bồn nước đại thành ,bồn nước inox đại thành , bồn inox đại thành ,bon nuoc dai thanh

Shop Giày Jean

alolaban

Junior Member
#1
[FONT=&quot]Bồn nước đại thành[/FONT][FONT=&quot]Chương trình khuyến mãi quà tặng hấp dẫn:[/FONT]
[FONT=&quot]* Khi mua bồn từ 300 lít đến 500 lít tặng ngay thùng Mirinda Pepsi[/FONT][FONT=&quot]
* Khi mua bồn từ 700 lít đến 1300 lít tặng ngay thùng bia Tiger
* Khi mua bồn từ 1500 lít tặng ngay thùng bia Heineken[/FONT]
[FONT=&quot]* Khi mua bồn từ 2000 lít tặng ngay 2 thùng bia Tiger[/FONT]
[FONT=&quot]Chương trình khuyến mãi giảm giá:[/FONT]
[FONT=&quot]Giảm thêm 200.000đồng[/FONT][FONT=&quot]/[/FONT][FONT=&quot]01 khối bồn[/FONT][FONT=&quot]
(01 khối tương đương với bồn bồn 1.000 lít) [/FONT]​
[FONT=&quot](Ch[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình khuy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n mãi áp d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] ngày 16 đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n 25/11/2011)[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Tag : [/FONT][FONT=&quot]bồn nước đại thành[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bồn nuoc đai thanh[/FONT], [FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 500 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 500 lit[/FONT],[FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 700 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 700 lit[/FONT],[FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 1000 lít[/FONT][FONT=&quot] , [/FONT][FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 1000 lit[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT][FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 1200 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 1200 lit[/FONT], [FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 1300 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 1300 lit[/FONT] , [FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 1500 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 1500 lit[/FONT], [FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 2000 lít[/FONT][FONT=&quot] , [/FONT][FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 2000 lit[/FONT] , [FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 2500 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 2500 lit[/FONT] , [FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 3000 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 3000 lit[/FONT] ,[FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 3500 lít[/FONT][FONT=&quot] , [/FONT][FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 3500 lit[/FONT], [FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 4000 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 4000 lit[/FONT] ,[FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 5000 lít[/FONT][FONT=&quot] ,[/FONT] [FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 5000 lit[/FONT][FONT=&quot] , [/FONT][FONT=&quot]bồn nước inox đại thành 10000 lít[/FONT][FONT=&quot] , [/FONT][FONT=&quot]bon nuoc inox đai thanh 10000 lit[/FONT]
[FONT=&quot]Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các thương hiệu khác như : [/FONT]b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox Đ[FONT=&quot]Ạ[/FONT]I THÀNH, b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox TOÀN M[FONT=&quot]Ỹ[/FONT] , b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox HWATA, b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox S[FONT=&quot]ơ[/FONT]n Hà , b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng , b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox H[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng Giao , b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Tuy[FONT=&quot]ề[/FONT]n , b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox MEGASUN , b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n inox Nam Thành , B[FONT=&quot]Ồ[/FONT]N NH[FONT=&quot]Ự[/FONT]A Đ[FONT=&quot]Ạ[/FONT]I THÀNH , B[FONT=&quot]Ồ[/FONT]N NH[FONT=&quot]Ự[/FONT]A H[FONT=&quot]Ồ[/FONT]NG GIAO , B[FONT=&quot]Ồ[/FONT]N N[FONT=&quot]ƯỚ[/FONT]C NH[FONT=&quot]Ự[/FONT]A NAM THÀNH ,…
M[FONT=&quot]ọi chi tiết xin liên hệ Kênh Bán Hàng Trực Tuyến Alolaban[/FONT]
[FONT=&quot]Điện Thoại :[/FONT] 08-38600382 - 0908388369
Email : alolaban@gmail.com
Click chu[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vào trang Website: http://alolaban.com/Bon-nuoc/s391_b%E1%BB%93n%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20inox.html
Website : http : www.alolaban.com