Chung cư Tân Tây Đô toà HH-B

Shop Giày Jean
#1
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-B
CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.
Đóng làm 7 đợt:
Đợt 1: đóng 20%.
Đợt 2: đóng 20%.
Đợt 3: đóng 10%.
Đợt 4: đóng 20%.
Đợt 5: đóng 20%.
Đợt 6: đóng 5%.
Đợt 7: đóng 5%.
Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT)
Giá bán: 18,5tr/m2.

LH: Hoàng Long, 200 Hoàng Quốc Việt, Tel. 0912790450
 
#2
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-BCHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.Đóng làm 7 đợt:Đợt 1: đóng 20%.Đợt 2: đóng 20%.Đợt 3: đóng 10%.Đợt 4: đóng 20%.Đợt 5: đóng 20%.Đợt 6: đóng 5%.Đợt 7: đóng 5%.Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT) Giá bán: 18,5tr/m2.LH: Hoàng Long, 200 Hoàng Quốc Việt, Tel. 0912790450
 
#3
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-BCHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.Đóng làm 7 đợt:Đợt 1: đóng 20%.Đợt 2: đóng 20%.Đợt 3: đóng 10%.Đợt 4: đóng 20%.Đợt 5: đóng 20%.Đợt 6: đóng 5%.Đợt 7: đóng 5%.Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT) Giá bán: 18,5tr/m2.LH: Hoàng Long, 200 Hoàng Quốc Việt, Tel. 0912790450