Bán sim số đẹp nhiều loại giá rẻ cập nhật liên tục

Shop Giày Jean
#1
- anh em quan tâm xin vui lòng coppy đương link để xem khi cần thiết
- anh em goi điện giao dịch thiện chí nhiệt tình.
- 100% hàng zin nguyên kit đăng ký chính chủ

- Simphuongnam- cam kết toàn bộ sim nguyên kit, chưa kích hoạt, đăng ký chính chủ thông tin khách hang
- Bao ship toàn quốc
- Anh chị em thiện chí mua sim xin vui long call để có giá chuẩn từng sim
- Hình thức giao dịch:
+ Chuyển khoản ngân hang
+ Chuyển COD – nhận sim thanh toán tiền


0977.08.04.01 – 350k == 0976.09.07.01 – 400k == 0977.09.07.02 – 500k
0977.09.03.02 – 400k == 0976.09.05.02 – 400k == 0976.09.07.02 – 500k
0976.09.07.03 – 500k == 0977.08.01.05 – 400k == 0977.08.04.05 – 400k
0976.09.01.03 – 400k == 0976.09.01.04 – 400k == 0976.09.08.04 – 450k
0976.09.08.05 – 500k ==


Sim số đảo

0978.07.0220 – 350k == 0973.49.3003 – 350k == 0972.51.0770 – 450k
0977.38.1771 – 450k == 0987.64.3773 – 450k == 0975.49.3773 – 420k
0977.31.4224 – 300k == 0975.47.5445 – 300k == 098.773.6446 – 350k
0975.64.9779 – 900k == 0977.61.0550 – 350k == 097.554.7887 – 800k

Sim lộc phát – phát lộc

0975.218.086 – 480k == 0972.587.086 – 500k == 0982.473.086 – 480k
0975.478.086 – 480k == 0974.623.086 – 500k == 0977.834.086 – 550k
0976.23.80.86 – 550k == 0977.533.086 – 800k == 0977.742.086 – 500k
097.7671.086 – 550k == 0986.043.086 – 550k == 097.7679.086 – 600k
0977.813.086 – 550k == 09777.41.086 – 550k == 0974.980.086 – 500k
0982.570.086 – 500k == 0989.757.086 – 800k == 0989.757.086 – 800k
0989.740.086 – 550k == 0976.994.168 – 1000k == 0978.874.186 – 500k
0974.705.186 – 500k == 09777.45.186 – 550k == 0973.52.1186 – 800k
097.554.1186 – 800k == 0983.243.186 – 550k == 0982.894.186 – 550k
0977.078.186 – 800k == 098.391.3386 – 800k == 0978.34.0068 – 550k
0982.470.386 – 500k == 0976.984.386 – 500k == 097.334.0386 – 550k
0916.755.386 – 550k == 0976.237.586 – 500k == 0975.124.086 – 500k
0985.939.586 – 900k == 097.774.1586 – 800k == 0977.831.586 – 550k
097.767.1586 – 700k == 09.775.34586 – 800k == 0978.057.586 – 500k
0975.46.3586 – 500k == 097.334.2586 – 600k == 0974.822.786 – 700k
0977.529.786 – 500k == 0978.053.768 – 500k == 0987.439.786 – 500k
0974.632.786 – 500k == 0982.940.786 – 550k == 0983.914.768 – 550k
0973.358.768 – 500k == 0976.092.768 – 500k == 0977.091.768 – 500k
0972.064.768 – 500k == 0975.494.768 – 500k == 0977.089.786 – 500k
0976.090.786 – 800k == 09777.434.86 – 650k == 0974.300.286 – 650k
097.334.1286 – 950k == 0976.090.286 – 800k == 0979.377.286 – 800k
0974.844.068 – 800k == 0982.177.068 – 800k ==Sim tam quý

0984.110.666 – 5,5t == 0979.441.666 – 5,3t == 0989.094.666 – 5t
097.440.2666 – 4,8t == 098.447.2666 – 4,8t == 0907.220.666 – 3,8t
0943.772.666 – 3,8t == 0944.390.666 – 3t == 0942.640.888 – 4t
0989.863.444 – 900k == 0989.864.000 – 950k == 0989.857.444 – 900k
0982.403.444 – 900k == 0978.498.444 – 900k == 0979.403.000 – 900k
0978.493.444 – 700k == 0986.833.444 – 1200k == 0986.847.000 – 950k


