Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Cho thuê can ho sailing tower - Can ho sailing tower cho thue

chothuenha

Senior Member
Cho thuê can ho sailing tower - Can ho sailing tower cho thue. Cho thuê can ho sailing liên he Mr Ðo 0989776868 Email: [email protected] cho thuê can ho sailing tower tower lau 19 can so 4 giá 2500$/th loai 3 phòng ng? cho thuê can ho sailing tower lau 16 can so 1 giá 1800$/th loai 2 phòng ng? cho thuê can ho sailing tower lau 18 giá 2000$/th loai 2 phòng ngu cho thuê can h? sailing tower lau 20 giá 2400$/th loai 3 phòng ngu cho thuê van phòng sailing tower Noi That day du cao cap can ho sailing tower day du tien ích song: Ho boi, Gym, Sauna .... An ninh yên tinh, ngay trung tâm qu?n 1. http://chothuenha123.com/chothuecan...ling-tower-loai-3-phong-ngu-tang-18-1477.html Xem Thông Tin Du án can ho sailing Tower tAi: http://vnreal.com/tin-tuc-dia-oc/27/Can-Ho-Sailing-Tower.aspx Sailing Tower apartment rental - Apartment for rent tower sailing. Apartment for rent call Mr High sailing 0989776868 Email: [email protected] sailing rental apartment tower 19 floor tower base price of 4 $ 2,500 / mo Category 3 bedrooms sailing rental apartment tower 16th floor apartment of a 1800 $ / month Type 2 bedrooms sailing rental apartment tower 18 floor price $ 2000 / mo Bedroom Type 2 apartment rental sailing towerlau 20 price $ 2400 / mo Category 3 bedrooms leasing office tower sailing All the apartments have been designed furniture. Fully furnished luxury apartment tower sailing life amenities: Pool, Gym, Sauna .... Security and quiet, the heart of District 1. http://chothuenha123.com/chothuecan...ling-tower-loai-3-phong-ngu-tang-18-1477.html View sailing Tower apartment project at: http://vnreal.com/tin-tuc-dia-oc/27/Can-Ho-Sailing-Tower.aspx
 
Top