chung cu song da, chung cu song da ha dong

Shop Giày Jean
#1CHUNG CƯ 34T SÔNG ĐÀ HÀ ĐÔNG

có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng

Chủ đầu tư: Tổng Cty Sông Đà.


Vị trí : Nằm cạnh trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội, trên mặt đường Nguyễn Trãi

Tòa nhà hỗn hợp gồm 02 tầng hầm và 34 tầng nổi,
- 02 tầng hầm mỗi tầng r
ộng 2710 m2 để sử dụng cho đỗ ô tô, xe máy…
chung cu song da - Từ
tầng 1 - 5 sử dụng làm trung tâm thương mại-siêu thị-dịch vụ
- Từ
tầng 6 - 8 sử dụng làm văn phòng cho thuê
- Từ
tầng 9 trở lên được chia làm 4 loại diện tích cho các căn hộ cao cấp để ở gồm: 94 m2; 88m2; 130 m2; 154 m2

Tầng - 2705 -S=88m2 - 2N - 2WC - Hướng ĐNTng - 2705 -S=88m2 - 2N - 2WC - Hướng ĐN Tầng - 2705 -S=88m2 - 2N - 2WC - Hướng ĐN Tần< - 3008"-S=94m2 - 2N - 2WC - Hướng ĐB Tầng - 3008 -S=94m2 - 2N - 2WC - Hướng ĐB Tầng - 3008 -S=94m2 - 2N - 2WC - Hướn">ĐB Tầng - 2302- S=94 -< 2> - 2WC - Hướng TNTầng - 2302- S=94 - 2N - 2WC - Hướng TN Tầng - 2302- S=94 - 2N - 2WC - Hướng TN chung cu song da </b>ha dong Tầng - 2308 -S=94m2 - 2N - 2WC - Hưchung cu son< d> ha dong Tầng - 2308 -S=94m2 - 2N - 2WC - Hướng ĐB chung cu song da ha dong Tầng - 2308 -S=94m2 - 2N - 2WC -Hướng ĐB Tầng -1106 - S=154 - 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng -1106 - S=154 - 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng -1106 - S=154 - 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng -1010 -S=130m2- 3N - 2WC -

H
ư

n
g
Đ
B

-


TB Tầng -1010 -S=13
0
m

2- 3N - 2WC - HướngĐB - TB Tầng -1

0
1
0 -S=130m2- 3N - 2WC - HướngĐB -

TB Tầng - 2

7

0
1 -S=154m2 - 3N - 2WC - Hướng TB - TNTầng - 2701 -S=154m2 - 3N - 2WC - Hướng TB - TN Tầng - 2701 -S=154m2 - 3N - 2WC - Hướng TB -
TN Tầng -1504 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngTN _ ĐNTầng -1504 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngTN _ ĐN Tầng -1504 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngTN _ ĐN Tầng -2609 -S=154m2 - 3N - 2WC - Hướng TB _ ĐBTầng -2609 -S=154m2 - 3N - 2WC - Hướng TB _ ĐB Tầng -2609 -S=154m2 - 3N - 2WC - Hướng TB _ ĐB chung cu song da 7 Tầng -2201 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngTB _ TNchung cu song da 7 Tầng -2201 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngTB _ TN chung cu song da 7 Tầng -2201 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngTB _ TN Tầng -2006 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng -2006 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng -2006 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng -1001 -S=154m2 - 3N - 2WC - HướngTB _ TNTầng -1001 -S=154m2 - 3N - 2WC - HướngTB _ TN Tầng -1001 -S=154m2 - 3N - 2WC - HướngTB _ TN Tầng - 1206 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng - 1206 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng - 1206 -S=154m2-- 3N - 2WC - HướngĐB - ĐN Tầng -1608 - 94m2 -- 2N - 2WC - Hướng ĐB Tầng -1608 - 94m2 -- 2N - 2WC - Hướng ĐB Tầng -1608 - 94m2 -- 2N - 2WC - Hướng ĐB Tầng - 1604 -154m2 -- 3N - 2WC - Hướng TB - ĐNTầng - 1604 -154m2 -- 3N - 2WC - Hướng TB - ĐN Tầng - 1604 -154m2 -- 3N - 2WC - Hướng TB - ĐN Tầng - 902 -S=94m2 --- 2N - 2WC - Hướng TNTầng - 902 -S=94m2 --- 2N - 2WC - Hướng TN Tầng - 902 -S=94m2 --- 2N - 2WC - Hướng TN Tầng - 2908 -S=94m2 - 3N - 2WC - HướngĐBTầng - 2908 -S=94m2 - 3N - 2WC - HướngĐB Tầng - 2908 -S=94m2 - 3N - 2WC - HướngĐB Tầng -2907- S =94m2 -- 3N - 2WC - Hướng ĐB Tầng -2907- S =94m2 -- 3N - 2WC - Hướng ĐB Tầng -2907- S =94m2 -- 3N - 2WC - Hướng ĐB Giá Bán Thỏa Thuận . Quý Khách Quan Tâm Vui Lòng Liên Hệ : ANH TÂN: 0976447766 -0979982144. Xin Cảm Ơn ! chung cu song da, chung cu song da ha dong,chung cu song da, chung cu song da ha dong,chung cu song da, chung cu song da ha dong ,