Sim số tiến – số lùi

0989.833.678 – 1300k == 0916.390.678 – 800k == 0979.81.81.84 – 1800k
0982.474.070 – 600k == 0977.620.650 – 500k == 0979.423.425 – 450k
0979.260.560 – 450k == 0976.090.390 – 450k == 0975.00.68.00 – 1700k
0986.85.9876 – 650k == 0986.81.9876 – 650k == 0978.49.9876 – 600k
0986.85.8765 – 600k == 0982.41.8765 – 550k == 0986.82.8765 – 600k
0978.47.8765 – 600k == 0989.79.7654 – 450k == 0982.41.6543 – 450k
0989.82.6543 – 450k == 0978.49.5432 – 400k == 0989.79.5432 – 450k0974.295.294 – 500k == 0974.297.294 – 500k == 0984 283 273 – 650k
0987.18.13.19 – 450k == 0976.10.15.19 – 450k == 0984.11.16.15 – 450k
0982.56.51.59 – 350k == 0987.18.13.10 – 350k == 0977.63.61.67 – 450k
0975.49.47.48 – 500k == 0973.34.32.31 – 350k
0977.089.084 – 450k == 0977.089.082 – 450k
0977.089.081 – 450k == 0978.092.091 – 600k
0977.079.073 – 350k == 0973.364.361 – 350k
0973.349.329 – 330k == 0973.341.340 – 330k
0973.360.340 – 330k == 0973.360.320 – 330k
0977.150.130 – 330k == 0973.360.160 – 300k
0974.61.03.03 – 450k == 0974.59.03.03 – 450k
0974.71.03.03 – 500k == 0974.72.03.03 – 500k
0974.85.03.03 – 450k == 0989.51.22.00 – 450k
0979.106.105 – 650k == 0982.551.571 – 350k
0974.340.343 – 450k == 0979.112.512 – 350k
0977.082.052 – 300k == 0985.91.66.00 – 450k
==============================================
Sim soi gương

0977.149.419 – 350k


Sim gánh - kép
Sim nguyên kít, chưa kích hoạt, zin 100%

0976.315.099 – 380k == 0982.475.990 – 350k == 0978.503.919 – 330k
0976.337.199 – 450k == 0977.384.990 – 330k == 0986.877.939 – 500k
0979.367.199 – 400k == 0984.536.991 – 330k == 0982.420.959 – 330k
0986.857.399 – 400k == 0975.726.991 – 300k == 0982.418.959 – 330k
0989.772.499 – 450k == 0976.985.992 – 350k == 0973.365.992 – 350k
0979.61.9499 – 550k == 0979.468.994 – 350k == 0973.357.919 – 350k
0972.365.199 – 400k == 0979.368.994 – 350k == 0976.08.9949 – 400k
0984.652.599 – 450k == 0978.086.994 – 350k == 0977.350.969 – 450k
0977.32.9599 – 800k == 097.334.8995 – 350k == 097.335.0959 – 330k
0974.312.799 – 500k == 0976.102.997 – 400k == 097.334.2979 – 500k
0986.856.990 – 350k == 0989.832.991 – 350k == 0979.382.991 – 350k
0982.570.998 – 500k == 0985.385.991 – 350k == 0979.615.992 – 350k
0989.75.9992 – 600k == 0986.876.993 – 450k == 0986.624.993 – 350k
0983.850.993 – 350k == 0986.248.993 – 350k == 0987.260.993 – 400k
0982.427.995 – 350k == 0977.93.9995 – 700k == 0979.374.996 – 450k
0979.608.996 – 450k == 0989.85.9997 – 800k == 0978.506.998 – 650k


