Đào tạo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Vũng Tàu

#1
Đào tạo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Vũng Tàu==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC
TẠI VŨNG TÀU

==>>>Về việc bổ nhậm trưởng phòng kế toán và thay thế chức danh kế toán trưởng trên chứng từ kế toán: Mục 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định:
“Khi thành lập chức vụ kế toán phải Xếp đặt ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền Xếp đặt ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người Có sẵn chương trình và điều kiện bổ nhậm kế toán trưởng thì phải cử người đảm trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước , công ty bổn phận hữu hạn , công ty cổ phần , doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoại bang và hiệp tác xã chỉ được cử người đảm trách kế toán trong hạn tối đa là một năm tài chính , sau thời gian ấy Xếp đặt người làm kế toán trưởng”.
► Bạn đang là một kế toán viên đầy triển vọng và cơ hội được bổ nhiệm làm kế toán trưởng sắp đến với bạn?
► Bạn đang đảm nhiệm vai trò kế toán trưởng nhưng chưa đủ điều kiện để đăng ký chức danh kế toán trưởng với cục thuế?

Đối Tượng:

· Sinh Viên muốn rõ thực tế công việc & trách nhiệm của KTT :
Có kế hoạch trở thành vị KTT nay mai
Để Cạnh tranh có JOB tốt CÓ bằng KTTrưởng là điểm lợi thế của bạn".
· Có trình độ chuyên môn,nghiệp vụ tài chính,kế toán,kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính,kế toán,kiểm toàn như sau:
-Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính,kế toán,kiểm toán.
-Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính,kế toán,kiểm toán.

Thời gian, địa điểm,học phí:

- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (Sáng 8h30-11h30, chiều 13h-16h.)
- Khai giảng: Hàng tháng ( Cả ngày chủ nhật)
- Địa điểm học: Trung tâm anh ngữ Cleverlean ( Trung tâm anh ngữ AMA)
12K1 Trung tâm thương mại, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu

- Kinh phí đào tạo: 3.000.000 đ/01 học viên/01 khóa học ( Trọn gói cả khóa học)
==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)
1.Nội dung chương trình BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP:

Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.
Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chiNSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chứng chỉ tốt nghiệp :
Học viên sẽ được cấp Chứng chỉBồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính phát hành.


2.Nội dung chương trình BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP:

Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
Chuyên đề 4:Thẩm định dự án đầu tư.
Chuyên đề 5:Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng tài chính và tổ chức tài chính.
Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán
Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyên đề 10:Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.
Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chứng chỉ tốt nghiệp : Học viên sẽ được cấp Chứng chỉBồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp của Bộ Tài chính phát hành.

Thủ tục nhập học:

+ 02 đơn xin nhập họccó dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của cơ quan công tác ( theo mẫu)
+ 02 Bằng tốt nghiệp phôtô công chứng.
+ 02 chứng minh nhân dân phôtô
+ 08 ảnh 3x4cm(chụp không quá 06 tháng)
**Có thắc mắc về nội dung chương trình học A/C vui lòng liên hệ qua :
Email: ngoclinh@giaoducvietnam.edu.vn
==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)
TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA
http://ketoanquocgia.net/
Email: ngoclinh@giaoducvietnam.edu.vn
Skype: ngoclinh.daotao
Mobile: 0902 868 649 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo)

Nghiệp vụ kế toán trưởng,kế toán trưởng vũng tàu,vũng tàu,kế toán nhà nước,kế toán trưởng HCSN,

 
Last edited:
#2
[FONT=&quot] học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Vũng Tàu[/FONT]==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)
[FONT=&quot] học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Vũng Tàu[/FONT]==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)
 
#3
[FONT=&quot]Đào tạo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG ,cấp chứng chỉ của BỘ TÀI CHÍNH tại Vũng Tàu==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)
[FONT=&quot]Đào tạo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG ,cấp chứng chỉ của BỘ TÀI CHÍNH tại Vũng Tàu[/FONT]==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)[/FONT]
 
#5
[FONT=&quot]Đào tạo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Vũng Tàu==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)
[/FONT]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC TẠI VŨNG TÀU=>>Hotline[FONT=&quot] : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)[/FONT]
 
#6
[FONT=&quot]Đào tạo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG tại Vũng Tàu==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)[/FONT]
[FONT=&quot]THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC
TẠI VŨNG TÀU
[/FONT]http://www.diendanvungtau.com/forum/showthread.php?133138-%C4%90%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-K%E1%BA%BE-TO%C3%81N-TR%C6%AF%E1%BB%9ENG-t%E1%BA%A1i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
 
#7
[FONT=&quot]Đào tạo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG [/FONT]TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC [FONT=&quot]tại Vũng Tàu==>>Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo)

[/FONT]
http://www.diendanvungtau.com/forum/showthread.php?133138-%C4%90%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-K%E1%BA%BE-TO%C3%81N-TR%C6%AF%E1%BB%9ENG-t%E1%BA%A1i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u