Chức năng phần mềm quản lý dự án

Shop Giày Jean

anh123

Well-known member
#1
Các phần mềm quản lý công việc khác có những chức năng giúp hỗ trợ làm việc nhóm tốt cũng như theo dõi KPI. Chức năng phần mềm quản lý dự án ngoài những tính năng đó còn thêm một số tiêu chí khác giúp DN theo dõi hiệu suất, kế hoạch đang quản lý hoặc triển khai.

Các chức năng cần có trong phần mềm quản lý dự án
Quản lý dự án

Tạo dự án mới
Quản lý các thông tin chi tiết của dự án
Theo dõi thông tin tổng hợp và cập nhật liên tục tình trạng của dự án
Quản lý nhân sự dự án

Tạo nhân sự dự án
Quản lý chi tiết các thông tin nhân sự dự án
Gán nhân sự cho từng dự án
Quản lý gói thầu, công việc

Tạo, lập gói thầu, công việc
Tạo, lập kế hoạch đấu thầu
Quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
Quản lý chi tiết thông tin các gói thầu, công việc
Quản lý nhà thầu dự án

Tạo nhà thầu dự án
Quản lý thông tin chi tiết nhà thầu tham gia dự thầu, nhà thầu trúng thầu
Quản lý năng lực nhà thầu: Nhân sự, máy móc thiết bị, tài chính …
Quản lý hợp đồng

Khởi tạo hợp đồng
Quản lý thông tin chi tiết hợp đồng
Quản lý thanh toán, quyết toán hợp đồng
chức năng phần mềm quản lý dự án
Theo dõi hợp đồng
Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng với doanh nghiệp
Quản lý thông liên người liên hệ
Quản lý các lịch làm việc, công việc liên quan tới khách hàng
Hỗ trợ import, export dữ liệu nhanh chóng trên phần mềm
Hỗ trợ cơ chế tìm kiếm khách hàng thông minh
Hệ thống giao việc trực tuyến

Tạo giao việc theo chức năng, nhiệm vụ, gói thầu, công việc
Quản lý, theo dõi và tương tác giao việc mọi lúc mọi nơi
Báo cáo công việc

Tạo báo cáo tuần, quý, năm của cá nhân, phòng ban
Quản lý toàn bộ báo cáo của nhân viên, phòng ban mọi lúc mọi nơi
Quản lý tiến độ dự án

Lập tiến độ dự án
Cập nhật và theo dõi tiến độ trực tuyến mọi lúc mọi nơi
Báo cáo tiến độ và xử lý sự cố bất kỳ thời điểm nào
Các chức năng phần mềm quản lý dự án giúp cho doanh nghiệp và nhân viên đầu tư đều làm việc trên một hệ thống duy nhất. Giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và cập nhật tình hình làm việc. Đồng thời theo dõi được tiến độ dự án tới đâu, nhân viên nào quản ý để đốc thúc, hay ra quyết định nhanh chóng ngay trên phần mềm.
Công ty phần mềm Sắc màu cho ra mắt phần mềm quản lý dự án với nhiều tính năng ưu việt. Giúp DN xử lý và theo dõi các vấn đề liên quan đến hợp đồng, dự án và nhân sự. Đăng ký ngay để được hưởng những ưu đãi từ công ty....xem tiep....https://sthink.com.vn/chuc-nang-phan-mem-quan-ly-du-an.html