Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Sunx vietnam

Công ty Tiến Phát cung cấp Sensor SunX chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:
][COLOR="white"]
[/COLOR] Danh sách sản phẩm Sensor SunX Tiến Phát cung cấp[COLOR="white"]
[/COLOR] CA2-T1 CN-42-C10 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA2-T2 CN-42-C20 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA2-T3 CN-42-C30 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA2-T4 CN-42-C5 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA2-T5 CN-43-C10 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-B1 CN-43-C20 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-B2 CN-43-C30 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-B3 CN-43-C5 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-B4 CN-44-C10 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-B5 CN-44-C20 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-R1 CN-44-C30 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-R2 CN-44-C5 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-R3 CN-54-C2 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-R4 CN-54-C5 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-R5 CN-63 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-T1 CN-63-C2 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-T2 CN-66 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-T3 CN-66-C2 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-T4 CN-70 [COLOR="white"]
[/COLOR] CA-T5 CN-71-C1 [COLOR="white"]
[/COLOR] CHX-SC2 CN-71-C2 [COLOR="white"]
[/COLOR] [IMG]http://i779.photobucket.com/albums/yy76/letien79vn/sunx2.jpg
CK-100 CN-71-C5
CN-13 CN-73-C1
CN-13-C1 CN-73-C2
CN-13-C3 CN-73-C5
CN-14 CN-HLT1-1
CN-14H CN-HP
CN-14H-2 CX-21
CN-14H-C1 CX-21S
CN-14H-C3 CX-22
CN-22-C2 CX-22S
CN-22-C5 CX-23
CN-22G-C2 CX-24
CN-22G-C5 CX-24S
CN-24A-C2 CX-28
CN-24A-C5 CX-28IR
CN-24AL-C2 CX-29
CN-24AL-C5 CX-29S
CN-24-C2 CX-31A
CN-24-C5 CX-31B
SUNX Sensor Models
