Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

KDC Bình Hòa

jimmy31852003

Junior Member
Chuyên nhượng đất KDC Bình Hòa: 4x20m, 28tr/m2; 5x20m 24.5tr/m2; 6x23m 25tr/m2;Tel. 0947330707 sàn GD Hưng Thịnh
KDC%20BinhHoa%20copy.jpg

278938.jpg

278939.jpg
278939.jpg
 
Top