Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã số Thuế

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế được quy định rõ tại Điều 15.


Các trường hợp dùng sử dụng hóa đơn điện tử bạn nên biết

Cụ thể, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua nếu thuộc 1 trong 7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nêu trên.

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 15 cũng quy định rõ một số trường được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.
 
Top