Sim Vittell- 10 số-nguyên kíp-hàng mới

Shop Giày Jean
#1
Đại LÝ SIM GIÁ RẺ
ĐTLH: 0979020488
địa chỉ: 106-Hoàng Quốc Việt-Hà Nội
Phương Thức Giao Dịch:
+C1:Gặp trực tiếp giao dịch
+C2: Chuyển Sim rồi mới nhận tiền(giao dịch thông qua bưu điện).
+C3: Chuyển tiền vào tài khoản sau đó chuyển sim[FONT=&quot][/FONT]


[FONT=&quot]SIM[/FONT]
[FONT=&quot]gia (VND)[/FONT]
[FONT=&quot]TT[/FONT]
[FONT=&quot]097.626.6262[/FONT]
[FONT=&quot]=3tr8[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

CẶP TÌNH NHÂN

[FONT=&quot]0986.42.62.82[/FONT]
[FONT=&quot]=2tr8[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.42.62.82[/FONT]
[FONT=&quot]=2tr8[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.09.07.05[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0978.09.07.05[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

CÁC LOẠI SIM: ABAB,AABB,TAM HOA,…Có Đầy Đủ Tại Đây!

[FONT=&quot]0987.95.7575[/FONT]
[FONT=&quot]=2tr8[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.7474.1333[/FONT]
[FONT=&quot]=2tr3[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.19.2333[/FONT]
[FONT=&quot]=2tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0988.76.0333[/FONT]
[FONT=&quot]=2tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.85.04.333[/FONT]
[FONT=&quot]=2tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0977.68.9191[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr8[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.60.8383[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr8[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0983.66.3030[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.229.0808[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.969.76.76[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.33.0606 [/FONT]
[FONT=&quot]=1tr5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0984.63.62.61 [/FONT]
[FONT=&quot]=1tr5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.7773.6767[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr3[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.212.0707[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0975.558.553[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0982.18.9595[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0984.53.6363[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.12.9191[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0977.23.9090[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.252.0202[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0977.25.9191[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0979.52.9191[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.82.89.9494[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0978.155.655[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0988.772.775[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.6.88.84.80[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.252.0055[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0975.97.9292 [/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0977.12.0707 [/FONT]
[FONT=&quot]=1tr2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.838.7575 [/FONT]
[FONT=&quot]=1tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.929.3232[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.464.4242[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0976.27.25.23[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0977.559.553[/FONT]
[FONT=&quot]=1tr[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.525.7070[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0983.044.544[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.08.8787[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0984.02.42.82[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0984.75.74.73[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.467.9393[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0.9786.7.0909[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.669.3030[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0976.40.0808[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0985.19.46.46[/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.28.2727 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0979.64.8585 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0986.30.8787 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.787.44944 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.01.8855 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0.9896.123.23 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.909.7070 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.69.0505 [/FONT]
[FONT=&quot]=900k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.863.5.5050[/FONT]
[FONT=&quot]=850k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0.987.18.0303[/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.91.6464[/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0979.12.3030[/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0983.411.711[/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.3.69.65.61[/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.94.5353 [/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0978.37.84.84[/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.59.00066 [/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.12.11.10 [/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.14.8181 [/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0979.85.6622 [/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.84.0 33933[/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.202.3322 [/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.987.5050 [/FONT]
[FONT=&quot]=800k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0983.20.7676 [/FONT]
[FONT=&quot]=760k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.19.7676 [/FONT]
[FONT=&quot]=760k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.83.72727[/FONT]
[FONT=&quot]=750k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.82.87.1313[/FONT]
[FONT=&quot]=730k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]09.8.665.4040[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.65.7070[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0975.80.7272[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0979.34.7676[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0982.24.20.20[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0988.27.6464[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.40.6565[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0982.21.24.27[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.39.0.0202[/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0975.49.7373 [/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0977.45.44.43 [/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.44.15151 [/FONT]
[FONT=&quot]=700k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0.987.50.6677[/FONT]
[FONT=&quot]=670k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0972.90.5252[/FONT]
[FONT=&quot]=650k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0988.87.4040 [/FONT]
[FONT=&quot]=630k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0988.37.6464 [/FONT]
[FONT=&quot]=630k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0978.62.2121[/FONT]
[FONT=&quot]=630k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.727.1100 [/FONT]
[FONT=&quot]=630k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0974.36.3311[/FONT]
[FONT=&quot]=630k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0976.28.24.20[/FONT]
[FONT=&quot]=620k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.19.7711[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0974.35.2424[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0972.45.2255[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0976.48.7171[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0975.48.3535[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0983.89.1414[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0985.48.0202[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.07.2323[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.96.7744[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.267.3355[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0977.95.7171[/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.389.5050 [/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0988.94.5252 [/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0985.08.7755 [/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.631.2424 [/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0973.84.6363 [/FONT]
[FONT=&quot]=600k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.98.1010 [/FONT]
[FONT=&quot]=590k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]097.247.2121 [/FONT]
[FONT=&quot]=580k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0974.53.2211 [/FONT]
[FONT=&quot]=580k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0972.04.7722 [/FONT]
[FONT=&quot]=570k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0983.15.4646 [/FONT]
[FONT=&quot]=560k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0983.41.7676 [/FONT]
[FONT=&quot]=560k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0982.51.5454 [/FONT]
[FONT=&quot]=540k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.19.3311 [/FONT]
[FONT=&quot]=530k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.53.2424 [/FONT]
[FONT=&quot]=530k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0987.45.0303 [/FONT]
[FONT=&quot]=520k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.94.2020 [/FONT]
[FONT=&quot]=520k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0976.42.3434 [/FONT]
[FONT=&quot]=500k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0972.19.2244[/FONT]
[FONT=&quot]=500k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0978.51.4949 [/FONT]
[FONT=&quot]=500k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.78.1414[/FONT]
[FONT=&quot]=500k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0989.57.1212 [/FONT]
[FONT=&quot]=500k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0972.03.4422 [/FONT]
[FONT=&quot]=500k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0976.17.14.11[/FONT]
[FONT=&quot]=500k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0.989.97.4949 [/FONT]
[FONT=&quot]=490k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0979.28.4400 [/FONT]
[FONT=&quot]=440k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]0972.30.4343 [/FONT]
[FONT=&quot]=430k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]098.456.5350 [/FONT]
[FONT=&quot]=400k[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]