Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

encoder

Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Encoder Omron chính hãng với
• Giá rẻ hơn giá thị trường.
• Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
• Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
• Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
• Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm Encoder Omron Tiến phát Cung cấp
encoderomron.jpg
1. Loại E6A2
E6A2-CS3C 100P/R 0.5M
E6A2-CS3C 100P/R 2M
E6A2-CS3C 10P/R 0.5M
E6A2-CS3C 10P/R 2M
E6A2-CS3C 200P/R 0.5M
E6A2-CS3C 200P/R 2M
E6A2-CS3C 300P/R 0.5M
E6A2-CS3C 360P/R 0.5M
E6A2-CS3C 500P/R 0.5M
E6A2-CS3C 60P/R 0.5M
E6A2-CS3C 60P/R 2M
E6A2-CS3E 100P/R 0.5M
E6A2-CS3E 100P/R 2M
E6A2-CS3E 10P/R 0.5M
E6A2-CS3E 10P/R 2M
E6A2-CS3E 200P/R 0.5M
E6A2-CS3E 200P/R 2M
E6A2-CS3E 20P/R 2M
E6A2-CS3E 300P/R 0.5M
E6A2-CS3E 360P/R 0.5M
E6A2-CS3E 500P/R 0.5M
E6A2-CS3E 60P/R 0.5M
E6A2-CS3E 60P/R 2M
E6A2-CS5C 100P/R 0.5M
E6A2-CS5C 100P/R 2M
E6A2-CS5C 10P/R 0.5M
E6A2-CS5C 10P/R 2M
E6A2-CS5C 200P/R 0.5M
E6A2-CS5C 200P/R 2M
E6A2-CS5C 300P/R 0.5M
E6A2-CS5C 360P/R 0.5M
E6A2-CS5C 360P/R 2M
E6A2-CS5C 500P/R 0.5M
E6A2-CS5C 60P/R 0.5M
E6A2-CS5C 60P/R 2M
E6A2-CW3C 100P/R 0.5M
E6A2-CW3C 100P/R 2M
E6A2-CW3C 200P/R 0.5M
E6A2-CW3C 200P/R 2M
E6A2-CW3C 500P/R 0.5M
E6A2-CW3E 100P/R 0.5M
E6A2-CW3E 100P/R 2M
E6A2-CW3E 200P/R 2M
E6A2-CW3E 500P/R 0.5M
E6A2-CW5C 100P/R 0.5M
E6A2-CW5C 100P/R 2M
E6A2-CW5C 200P/R 0.5M
E6A2-CW5C 200P/R 2M
E6A2-CW5C 360P/R 0.5M
E6A2-CW5C 500P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C 100P/R 2M
E6A2-CWZ3C 200P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C 200P/R 2M
E6A2-CWZ3C 500P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E 100P/R 2M
E6A2-CWZ3E 200P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E 200P/R 2M
E6A2-CWZ3E 500P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 200P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 500P/R 0.5M
2. Loại E6B2
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 100P/R 2M OMS
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ1X 360P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 1000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 100P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 1800P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 500P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 50P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 600P/R 0.5M OMS
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M OMS
E6B2-CWZ6C 720P/R 2M OMS
3. Loại E6C2
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M
E6C2-CWZ1X 100P/R 2M
E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M
E6C2-CWZ1X 1500P/R 2M
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M
E6C2-CWZ1X 500P/R 10M
E6C2-CWZ1X 500P/R 2M
E6C2-CWZ1X 600P/R 2M
E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M
E6C2-CWZ3E 100P/R 2M
E6C2-CWZ3E 10P/R 2M
E6C2-CWZ3E 200P/R 2M
E6C2-CWZ3E 20P/R 2M
E6C2-CWZ3E 300P/R 2M
E6C2-CWZ3E 30P/R 2M
E6C2-CWZ3E 360P/R 2M
E6C2-CWZ3E 40P/R 2M
E6C2-CWZ3E 500P/R 2M
E6C2-CWZ3E 50P/R 2M
E6C2-CWZ3E 600P/R 2M
E6C2-CWZ3E 60P/R 2M
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M
E6C2-CWZ5B 600P/R 2M
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M
E6C2-CWZ6C 10P/R 2M
E6C2-CWZ6C 1200P/R 2M
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M
E6C2-CWZ6C 1800P/R 2M
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M
E6C2-CWZ6C 200P/R 2M
E6C2-CWZ6C 20P/R 2M
E6C2-CWZ6C 300P/R 2M
E6C2-CWZ6C 30P/R 2M
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M
E6C2-CWZ6C 400P/R 2M
E6C2-CWZ6C 40P/R 2M
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M
E6C2-CWZ6C 50P/R 2M
E6C2-CWZ6C 600P/R 2M
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M
E6C2-CWZ6C 720P/R 2M
E6C2-CWZ6C 800P/R 2M
E6C2-CWZ6C-10 10P 5M
E6C2-CWZ6C-4 100P/R 0.3M
E6C2-CWZ6C-4 500P/R 0.3M
4. Loại E6C3
E6C3-AB5B 6P/R 2M
E6C3-AG5B 1024P/R 2M
E6C3-AG5B 360P/R 2M
E6C3-AG5C 1024P/R 2M
E6C3-AG5C 256P/R 2M
E6C3-AG5C 360P/R 1M
E6C3-AG5C 360P/R 2M
E6C3-AG5C 720P/R 10M
E6C3-AG5C 720P/R 2M
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M
E6C3-AN5C 32P/R 2M
E6C3-AN5C 40P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 100P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ3EH 360P/R 1M
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ3XH 360P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 1M
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M
E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M
5. Loại E6C
E6C-NN5C 2M
E6C-NN5CA 2M
E6C-NN5C-C 2M
E6B2-1.jpg