sunx.jpg

CN-24E-C2 CX-39A
CN-24E-C5 CX-39B
CN-24EL-C2 CX-411
CN-24EL-C5 CX-411-C05
CN-24L-C2 CX-411-C5
CN-24L-C5 CX-411-J
CN-32-C2 CX-411-P
CN-32-C5 CX-411-P-C05
CN-33-C2 CX-411-P-C5
CN-33-C5 CX-411-P-J
CX-411-P-Z CX-491-Z
CX-411-Z CX-491-Z-Y
CX-421 CX-D100
CX-421-C05 CX-D800
CX-421-C5 CX-M10
CX-421-J CX-ND300R
CX-421-P CX-PRVM3
CX-421-P-C05 CX-RVM5
CX-421-P-C5 CY-11A
CX-421-P-J CY-11A-J
CX-421-P-Z CY-11B
CX-421-Z CY-11B-J
CX-422 CY-12A
CX-422-C05 CY-12A-J
CX-422-C5 CY-12B
CX-422-J CY-12B-J
CX-422-P CY-17A
CX-422-P-C05 CY-17A-J
CX-422-P-C5 CY-17B
CX-422-P-J CY-17B-J
CX-422-P-Z CY-19A
CX-422-Z CY-19A-J
CX-423 CY-19B
CX-423-C05 CY-19B-J
CX-423-C5 CY-21
CX-423-J CY-21-J
CX-423-P CY-21-PN
CX-423-P-C05 CY-21-PN-J
CX-423-P-C5 CY-22
CX-423-P-J CY-22-J
CX-423-P-Z CY-22-PN
SUNX Sensor Models
CX-423-Z CY-22-PN-J
CX-491 CY-27
CX-491-C05 CY-27-J
CX-491-C05-Y CY-27-PN
CX-491-C5 CY-27-PN-J
CX-491-C5-Y CY-29
CX-491-J CY-29-J
CX-491-J-Y CY-29-PN
CX-491-P CY-29-PN-J
CX-491-P-C05 CY-SV1
CX-491-P-C05-Y DP2-20
CX-491-P-C5 DP2-21
CX-491-P-C5-Y DP2-22
CX-491-P-J DP2-41
CX-491-P-J-Y DP2-42
CX-491-P-Y DP2-60
CX-491-P-Z DP2-61
CX-491-P-Z-Y DP2-62
CX-491-Y DP2-80
DP3-20 EX-11EA-PN
DP3-21 EX-11EA-R (LOT20)
DP3-22 EX-11EB
DP3-41 EX-11EB-PN
DP3-80 EX-11EB-R
DP4-50 EX-13A
DP4-52 EX-13A-PN
DP4-57 EX-13A-R
DP5-C EX-13B
DP5-C-P EX-13B-PN
DP5-C-Z EX-13B-R
DP5-C-ZP EX-13EA
DPH-A00 EX-13EA-PN
DPH-A02 EX-13EA-R
DPH-A07 EX-13EB
DPH-A10 EX-13EB-PN
DPH-A12 EX-13EB-R
DPH-A17 EX-14A
DPH-A20 EX-14A-PN
DPH-A22 EX-14A-R
DPH-A27 EX-14B
DPH-A30 EX-14B-PN
SUNX Sensor Models
DPH-CC2 EX-14B-R
DPH-CC2-R EX-15
DPH-CC3 EX-15E
DPH-CC3-R EX-17
DPH-CC5 EX-17E
DPH-CC5-R EX-19A
DP-M2 EX-19A-PN
DP-M2A EX-19A-R
DP-M2Z EX-19B
DP-M2ZA EX-19B-PN
DPX-01 EX-19B-R
DPX-02 EX-21A
DPX-03 EX-21A-PN
DPX-04 EX-21B
EQ-22 EX-21B-PN
EQ-22-J EX-22A
EQ-23 EX-22A-PN
EQ-23-J 1 EX-22B
EQ-24 EX-22B-PN
EQ-24-J EX-23
EQ-34 EX-23-PN
EQ-34-J EX-24A
EQ-34W EX-24A-PN
EX-11A EX-24B
EX-11A-R EX-24B-PN
EX-11B EX-26A
