S-SBC
BL20-S3T-SBB
BL20-S3T-SBC
BL20-S4S-SBBC
BL20-S4S-SBBS
BL20-S4S-SBBS-CJ
BL20-S4S-SBCS
BL20-S4T-SBBC
BL20-S4T-SBBS
BL20-S4T-SBBS-CJ
BL20-S4T-SBCS
BL20-S6S-SBBSBB
BL20-S6S-SBCSBC
BL20-S6T-SBBSBB
BL20-S6T-SBCSBC
BL20-SCH-1
BL20-SWIRE-CAB-000
BL20-SWIRE-CAB-000(25 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-008(25 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-011(25 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-015(5 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-025(5 pcs.)
BL20-SWIRE-CAB-050
BL20-SWIRE-CAB-100
BL20-SWIRE-CAB-200
BL20-SWIRE-DIL
BL20-SWIRE-DIL(5 pcs.)
BL20-SWIRE-PF
BL20-WEW-35/2-SW (10 pcs.)
BL20-XBMS-DS0-A
BL20-XBMS-RS0-A
BL20-ZBX-405 (2 pcs.)
BL67-16DO-0.1A-P
BL67-16DO-0.1A-PNR
BL67-1CNT/ENC
BL67-1CVI
BL67-1RS232
BL67-1RS485/422
BL67-1SSI
BL67-2AI2AO-V/I
BL67-2AI-I
BL67-2AI-PT
BL67-2AI-TC
BL67-2AI-V
BL67-2AO-I
BL67-2AO-V
BL67-2RFID-A
BL67-2RFID-A/PVS-SR0X08
BL67-2RFID-C
BL67-2RFID-S
BL67-4AI4AO-V/I
BL67-4AI-V/I
BL67-4AO-V
BL67-4DI4DO-PD
BL67-4DI-N
BL67-4DI-P
BL67-4DI-PD
BL67-4DO-0.5A-P
BL67-4DO-2A-N
BL67-4DO-2A-P
BL67-4DO-4A-P
BL67-8DI-N
BL67-8DI-P
BL67-8DI-PD
BL67-8DO-0.5A-N
BL67-8DO-0.5A-P
BL67-8DO-R-NO
BL67-8XSG-P
BL67-8XSG-PD
BL67-B-1M12
BL67-B-1M12-8
BL67-B-1M12-V
BL67-B-1M23
BL67-B-1M23-19
BL67-B-1M23-PC
BL67-B-1M23-VI
BL67-B-1RSM
BL67-B-1RSM-4
BL67-B-1RSM-VO
BL67-B-2M12
BL67-B-2M12-8
BL67-B-2M12-8-P
BL67-B-2M12-8-S01
BL67-B-2M12-P
BL67-B-3BNC-HT
BL67-B-4BNC-HT
BL67-B-4M12
BL67-B-4M12-P
BL67-B-4M8
BL67-B-8M8
BL67-B-VA-P1
BL67-E
BL67-GW-CO
BL67-GW-CO-T
BL67-GW-DN
BL67-GW-DP
BL67-GW-DPV1
BL67-GW-EN
BL67-GW-EN-DN
BL67-GW-EN-IP
BL67-GW-EN-IP-DN
BL67-GW-EN-PN
BL67-GW-PN-AC
BL67-GW-PN-AF
BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.
