Hướng dẫn đăng kí hóa đơn điện tử

Shop Giày Jean

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử theo quy định của Pháp luật. Sau khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ được ban hành rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã chuyển từ việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử thành công. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử.Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử là gì?

Ai cũng biết đến hóa đơn điện tử tuy nhiên định nghĩa về hóa đơn điện tử như thế nào không phải ai cũng biết. Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ nêu rõ:

“Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”

Hóa đơn điện tử gồm có hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và được phân biệt với nhau như sau:

- Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Đây là loại hóa đơn điện tử mà trên hóa đơn không có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế), mà tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Là loại hóa đơn điện tử mà trên hóa đơn có mã của cơ quan thuế, mã này được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

>> Xem thêm : Hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử
 
Top