Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Phần mềm quản lý sản xuất & bán hàng chuyên nghiệp [63]

tmsoft123

Junior Member
Phần mềm quản lý sản xuất & bán hàng chuyên nghiệp [63]
website: http://www.quanlybanhang.com.vn
quanlybanhang.com.vn

Các chức năng:
-Quản lý công đoạn sản xuất
-Quản lý hàng tồn kho.
-Quản lý quỹ công nợ tiền.
-Quản lý quỹ tiền mặt
-Quản lý doanh thu, lợi nhuận
-Quản lý bán hàng
-Hỗ trợ máy đọc mã vạch
-Hệ thống bảo mật và mô hình quản lý phân quyền
-Quản lý lương sản xuất, bán hàng (chọn thêm)
-Quản lý hàng và công nợ bảo hành (chọn thêm)
-Quản lý hàng khuyến mãi (chọn thêm)
-Quản lý cho thuê sản phẩm (chọn thêm)

Các phần mềm đóng gói khác:
Quản lý bán phụ tùng ôtô xe máy
Quản lý bán hàng gas bếp
Quản lý nhà hàng
Quản lý bàn hàng nước giải khát
Quản lý gạch và vật liệu xây dựng
Quản lý bán hàng máy tính
Quản lý bán hàng siêu thị

Có sửa chữa phần mềm theo yêu cầu !!!
Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.quanlybanhang.com.vn
quanlybanhang.com.vn

Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
Nick: tmsoft4 hoac pvhung79

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18
 
Top