Số gánh – kép

Sim nguyên kít, chưa kích hoạt, zin 100%

0989.768.788 – 1500k == 0989.864.988 – 600k == 0973.691.788 – 450k
0975.465.988 – 600k == 0989.865.088 – 450k == 0979.372.188 – 400k
0974.739.188 – 400k == 0989.769.288 – 400k == 0978.506.388 – 450k
0989.815.880 – 400k == 0979.135.880 – 350k == 0989.80.68.80 – 650k
0989.835.881 – 400k == 0979.397.882 – 350k == 0978.479.881 – 350k
0989.834.882 – 400k == 0977.186.883 – 450k == 0988.240.883 – 400k
0989.924.883 – 400k == 0989.942.883 – 400k == 0978.234.883 – 400k
0989.893.884 – 400k == 0986.812.887 – 400k == 0977.075.880 – 350k
0975.239.881 – 350k == 0977.089.881 – 350k == 0976.984.881 – 350k
0977.092.881 – 350k == 0973.359.881 – 350k == 0973.591.883 – 350k
0975.507.883 – 350k == 0979.375.884 – 350k == 0978.061.884 – 350k
0977.075.884 – 350k == 0977.091.884 – 350k == 0977.092.884 – 350k
0976.982.885 – 350k == 0976.093.885 – 350k == 0976.092.885 – 350k
0979.105.887 – 350k == 0982.563.887 – 350k == 0975.479.887 – 350k
0976.093.887 – 350k == 0977.075.887 – 350k ==
097.334.28.18 – 350k == 0977.08.98.18 – 450k == 0979.425.828 – 350k
0975.744.828 – 350k == 0974.311.848 – 350k == 0977.075.848 – 350k
0973.770.848 – 350k == 0982.570.848 – 300k == 0976.092.858 – 350k
097.334.1858 – 350k == 097.335.0878 – 330k == 097.334.2878 – 330k
0986.024.878 – 350k == 0977.132.878 – 330k == 0977.065.898 – 600k
0977.063.898 – 650k == 0976.943.898 – 600k == 0989.876.818 – 500k
0972 600 818 – 450k == 0979.392.818 – 350k == 0982.396.838 – 350k
0986.48.28.58 – 400k == 0979.58.98.78 – 500k ==
=========================================

0973.342.977 *_300k==0976.428.977_350k==0985.274.977 _350k
0977.09.29.77 *_350k==0976.102.977 _300k==0974.326.977 _300k
0973.358.977 _300k==0977.063.977 _300k==0976.108.977 _300k
0975.863.977 _350k==0977.146.977 _320k==0973.575.877 _400k
0974.324.779 _500k==0973.769.778 _300k==0974.292.778 _350k
0976.092.778 _400k==0977.085.778 _350k==0973.364.778 _350k
0973.342.778 _350k==0982.49.6778 _500k==0973.520.778 _350k
0976.108.776 _300k==0977.148.776_300k==0973.359.776 _300k
0977.092.776 _350k==0973.365.776 _350k==0979.105.776 _300k
0974.331.776 _400k==0989.211.775 _400k==0977.158.775 _300k
0973.345.774 _300k==0934.661.774 _350k==0977.149.773_300k
0973.358.773 _300k==0982.567.773 _600k==098.25.26.773 _350k
0982.569.772 _400k==0973.550.772 _400k==0975.223.771 _400k
0986.841.787 _400k==0986.881.787 _550k==0976.314.787 _350k
0985.381.767 _350k==0986.449.757 _400k==0985.385.747_350k
0979.099.747 _350k==0976.991.747 _350k==0977.090.747 _350k
0982.589.727 _350k==0978.055.727 _350k==0973.348.727 _300k
0973.358.717 _300k==0989.97.27.17 _400k==0979.469.717 _300k
0978.092.717 _300k==0975.22.7707 _400k==0976.302.707 _300k