BL67-MUSTERKOFFER
BL67-PF-24VDC
BL67-PG-DP
BL67-PG-EN
BL67-PG-EN-DN
BL67-PG-EN-IP
BL67-PG-EN-IP-DN
BL67-WAS5-THERMO
FLDP-I0M88-0001
FLDP-I0M88-0002
FLDP-IM16-0001
FLDP-IM16-0002
FLDP-IM16-0003
FLDP-IM32-0001
FLDP-IM8-0001
FLDP-IM8-0001
FLDP-IM8-0005
FLDP-IOM124-0001
FLDP-IOM124-0002
FLDP-IOM1616-0001
FLDP-IOM2012-0001
FLDP-IOM248-0001
FLDP-IOM84-0001
FLDP-IOM84-0002
FLDP-IOM84-0003
FLDP-IOM84-0004
FLDP-IOM84-0005
FLDP-IOM84-RS485-0001-ST
FLDP-IOM88-0001
FLDP-IOM88-0002
FLDP-IOM88-0002-ST
FLDP-IOM88-0003
FLDP-IOM88-0004
FLDP-OM16-0001
FLDP-OM16-0002
FLDP-OM8-0001
FLDP-OM8-0001
FLDP-OM8-0002
FLDP-OM8-0003
FLDP-OM8-0005
FSDP-IM16-0001
FSDP-IOM84-0001
FSDP-IOM84-0002
FSDP-IOM88-0001
PDP-IM16-0002
PDP-IM161
PDP-IM161-T
PDP-IM8-0002
PDP-IM81
PDP-IOM84-0001
PDP-IOM84-0002
PDP-IOM88-0003
PDP-IOM881
PDP-IOM881-T
PDP-OM16-0002
PDP-OM161
PDP-OM161-T
PDP-OM8-0002
PDP-OM8-0002-T
PDP-OM8-0003
PDP-OM8-0004
PDP-OM81
PDPT-IM161
PDPT-OM161
PDPT-OM8-0002
SDNB-0002D-0001
SDNB-0002D-0002
SDNB-0008D-0001
SDNB-0008D-0002
SDNB-0008D-0002S
SDNB-0008D-0003
SDNB-0008D-0004
SDNB-0008D-0004S
SDNB-0008D-0005
SDNB-0008D-0006
SDNB-0008D-0006S
SDNB-0202D-0003
SDNB-0404D-0001
SDNB-0404D-0001S
SDNB-0404D-0002
SDNB-0404D-0003
SDNB-0404D-0003S
SDNB-0404D-0004
SDNB-0404D-0005
SDNB-0404D-0005S
SDNB-0404D-0006
SDNB-0404D-0007
SDNB-0404D-0007S
SDNB-0404D-0008
SDNB-04A-0007
SDNB-04A-0009
SDNB-0800D-0002
SDNB-0800D-0004
SDNB-0800D-0007
SDNB-0800D-0007S
SDNB-0800D-0008
SDNB-0800D-0008S
SDNB-0800D-1007
SDNB-0800D-1008
SDNB-0808D-0001
SDNB-0808D-0001S
SDNB-10S-0001
SDNB-10S-0002
SDNB-10S-0003
SDNB-10S-0004
SDNB-10S-0005
SDNB-40A-0004
SDNB-40A-0005
SDNB-40A-0007
SDNB-40A-0009
SDNB-40A-1007
SDNL-0404D-0003
SDNL-0404D-0003S
SDNL-0404D-0004
SDNL-0404D-0104/3GD
SDNL-0404D-1003
SDNL-0404D-1003S
SDNL-0404D-1004
SDPB-0002D-0001
SDPB-0002D-0002
SDPB-0002D-1001
SDPB-0002D-1002
SDPB-0008D-0001
SDPB-0008D-0002
SDPB-0008D-0002S
SDPB-0008D-0003
SDPB-0008D-0004
SDPB-0008D-0004S
SDPB-0008D-0005
SDPB-0008D-0006
SDPB-0008D-0006S
SDPB-0008D-1001
SDPB-0008D-1002
SDPB-0008D-1002S
SDPB-0008D-1003
SDPB-0008D-1004
SDPB-0008D-1004S
SDPB-0008D-1005
SDPB-0008D-1006
SDPB-0008D-1006S
SDPB-0202D-0003
SDPB-0202D-1003
SDPB-0404D-0001
SDPB-0404D-0001S
SDPB-0404D-0002
SDPB-0404D-0003
SDPB-0404D-0003S