EX-11B-R EX-26A-PN
EX-11EA EX-26B
EX-26B-PN FC-SF2N-A4
EX-28A FC-SF2N-A40
EX-28A-PN FC-SF2N-A6
EX-28B FC-SF2N-A8
EX-28B-PN FC-SF4A-H12
EX-29A FC-SF4A-H12-H
EX-29A-PN FC-SF4A-H16
EX-29B FC-SF4A-H16-H
EX-29B-PN FC-SF4A-H20
EX-31A FC-SF4A-H20-H
EX-31A-PN FC-SF4A-H24
EX-31B FC-SF4A-H24-H
EX-31B-PN FC-SF4A-H28
SUNX Sensor Models
EX-32A FC-SF4A-H28-H
EX-32A-PN FC-SF4A-H32
EX-32B FC-SF4A-H32-H
EX-32B-PN FC-SF4A-H36
EX-42 FC-SF4A-H36-H
EX-43 FC-SF4A-H40
EX-43T FC-SF4A-H40-H
EX-44 FC-SF4A-H48
EX4-LD20 FC-SF4A-H48-H
EX4-LD50 FC-SF4A-H56
EX-F1 FC-SF4A-H56-H
EX-F71 FC-SF4A-H64
EX-F72 FC-SF4A-H64-H
EX-FC1 FC-SF4A-H72
EZ-11 FC-SF4A-H72-H
FC-SF2-H12 FC-SF4A-H8
FC-SF2-H16 FC-SF4A-H80
FC-SF2-H20 FC-SF4A-H80-H
FC-SF2-H24 FC-SF4A-H88
FC-SF2-H28 FC-SF4A-H88-H
FC-SF2-H32 FC-SF4A-H8-H
FC-SF2-H36 FC-SF4A-H96
FC-SF2-H40 FC-SF4A-H96-H
FC-SF2-H48 FD-5
FC-SF2-H56 FD-500
FC-SF2-H64 FD-500S
FC-SF2-H72 FD-500S4
FC-SF2-H80 FD-6V
FC-SF2N-A12 FD-AFM2
FC-SF2N-A14 FD-AFM2E
FC-SF2N-A16 FD-B8
FC-SF2N-A18 FD-E12
FC-SF2N-A20 FD-E22
FC-SF2N-A24 FD-EG1
FC-SF2N-A28 FD-EG2
FC-SF2N-A32 FD-EG3
FC-SF2N-A36 FD-EN500S1
FD-ENM1S1 FD-NFM2S4
FD-F4 FD-NFM2-S6
FD-F41 FDP-1000
FD-F705 FDP-1500
SUNX Sensor Models
FD-F707 FD-P2
FD-F8Y FD-P20
FD-F9 FD-P40
FD-F91 FD-P50
FD-FM10 FDP-500
FD-FM15 FD-P60
FD-FM2 FD-P80
FD-FM20 FD-P81X
FD-FM2S FDP-N1000
FD-FM2-S12 FDP-N1500
FD-FM2-S2 FDP-N500
FD-FM2-S3 FD-R80
FD-FM2-S4 FD-S80
FD-FM3-S4 FD-S9
FD-FM4 FD-SFM2SV2
FD-FM5 FD-SN500
FD-FM5-S4 FD-SNFM2
FD-G4 FD-SNM1SV2
FD-G500 FD-T40
FD-G6X FD-T80
FD-H13-FM2 FD-V41
FD-H18-L31 FD-W44
FD-H20-500 FD-W8
FD-H20-M1 FD-WG4
FD-H20-M2 FD-WKZ1
FD-H20-M3 FD-WL41
FD-H30-L32 FD-WL42
FD-H35-M2 FD-WS8
FD-H35-M2S6 FD-WSG4
FD-H35-M3 FD-WT4
FD-KM1S2 FD-WT8
FD-L4 FT-60V
FD-L41 FT-6V
FD-L42 FT-A30
FD-L51 FT-A8
FD-L52 FT-AFM2
FD-L53 FT-AFM2E
FD-L54 FT-B8
FD-N4 FT-E12
FD-N500 FT-E22
FD-N500S FT-F902
SUNX Sensor Models
FD-N500S4 FT-F905
FD-N8 FT-FM10
FD-NFM2 FT-FM10L
FD-NFM2S FT-FM15
FD-NFM2-S2 FT-FM2
FT-FM20 FT-SNFM2
FT-FM20L FT-SNM1SV2
