Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Chung cư Tân Tây Đô - HHB, mặt đường 32

longbdshnm0200

Senior Member
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-B
CCCC Tân Tây Đô, CHCC Tân Tây Đô, dự án Tân Tây Đô.
CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.
Đóng làm 7 đợt:
Đợt 1: đóng 20%.
Đợt 2: đóng 20%.
Đợt 3: đóng 10%.
Đợt 4: đóng 20%.
Đợt 5: đóng 20%.
Đợt 6: đóng 5%.
Đợt 7: đóng 5%.
Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT)
Giá bán: 18,5tr/m2.

Liên hệ: Mr Long: 0912790450.
Ms. Ngoc: 0912807059.
BĐS Hà Nội Mới.
200 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
 

longbdshnm0200

Senior Member
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-BCCCC Tân Tây Đô, CHCC Tân Tây Đô, dự án Tân Tây Đô.CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.Đóng làm 7 đợt:Đợt 1: đóng 20%.Đợt 2: đóng 20%.Đợt 3: đóng 10%.Đợt 4: đóng 20%.Đợt 5: đóng 20%.Đợt 6: đóng 5%.Đợt 7: đóng 5%.Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT) Giá bán: 18,5tr/m2.Liên hệ: Mr Long: 0912790450. Ms. Ngoc: 0912807059.
BĐS Hà Nội Mới.200 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
 

longbdshnm0200

Senior Member
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-BCCCC Tân Tây Đô, CHCC Tân Tây Đô, dự án Tân Tây Đô.CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.Đóng làm 7 đợt:Đợt 1: đóng 20%.Đợt 2: đóng 20%.Đợt 3: đóng 10%.Đợt 4: đóng 20%.Đợt 5: đóng 20%.Đợt 6: đóng 5%.Đợt 7: đóng 5%.Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT) Giá bán: 18,5tr/m2.Liên hệ: Mr Long: 0912790450. Ms. Ngoc: 0912807059.
BĐS Hà Nội Mới.200 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
 

longbdshnm0200

Senior Member
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-BCCCC Tân Tây Đô, CHCC Tân Tây Đô, dự án Tân Tây Đô.CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.Đóng làm 7 đợt:Đợt 1: đóng 20%.Đợt 2: đóng 20%.Đợt 3: đóng 10%.Đợt 4: đóng 20%.Đợt 5: đóng 20%.Đợt 6: đóng 5%.Đợt 7: đóng 5%.Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT) Giá bán: 18,5tr/m2.Liên hệ: Mr Long: 0912790450. Ms. Ngoc: 0912807059.
BĐS Hà Nội Mới.200 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
 

longbdshnm0200

Senior Member
Chung cư Tân Tây Đô Tòa Hỗn Hợp HH-BCCCC Tân Tây Đô, CHCC Tân Tây Đô, dự án Tân Tây Đô.CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.Tiến độ đóng tiền theo tiến độ của dự án.Đóng làm 7 đợt:Đợt 1: đóng 20%.Đợt 2: đóng 20%.Đợt 3: đóng 10%.Đợt 4: đóng 20%.Đợt 5: đóng 20%.Đợt 6: đóng 5%.Đợt 7: đóng 5%.Giá gốc 15,5tr/m2 (đã bao gồm thuế VAT) Giá bán: 18,5tr/m2.Liên hệ: Mr Long: 0912790450. Ms. Ngoc: 0912807059.
BĐS Hà Nội Mới.200 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
 
Top