0976.093.707 _400k==0977.091.707 _350k==0977.086.707 _350k
==============================================
0989.793.166 _350k==0989.83.6166 _700k==0986.870.266 _400k
0986.890.566 _400k==0979.400.766 _400k==0989.787.966 _500k
0977.940.166 _400k==0978.964.066 _400k==0977.064.066 _500k
0976.091.066 _350k==0976.109.166 _300k==0973.349.166_300k
0977.149.266_300k==0973.359.466*_300k==0976.093.466 _300k
0976.091.466 _300k==097.334.2566**_300k==0984.637.566 _300k
0973.348.766 _300k==0976.091.766 _320k==0977.370.766 _320k
0977.064.766_ 320k==0977.149.766_300k==0978.24.77.66_650k
0982.516.606 _550k==0982.475.606 _300k==0975.239.606 _300k
0976.091.606 _300k==0976.108.606 _300k==0973.343.606 _320k
0973.358.606 _300k==0977.079.606 _320k==0972.489.606 _300k
0982.01.6606 _600k==0982.51.6606 _350k==0975.46.96.06 _400k
0982.494.606 _320k==097.334.8616 _350k==0977.085.616 _300k
0974.307.616 _300k==097.334.2616 _320k==097.335.0616 _320k
0977.06.36.16 _550k==097.334.1626 _320k==097.334.9626 _320k
0976.770.626 _320k==0982.550.646_320k==0977.147.646 _300k
0978.082.656 _320k==0982.449.656 _350k==0978.301.656 _320k
097.335.0676 _320k==0977.092.676 _320k==0976.104.676 _320k
========================================
0978.053.755 _300k==0976.106.755 _300k==0979.109.755 _300k
0977.319.755 _300k==0978.058.755 _300k==0977.813.755 _300k
0977.062.755 _300k==0976.090.755 _350k==0977.085.755 _300k
0973.363.755 _350k==0976.091.855 _300k==0977.063.855 _320k
0977.359.855 _300k==0979.140.155 _300k==0979.592.655 _320k
0989.772.755 _350k==0986.447.955 _350k==0976.092.055 _300k
0976.093.055 _300k==097.335.1055 _300k==0973.343.055 _300k
0976.986.055 _320k==0974.140.155 _320k==0974.290.155 _300k
0977.090.155 _300k==0977.092.155 _300k==0982.498.255 _300k
0975.220.255 _350k==0978.054.255 _300k==0976.094.355 _300k
0977.087.355 _300k==0977.076.355 _300k==0977.148.355 _300k
0979.106.505 _300k==0977.064.505 _300k==0976.091.505 _320k
0976.983.505 _300k==0977.086.505 _320k==0977.063.515 _320k
0976.992.515 _300k==0976.108.515 _300k==0976.092.515 _320k
0979.107.515 _300k==0976.093.515 _300k==0974.339.515 _300k
0977.092.515 _300k==097.336.4515 _300k==0975.264.515 *_300k
0973.364.515 _320k==0977.087.525 _300k==0977.091.525 _300k
0975.227.525 _320k==0977.149.525 _300k==0977.084.525 _300k
0974.330.535 _320k==0975.224.535 _300k==0972.663.545 _320k
0976.988.545 _320k==0973.771.545 _320k==0977.148.565 _300k
0977.078.565 _300k==0975.237.565 _300k==0976.092.565 _320k
0977.064.565 _320k==0976.109.575 _320k==0982.386.575 _320k
0983.024.575 _300k==098.298.5575 _400k==0979.367.585 _320k
0977.091.585 _320k==0977.081.585 _320k==0973.349.585 _300k
0977.149.585 _300k==0979.116.595 _350k==0976.137.595* _300k
========================================

