Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Imperial Hotel Vũng Tàu City

huyrobocon

Junior Member
Chắc dắt lắm nhỉ
[FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]k[/FONT][FONT=&quot]s[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]===[/FONT][FONT=&quot]+=======+=======+=====+=====+=====+=======+======+======[/FONT]​
[FONT=&quot]Tôi không [/FONT][FONT=&quot]cần biết tất[/FONT][FONT=&quot] cả mọi thứ,[/FONT][FONT=&quot] tôi[/FONT][FONT=&quot] chỉ cần [/FONT][FONT=&quot]biết [/FONT][FONT=&quot]nơi để tìm [/FONT][FONT=&quot]thấy nó, khi[/FONT][FONT=&quot] tôi cần.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
 

like7up

Junior Member
đây là khách sạn của chồng cựu hoa hậu Hà Kiều Anh, mỗi cuối tuần chị hay đi tàu cánh ngầm từ SG về VT để giúp chồng quản lí khách sạn. Đây cũng là điểm dừng của các hoa hậu, người mẫu khi đến VT tham dự các cuộc thi sắc đẹp, có thể đc xem là "New Word" của Vũng Tàu
 

CHuoTGiL

Junior Member
Nghèo như mình không bit bao giờ mới có cơ hội vào đó nhỉ. Không biết giá rẻ nhất cho 1 phòng ở đó là bao nhiêu nhỉ
 
Top