FT-FM25 FT-T80
FT-FM2S FT-V10
FT-FM2S4 FT-V22
FT-FM3 FT-V41
FT-FM30 FT-V8Y
FT-FM30L FT-W4
FT-FM4 FT-W8
FT-FM5 FT-WA30
FT-H13-FM2 FT-WA8
FT-H20-500 FT-WKV8
FT-H20-M1 FT-WS3
FT-H20-M2 FT-WS4
FT-H20-M3 FT-WS8
FT-H20W-M1 FT-WS8L
FT-H20W-M2 FT-WZ8
FT-H35-M2 FT-WZ8E
FT-H35-M2A FT-WZ8H
FT-H35-M2S6 FT-Z8
FT-H35-M3 FV-BR1
FT-J6 FV-LE1
FT-K8 FX-11A
FT-KM1S2 FX-13
FT-KV8 FX2-A3R
FT-L8Y FX2-A3R-LED
FT-N8 FX-301
FT-NB8 FX-301B
FT-NFM2 FX-301-F
FT-NFM2S FX-301G
FT-NFM2S4 FX-301H
FTP-1000 FX-301P
FTP-1500 FX-301P-F
FT-P2 FX-302
FT-P20 FX-302P
FT-P40 FX-303
SUNX Sensor Models
FTP-500 FX-303P
FT-P60 FX-311
FT-P80 FX-311B
FT-P81X FX-311G
FTP-N1000 FX-311P
FTP-N1500 FX3-A3R
FTP-N500 FX3-A3R-C5
FT-PS1 FX3-A3R-P
FT-R80 FX4-BS
FT-S500 FX-7
FT-SFM2 FX-75
FT-SFM2L FX-75G
FT-SFM2SV2 FX-77
FT-SN500 FX-77G
FX-7G GL-6FI
FX-7GJ GL-6FIB
FX-7GP GL-6H
FX-7GPJ GL-6HB
FX-7J GL-6HI
FX-7P GL-6HIB
FX-7PJ GL-8FBX10
FX-AJ1 GL-8FIBX10
FX-AT10 GL-8FIX10
FX-AT13 GL-8FX10
FX-CH GL-8HBX10
FX-CH-P GL-8HIBX10
FX-CT1 GL-8HIX10
FX-CT2 GL-8HX10
FX-LE1 GL-N12FBX10
FX-LE2 GL-N12FI-PX10
FX-MB1 GL-N12FIX10
FX-MR1 GL-N12F-PX10
FX-MR2 GL-N12FX10
FX-MR3 GL-N12HB-PX10
FX-MR5 GL-N12HBX10
FX-MR6 GL-N12HIB-PX10
FX-SV1 GL-N12HIBX10
FZ-11 GL-N12HI-PX10
FZ-11P GL-N12HIX10
GA-14 GL-N12H-PX10
GA-14J GL-N12HX10
SUNX Sensor Models
GA-15 GP-A10M
GA-2 GP-A10MI
GA-2D GP-A5S
GA-2R GP-A5SI
GD-10 GP-A8S
GD-20 GP-A8SI
GD-3 GS-10M
GD-C1 GS-12M
GD-C2 GS-14M
GD-C3 GS-14M-C5
GH-2S GS-14T
GH-3S GS-3S
GH-5S GS-3S-C5
GH-8S GS-5S
GL-12FX10 GS-5S-C5
GL-18H GS-8M
GL-18HB GS-8M-C5
GL-18HI GS-8S
GL-18HL GS-8S-C8
GL-18HLB GX-12MLU
GL-18HLI GX-12MLUB
GL-6F GX-12MLUB-J
GL-6FB GX-12MLU-J
GX-12MU GX-F18MU-J
GX-12MUB GX-F30MU-J
GX-12MUB-J GXL-15F
GX-12MU-J GXL-15FB
GX-18MLU GXL-15FB-C5
GX-18MLUB GXL-15FB-P
GX-18MLUB-J GXL-15FB-R
GX-18MLU-J GXL-15F-C5
GX-18MU GXL-15FI
GX-18MUB GXL-15FIB
GX-18MUB-J GXL-15FIB-P
GX-18MU-J GXL-15FIB-R
GX-30MLU GXL-15FI-P
GX-30MLUB GXL-15FI-R
GX-30MLUB-J GXL-15FLU
GX-30MLU-J GXL-15FLUB