0989.877.044 _350k==0976.311.244 _350k==0978.511.544 _550k
0979.590.544 _300k==0979.590.544 _300k==0976.310.644 _300k
0982.398.744 _300k==0986.826.844 _300k==0985.377.844 _350k
0975.722.044 _300k==0975.464.144 _300k==0976.988.144 _300k
0977.151.244 _300k==0977.848.344 _300k==0975.227.344 _300k
0978.060.544 _300k==0974.330.544 _300k==0976.110.644 _300k
0987.727.644 _320k==0976.311.844 _300k==0973.511.844 _300k
0979.115.404 _300k==0973.54.54.04 _320k==0976.099.424 _300k
0976.993.424 _300k==0976.09.4434 _300k==0982.551.434 _300k
0976.988.454 _300k==097.336.4434 _300k==0977.08.4454 _300k
=========================================
0989.586.133 _350k==0977.900.133 _350k==0977.118.133 _350k
0973.144.233 _350k==0987.990.233 _350k==09.777.23433_300k
0972.012.433 _350k==0988.443.433 _350k==0975.383.433 _350k
0974.676.533 _ *350k==0972.676.533 _350k==097.567.3533 _350k
0974.977.633 _350k==0987.077.633 _350k==0974.007.633 _350k
0979.438.633 _320k==0984.500.733 _350k==097.3839.733 *_350k
0983.866.733 _500k==0972.494.833 _350k==0985.377.833 _350k
0974.90.3933 _350k==0986.151.933 _350k==0973.544.033 _350k
0975.221.433 _300k==0976.117.633 _320k==0974.87.97.33 _300k
0985.936.733 _300k==0976.731.833 _300k==0977.565.933 _300k
0972.305.393 _320k==0972.168.303 _300k==0979.586.303 _300k
0977.089.303 _320k==0977.09.3303 _320k==0976.986.303 _300k
0977.089.303 _300k==0982.56.3313 _300k==0978.097.313_ 300k
0978.100.313*_300k==097.336.43.13 _300k==0975.544.313 _300k
0982.47.3323 _300k==0976.990.323_320k==0977.093.343 _300k
0977.090.353 _300k==0976.110.363_320k==0976.108.363 _320k
0976.09.3353 _300k==0977.093.353 _300k==0976.108.373 _320k
0976.992.373 _320k==0982.569.373 _300k==0977.085.373 _300k
097.33.44.373 _320k==0976.093.373 _320k==0987.661.373 _350k
0979.380.393 _350k==0982.081.393 _350k==0984.276.393 _350k
0987.424.393 *_350k==0973.112.393 _350k==0973.079.383 _350k
===========================================
0976.986.022 _300k==0973.365.022 _300k==0976.987.022 _300k
0974.300.122 _300k==097.334.2122 _320k==097.336.0122 _300k
0977.090.322 _300k==0974.919.322 _300k==0978.055.322 – 300k
0976.986.422 – 280k==097.334.2522 – 280k==0976.988.522 – 300k
0977.09.2522 – 300k==0975.464.722 – 300k==0982.472.722 – 300k
0988.565.722 – 330k==0988.35.2722 – 320k==0973.357.822 – 300k
097.334.2822 – 300k==0976.109.822 *_300k==0976.093.822 *_300k
0982.552.202 *_320k==0972.663.202 _300k==0976.993.202 _300k
0974.933.202 _320k==097.33.44.212 *_300k==0974.339.212 *_300k
0976.993.212 *_300k==0973.345.212 _300k==0975.833.212 _300k
0977.079.212 _300k==0977.078.212 _300k==097.335.12.32 _300k
0982.568.242 _300k==0976.093.252 _300k==0977.062.252 _300k
0982.476.252 _300k==0979.372.252 _300k==0973.349.252 _300k
0977.087.252 _300k==0977.093.252 _300k==0977.075.262 _300k
0973.92.52.62 _300k==097.334.2262 _320k==0977.149.262 _300k
0978.103.262 _300k==0974.293.262 _300k==0978.054.262 _300k
0978.065.262 _300k==0982.474.262 _320k==0978.094.262 _300k
0982.568.272 _350k==0975.231.272 _300k==0976.109.272 _300k
0972.663.272 _320k==0976.090.272 _350k==097.335.0272 _300k
0977.089.272 _300k==097.33.44.272 _300k==0978.059.282 _300k
097.334.0282 _300k==0977.084.282 _300k==097.303.2282 _300k
0974.722.110 _300k==0972.499.110 _300k==0977.076.112 _300k
0977.065.114 _300k==0977.213.115 _300k==0979.962.116 _320k
0979.702.116 _300k==0973.342.116 _300k==0978.070.117 _350k
0982.286.117 _320k==0977.076.119 _300k==0979.400.110 _400k
0979.136.112 _350k==0982.397.112 _300k==0982.418.112 _330k
0975.295.113 _350k==0989.806.115 _350k==0979.387.116 -300k
0986.484.118 _350k==0979.407.119 _350k==0978.499.119 _700k
0976.109.101 _350k==0982.568.101 _320k==0976.989.101 _320k
0972.662.101 _320k==0976.987.101 _320k==097.334.1101 _300k
0975.499.101 _300k==09.7573.1101 _300k==0973.345.101 _300k
0977.08.1101 _300k==0973.61.41.01 _300k==0977.086.121 _300k
0974.335.121 _300k==0976.986.121 _320k==0974.335.121 _300k
0977.086.121 _300k==0979.377.131 _320k==0975.46.1331 _350k
