Sáng tạo Là gì?

Shop Giày Jean
#1
Sáng tạo là về việc nhìn thấy các mô hình và kết nối ẩn giữa những thứ thường không liên quan. Đó là cách chúng tôi sử dụng trí tưởng tượng và ý tưởng ban đầu của mình để tạo ra một cái gì đó.

Sáng tạo thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới và cách chúng ta giải quyết vấn đề. Đó là một đặc điểm được công nhận rằng nó trở thành một môn học trong vài năm qua.

Nhưng từ quan điểm sinh lý học, bạn không thể chỉ vào một phần của bộ não của bạn và nói rằng đó là nơi mà sự sáng tạo đến từ rèn. Không có một phần nào trong đó giúp bạn sáng tạo hơn.
Thiết kế nhà xinh - Kiến trúc nhà xinh