GIẤY DÁN TƯỜNG GIÁ CHỈ 45000 đồng/m2 đây

Shop Giày Jean
#1
Xin kính chào Qu[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ý khách. !

Cửa hàng giấy dán t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng Ngọc Mai chuyên cung cấp các loại giấy dán t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng của Nhật Bản, [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ức, Hàn Quốc, [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ài Loan, Trung Quốc với [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ầy [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ủ chủng loại, mẫu mã mới nhất, chất l[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ợng cao, giá cả rẻ nhất trên thị tr[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng hiện nay.
[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]
Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ể phục vụ cho nhu cầu trang trí nhà cửa vào dịp tết, cửa hàng chúng tôi có dịch vụ t[/size][/size]ư v[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ấn tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ến số máy

Hotline : 0986.133.819 (Mis Ngọc)

hoặc :0945 45 46 50 (Mis Mai)

Ngay lập tức chúng tôi có sẽ mang mẫu [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ến tận nhà [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ể cho Quý khách xem [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng thời t[/size][/size]ư v[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ấn sản phẩm cho Quý khách. Thời gian từ 8h sáng [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ến 21h hàng ngày.

Hiện tại cửa hàng [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đang có chương tr[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ình khuyến mại giảm giá [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ặc biệt

Giấy dán t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng Hàn Quốc (1.06 x 15.6 (m)= 16.5m2) chỉ 1,050,000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/ 1 cuộn ~ với 63 000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/m2

Giấy dán t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng Trung quốc loại 1 ( 10x0.53 (m) =5,3 m2) giá 240,000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/ 1 cuộn ~ 45 000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/m2

Giấy dán t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng Trung quốc loại 2 ( 10x0.53 (m) =5,3 m2) giá 320,000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/ 1 cuộn ~ 60 000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/m2

Giấy dán t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ức loại 1 ( 10x0.53 (m) =5,3 m2) giá 370,000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/ 1 cuộn ~ 70 000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/m2

Giấy dán t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ức loại 2 ( 10x0.7 (m) =7 m2) giá 500,000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/ 1 cuộn ~ 71 000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/m2

Với [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ội ngũ thi công [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đư[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ợc [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ào tạo và [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ã có nhiều n[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ăm kinh nghi[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ệm chúng tôi nhận thi công với giá 15.000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/m2 t[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ờng, 20.000 [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ồng/m2 trần.

Quý khách có thể tham khảo sản phẩm tại:

website www.hqgiaydantuong.co.cc
[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]
Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ịa chỉ : C[/size][/size]ơ s[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ở 1- Tân Mỹ - Mỹ [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ình- Hà Nội

C[/size][/size]ơ s[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ở 2 - NGõ 79 Cầu Giấy - Hà Nội

 
[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]
Đ[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ến với Ngọc Mai quý khách hoàn toàn yên tâm về chất l[/size][/size]ư[size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ợng và dịch vụ

Rất hân hạnh [/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]đư[/size][/size][size=1" face="Microsoft Sans Serif][size="1" face="Microsoft Sans Serif"]ợc phục vụ Quý khách
[/size][/size]