GX-30MU GXL-15FLUB-C5
GX-30MUB GXL-15FLUB-R
SUNX Sensor Models
GX-30MUB-J GXL-15FLUB-R-C5
GX-30MU-J GXL-15FLU-C5
GX-3S 6 GXL-15FLUI
GX-3SB 6 GXL-15FLUIB
GX-3SB-R GXL-15FLUIB-C5
GX-3S-R GXL-15FLUIB-R
GX-4S GXL-15FLUIB-R-C5
GX-4SB GXL-15FLUI-C5
GX-4SB-R GXL-15FLUI-R
GX-4S-R GXL-15FLUI-R-C5
GX-5M GXL-15FLU-R
GX-5MB GXL-15FLU-R-C5
GX-5MB-R GXL-15F-P
GX-5M-R GXL-15F-P-C5
GX-5S GXL-15F-R
GX-5SB GXL-15FU
GX-5SB-R GXL-15FUB
GX-5S-C5 GXL-15FUB-C5
GX-5S-R GXL-15FUB-R
GX-5SU GXL-15FUB-R-C5
GX-5SUB GXL-15FU-C5
GX-8M GXL-15FUI
GX-8MB GXL-15FUIB
GX-8MB-R GXL-15FUIB-C5
GX-8ML GXL-15FUIB-R
GX-8MLB GXL-15FUIB-R-C5
GX-8MLU GXL-15FUI-C5
GX-8MLUB GXL-15FUI-R
GX-8M-R GXL-15FUI-R-C5
GX-8MU GXL-15FU-R
GX-8MUB GXL-15FU-R-C5
GX-F12MU-J GXL-15H
GXL-15HB GXL-8F-R
GXL-15HI GXL-8FU
GXL-15HIB GXL-8FUB
GXL-15HL GXL-8FUB-C5
GXL-15HLB GXL-8FUB-R
GXL-15HLI GXL-8FUB-R-C5
GXL-15HLIB GXL-8FU-C5
GXL-15HLU GXL-8FUI
GXL-15HLUB GXL-8FUIB
SUNX Sensor Models
GXL-15HLUB-C5 GXL-8FUIB-C5
GXL-15HLUB-R GXL-8FUIB-R
GXL-15HLUB-R-C5 GXL-8FUIB-R-C5
GXL-15HLU-C5 GXL-8FUI-C5
GXL-15HLUI GXL-8FUI-R
GXL-15HLUIB GXL-8FUI-R-C5
GXL-15HLUIB-C5 GXL-8FU-R
GXL-15HLUIB-R GXL-8FU-R-C5
GXL-15HLUIB-R-C5 GXL-8H
GXL-15HLUI-C5 GXL-8HB
GXL-15HLUI-R GXL-8HB-C5
GXL-15HLUI-R-C5 GXL-8HB-R
GXL-15HLU-R GXL-8H-C5
GXL-15HLU-R-C5 GXL-8HI
GXL-15HU GXL-8HIB
GXL-15HUB GXL-8HIB-C5
GXL-15HUB-C5 GXL-8HIB-R
GXL-15HUB-R GXL-8HI-C5
GXL-15HUB-R-C5 GXL-8HI-R
GXL-15HU-C5 GXL-8H-R
GXL-15HUI GXL-8HU
GXL-15HUIB GXL-8HUB
GXL-15HUIB-C5 GXL-8HUB-R
GXL-15HUIB-R GXL-8HUB-R-C5
GXL-15HUIB-R-C5 GXL-8HU-C5
GXL-15HUI-C5 GXL-8HUI
GXL-15HUI-R GXL-8HUIB
GXL-15HUI-R-C5 GXL-8HUIB-C5
GXL-15HU-R GXL-8HUIB-R
GXL-15HU-R-C5 GXL-8HUIB-R-C5
GXL-8F GXL-8HUI-C5
GXL-8FB GXL-8HUI-R
GXL-8FB-C5 GXL-8HUI-R-C5
GXL-8FB-R GXL-8HU-R
GXL-8F-C5 GXL-8HU-R-C5
GXL-8FI GXL-N12F
GXL-8FIB GXL-N12F-5
GXL-8FIB-C5 GXL-N12FB
GXL-8FIB-R GXL-N12FB-C5
GXL-8FI-C5 GXL-N12FB-P
GXL-8FI-R GXL-N12FB-P-C5
SUNX Sensor Models
GXL-N12FB-R HL-C1CCJ2
GXL-N12F-C5 HL-C1CCJ20
GXL-N12FI HL-C1CCJ30
