Camera hội nghị PTa

Shop Giày Jean

tainghesieunho

Well-known member
#1
http://bancamerasieunho.com/2mp-20x-zoom-hd-ip-sdi-video-theo-doi-tu-dong-camera-hoi-nghi-ptz/
nó được xây dựng trong cao bộ xử lý tốc độ, hình ảnh tiên tiến chế biến và phân tích thuật toán để theo dõi giảng viên và sinh viên chính xác và một cách nhanh chóng, mà là ở phù hợp với các yêu cầu của giảng viên nắm bắt và tương tác từ xa giảng dạy.
nó sẽ sử dụng tiên tiến ISP công nghệ và thuật toán, để làm cho một hình ảnh sống động chất lượng, màn hình tính đồng nhất độ sáng, ý thức mạnh mẽ của chiều sâu, độ nét cao và tuyệt vời thể hiện màu sắc.