Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Chiêu sinh Piano, Organ trẻ em người lớn !

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH


Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217

Tổng đài âm nhạc: 19006628

Hotline quản lý : 0936 200 687


Email : [email protected]

LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN


Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH
Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN
Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo )
Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh )
Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217
Tổng đài âm nhạc: 19006628
Hotline quản lý : 0936 200 687
LIÊN TỤC CHIÊU SINH PIANO, ORGAN, THANH NHẠC TRẺ EM, NGƯỜI LỚN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO TRÊN KHẮP THÀNH PHỐ HN
Mời truy cập http://amnhacbinhminh.com hoặc gọi 0936200687 để được tư vấn và đăng ký nhập học.​
 

vieclamonline1

Junior Member
Others PIANO
Mã sản phẩm : MAGNER​
Tên sản phẩm : MAGNER​
Giá : Call VNĐ​
Giá cũ : Call VNĐ [Hướng dẫn thanh toán]
Bảo hành: 05 nămKhuyến mại: Lần lên dây đầu tiên sau khi mua, vận chuyển trong nội thành Hà Nội (cũ) Tặng kèm: Ống sấy, phủ phím, phủ đàn Liên hệ đặt hàng TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo ) Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh ) Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217 Tổng đài âm nhạc: 19006628 Hotline quản lý : 0936 200 687 - 0903 480 687 ( gặp cô Thu Bình ) Website : www.amnhacbinhminh.com Email : [email protected]
 

vieclamonline1

Junior Member
Others PIANO
Mã sản phẩm : MAGNER​
Tên sản phẩm : MAGNER​
Giá : Call VNĐ​
Giá cũ : Call VNĐ [Hướng dẫn thanh toán]
Bảo hành: 05 nămKhuyến mại: Lần lên dây đầu tiên sau khi mua, vận chuyển trong nội thành Hà Nội (cũ) Tặng kèm: Ống sấy, phủ phím, phủ đàn Liên hệ đặt hàng TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ÂM NHẠC BÌNH MINH Cơ sở 1 : Số 185 Khương Hạ mới , Thanh Xuân, Hà Nội Cơ sở 2 : Số 3/2, Tổ 18, Liên Cơ, Phố Nguyễn Cơ Thạch, HN Cơ sở 3 : Số 149 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội ( Show Room Nhạc cụ và đào tạo ) Cơ sở 4 : Số 44, Ngõ 86, Chùa Hà, Cầu Giấy, HN ( Gần CĐ Điện Lạnh ) Điện thoại : 04 35501324 - 0435501325 - 04 37678217 Tổng đài âm nhạc: 19006628 Hotline quản lý : 0936 200 687 - 0903 480 687 ( gặp cô Thu Bình ) Website : www.amnhacbinhminh.com Email : [email protected]
 
Top