GXL-N12FIB HL-C1CCJ5
GXL-N12FIB-P HL-C1C-M
GXL-N12FIB-R HL-C1DP-E
GXL-N12FI-C5 HL-T1001A
GXL-N12FI-P HL-T1001F
GXL-N12FI-P-C5 HL-T1005A
GXL-N12FI-R HL-T1005F
GXL-N12F-P HL-T1010A
GXL-N12F-P-C5 HL-T1010F
GXL-N12F-R HL-T1CCJ4
GXL-N12FT HL-T1CCJ8
GXL-N12FT-5 HL-T1SV1
GXL-N12FTB HL-T1SV2
GXL-N12FTB-P IX-PK8
GXL-N12FTI LA-305
GXL-N12FTI-5 LA-310
GXL-N12FTIB LA-510
GXL-N12FTIB-P LA-511
GXL-N12FTI-P LA-A1
GXL-N12FT-P LA-C1
GX-N12M LA-SV1
GX-N12MB LH-512
GX-N12ML LH-54
GX-N12MLB LH-58
GX-N18M LH-CCJ10
GX-N18MB LH-CCJ2
GX-N18ML LH-CD6
GX-N18MLB LH-CD6P
GX-N30M LH-CL6
GX-N30MB LH-CL6P
GX-N30ML LH-CS6P
GX-N30MLB MC-NA40-10
HD-T1030 MC-NA40-10H
HD-T1C MC-NA40-12
HL-AC1 MC-NA40-12H
HL-AC1-CL MC-NA40-14
HL-AC1P MC-NA40-14H
HL-C105B MC-NA40-16
SUNX Sensor Models
HL-C105B-BK MC-NA40-16H
HL-C105F MC-NA40-20
HL-C105F-BK MC-NA40-20H
HL-C108B MC-NA40-24
HL-C108B-BK MC-NA40-24H
HL-C108F MC-NA40-4
HL-C108F-BK MC-NA40-4H
HL-C1AIM MC-NA40-6
HL-C1CCJ10 MC-NA40-6H
MC-NA40-8 MS-CK 57
MC-NA40-8H MS-CX-1
MC-SF1-16 MS-CX-2
MC-SF1-16H MS-CX2-1
MC-SF1-24 MS-CX2-2
MC-SF1-24H MS-CX2-4
MC-SF1-32 MS-CX2-5
MC-SF1-32H MS-CX-3
MC-SF1-40 MS-CX-4
MC-SF1-40H MS-DIN-1
MC-SF1-48 MS-DIN-2
MC-SF1-48H MS-DIN-3
MC-SF1-56 MS-DIN-E
MC-SF1-56H MS-DIN-IDC
MC-SF1-64 MS-DP-1
MC-SF1-64H MS-DP-2
MC-SF1-8 MS-DP-3
MC-SF1-8H MS-DP-4
MC-SF4AH-12 MS-DP-5
MC-SF4AH-16 MS-DPX
MC-SF4AH-20 MS-DPX-2
MC-SF4AH-24 MS-DS-1
MC-SF4AH-28 MS-EQ2-1
MC-SF4AH-32 MS-EQ2-2
MC-SF4AH-36 MS-EQ3-1
MC-SF4AH-40 MS-EQ3-2
MC-SF4AH-48 MS-EX-1
MC-SF4AH-56 MS-EX10-1
MC-SF4AH-64 MS-EX10-11
MC-SF4AH-72 MS-EX10-12
MC-SF4AH-8 MS-EX10-13
MC-SF4AH-80 MS-EX10-2
SUNX Sensor Models
MC-SF4AH-88 MS-EX10-3
MC-SF4AH-96 MS-EX-1E
MS-12 MS-EX-2
MS-A15F MS-EX20-1
MS-A15H MS-EX20-2
MS-AJ MS-EX20-3
MS-AJ-A MS-EX20-4
MS-AJB MS-EX20-5
MS-AJD MS-EX-2E
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
logo.jpg

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:[email protected]
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com
 
Top