6. Loại E6CP
E6CP-AG1C-1 256 0.5M
E6CP-AG3C 256 2M OMS
E6CP-AG5C 256 2M OMS
E6CP-AG5C-8 256 2M
E6CP-AG5C-C 256 2M OMS
E6CP-AG5C-C 256 5M OMS
7. Loại E6D
E6D-CWZ1E 1000 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 1024 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 1200 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 1500 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 1800 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 2000 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 2048 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 2500 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 3000 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 3200 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 3600 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 4096 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 5000 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 6000 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 720 P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 800 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 1000 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 1024 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 1200 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 1500 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 1800 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 2000 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 2048 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 2500 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 3000 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 3200 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 3600 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 3600 P/R 5M
E6D-CWZ2C 4096 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 5000 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 6000 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 720 P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 800 P/R 0.5M
8. Loại E6F
E6F-AB3C 360 2M
E6F-AB3C 360 5M
E6F-AB3C-C 360 10M
E6F-AB3C-C 360 2M
E6F-AB3C-C 360 5M
E6F-AB5B 360 2M
E6F-AB5C 360 2M
E6F-AG5B 1024 2M
E6F-AG5B 256 2M
E6F-AG5B 360 2M
E6F-AG5B 720 2M
E6F-AG5C 1024 2M
E6F-AG5C 256 2M
E6F-AG5C-C 256 2M
E6F-AG5C-C 360 2M
E6F-CWZ5G 100P/R 2M
E6F-CWZ5G 200P/R 2M
E6F-CWZ5G 500P/R 2M
logo_01.gif

9. Loại E6H
E6H-CWZ3E 1000P/R 0.5M
E6H-CWZ3E 1024P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 1000P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 1024P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 1200P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 2000P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 2500P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 300P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 3600P/R 0.5M
E6H-CWZ3X 500P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 1000P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 1024P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 2000P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 2048P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 3600P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 360P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 500P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 600P/R 0.5M
E6H-CWZ6C 720P/R 0.5M
10. Loại E6L
E6L-HW4C 1M
E6L-S1M-1 280
E6L-S1M-1 475
E6L-S1M-10 280
E6L-S1M-10 475
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
logo.jpg

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:[email protected]
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com
 
Top