SDPB-0404D-0004
SDPB-0404D-0005
SDPB-0404D-0005S
SDPB-0404D-0006
SDPB-0404D-0007
SDPB-0404D-0007S
SDPB-0404D-0008
SDPB-0404D-1001
SDPB-0404D-1001S
SDPB-0404D-1002
SDPB-0404D-1003
SDPB-0404D-1003S
SDPB-0404D-1004
SDPB-0404D-1005
SDPB-0404D-1005S
SDPB-0404D-1006
SDPB-0404D-1007
SDPB-0404D-1007S
SDPB-0404D-1008
SDPB-04A-0007
SDPB-04A-0009
SDPB-04A-1007
SDPB-04A-1009
SDPB-0800D-0002
SDPB-0800D-0004
SDPB-0800D-0007
SDPB-0800D-0007S
SDPB-0800D-0008
SDPB-0800D-0008S
SDPB-0800D-1002
SDPB-0800D-1004
SDPB-0800D-1007
SDPB-0800D-1007S
SDPB-0800D-1008
SDPB-0800D-1008S
SDPB-0808D-0001
SDPB-0808D-0001S
SDPB-0808D-1001
SDPB-0808D-1001S
SDPB-10S-0001
SDPB-10S-0002
SDPB-10S-0003
SDPB-10S-0004
SDPB-10S-0005
SDPB-10S-1001
SDPB-10S-1002
SDPB-10S-1003
SDPB-10S-1004
SDPB-10S-1005
SDPB-40A-0004
SDPB-40A-0004-001
SDPB-40A-0005
SDPB-40A-0005-001
SDPB-40A-0007
SDPB-40A-0007-001
SDPB-40A-0009
SDPB-40A-1004
SDPB-40A-1005
SDPB-40A-1007
SDPB-40A-1009
SDPL-0404C-1003
SDPL-0404D-0003
SDPL-0404D-0003S
SDPL-0404D-0004
SDPL-0404D-0009
SDPL-0404D-0104/3GD
SDPL-0404D-1001
SDPL-0404D-1003
SDPL-0404D-1003S
SDPL-0404D-1004
SDPX-IOL4-0001
SPNL-0404D-0003
SPNL-0404D-0004
SS2B-0008D-0006
SS2B-0404D-0003
SS2B-0800D-0007
SS2B-40A-0005
SS2B-40A-0009
SS2L-0404D-0003
SS2L-0404D-0003S
SS2L-0404D-0004
SS4B-0002D-0001
SS4B-0002D-0002
SS4B-0008D-0001
SS4B-0008D-0002
SS4B-0008D-0002S
SS4B-0008D-0003
SS4B-0008D-0004
SS4B-0008D-0004S
SS4B-0008D-0005
SS4B-0008D-0006
SS4B-0008D-0006S
SS4B-0202D-0003
SS4B-0404D-0001
SS4B-0404D-0001S
SS4B-0404D-0002
SS4B-0404D-0003
SS4B-0404D-0003S
SS4B-0404D-0004
SS4B-0404D-0005
SS4B-0404D-0005S
SS4B-0404D-0006
SS4B-0404D-0007
SS4B-0404D-0007S
SS4B-0404D-0008
SS4B-04A-0007
SS4B-04A-0009
SS4B-0800D-0002
SS4B-0800D-0004
SS4B-0800D-0007
SS4B-0800D-0007S
SS4B-0800D-0008
SS4B-0800D-0008S
SS4B-0808D-0001
SS4B-0808D-0001S
SS4B-10S-0001
SS4B-10S-0002
SS4B-10S-0003
SS4B-10S-0004
SS4B-10S-0005
SS4B-40A-0004
SS4B-40A-0005
SS4B-40A-0007
SS4B-40A-0009
SS4L-0404D-0003
SS4L-0404D-0003S
SS4L-0404D-0004
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
logo.jpg

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 08.5409.3614- 08.3730.8325- - 08.3730.8361 Fax : 084.8.5409.3649
Email:[email protected]
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com

 
Top