0976.994.151 _320k==0979.110.151 _300k==0979.468.151 _300k
0982.567.151 _300k==0972.662.151 _300k==097.334.0181 _300k
0975.474.181 _320k==0974.870.181 _300k==0977.064.181 _300k
============================================
0975.494.003 _350k==0986.45.0004 _350k==0973.789.003 _350k
0977.078.002 _300k==0972.511.004 _300k==0972.661.005 _300k
0976.294.005 _300k==0972.494.005 _300k==0972.421.005 _320k
0974.321.006 _300k==0975.458.006 _300k==0974.291.006 _300k
0978.093.006 _300k==097.336.4006 _300k==0977.091.006 _300k
0975.508.006 _300k==0976.094.006 _350k==0973.515.007 _350k
0987.531.008 _320k==097.335.1008 _300k==097.334.9008 _300k
0976.094.008 _320k==0976.986.008 _350k==0982.473.008 _320k
0977.15.0010 _300k==0977.079.010 _300k==097.334.0010 _300k
0977.086.010 _300k==0977.393.010 _300k==0982.564.010 _300k
0977.06.40.10 _300k==0979.468.010 _300k==0977.15.0010 _300k
0973.343.010 _300k==0975.50.80.10 _320k==0982.567.020 _320k
0979.433.020 _300k==0977.15.0020 _300k==097.336.0020 _300k
0973.575.020 _300k==0977.15.0020 _300k==0977.15.0030 _300k
0982.567.030 _300k==0982.565.030 _320k==0976.112.030 _300k
0979.367.030 _300k==0975.229.030 _300k==0982.551.030 _300k
0985.272.040 _320k==0977.086.040 _300k==0982.567.040 _300k
0982.590.050 _300k==0974.314.050 _300k==0982.549.050 _300k
0979.473.050 _300k==0982.561.050 _300k==0976.110.050 _300k
0979.589.050 _300k==098.771.9050 _300k==0977.079.050 _300k
0977.093.050 _300k==097.335.1050 _300k==0979.469.050 _300k
0986.811.139 _450k ==0978.488.139 _400k==0986.875.539 _300k
0979.388.039 _400k==0986.806.439 _300k==0986.832.439 _300k
0974.124.879 _300k==09.7671.7739 _300k==0977.080.139 _400k
097.334.1139 _350k==0982.479.039 _300k==0977.08.4679 _300k
097.334.2279 _400k==097.334.1179 _400k==0976.094.179 _320k
0976.984.179 _350k==0977.063.179 _350k==0982.475.079 _300k
0973.359.079 _300k==0989.874.079 _350k==0986.892.479 _350k
0977.085.379 _300k==098.771.4379 _ 350k==0976.09.1379 _600k
0972.662.479 _300k==097.336.3479 _350k==097.2662.479 _300k
0977.062.579 _700k==0977.064.579 _700k==0972.506.579 400k
0976.109.579 _700k==0973.345.376 _300k==097.57.45.269 _300k
0977.084.579 _700k==097.334.2579 _700k
============================================
0164.997.1990 _500k==01648.93.1990 _400k==0164.995.1990 _500k
012.1926.1990 _300k==01646.94.1991 _600k==0987.12.10.92 _400k
0976.09.05.92 _350k==01665.06.1992 _350k==0128.31.5.1992 _300k
012.1926.1992 _300k==012.2325.1992 _300k==0977.08.01.93 _400k
0976.09.06.93 _350k==0977.09.03.94 _400k==0976.09.08.94 _350k
0976.11.01.94 _350k==0907.3.4.1994 _1400k==0128.31.5.1994 _300k
01262.39.1994 _300k==01679.83.1994 _350k==0164.997.1994 _500k
0977.09.06.95 _400k==0977.08.02.95 _400k==0128.31.5.1995 _300k
012.1926.1995 _300k==0126.23.9.1995 _300k==0976.09.07.96 _400k
0977.09.05.96 _400k==0977.08.01.96 _400k==0977.09.11.96 _400k
093.770.1996 _1100==01647.11.1996 _400k==01647.98.1996 _400k
01646.95.1996 _400k==01647.90.1996 _400k==01656.49.1996 _400k
012.1926.1996 _300k==01262.39.1996 _300k==0128.31.5.1996 _300k
012.2325.1996 _300k==0977.08.05.97 _400k==0976.09.04.97 _400k
0164.995.1997 _550k==01665.06.1997 _350k==01664.83.1997 _350k
01647.93.1997 _350k==012.1926.1997 _300k==012.2325.1997 _300k
0128.31.5.1997 _300k==0977.09.12.98 320k==0976.09.07.98 _400k
0977.09.04.98 _400k==0977.08.07.98 _400k==0976.09.12.98 _400k
0976.11.02.98 _400k==01667.36.1998 _350k==01262.39.1998 _300k
012.2325.1998 _300k==012.1926.1998 _300k==01646.92.1998 _400k
0982.4.04.3.90 _300k==0982.4.06.3.90 _300k==0982.4.27.7.90 _300k
0982.4.13.8.90 _300k==09868.8.06.90 _350k==09898.9.12.90 _350k
0978.5.11.7.90 _300k==09796.10.2.90 _350k==09794.03.7.90 _300k
09796.01.3.90 _350k==0978.4.8.02.90 _300k==09898.27.5.90 _350k
09898.27.1.90 _400k==09868.4.11.90 _350k==09898.13.6.90 _350k
09898.13.4.90 _350kk==0974.8.17.4.90 _300k==0986.89.2002 _900k
0974.66.2003 _900k==09868.7.10.98 _350k==09897.8.01.98 _300k
09779.3.11.97 _300k==09898.02.8.97 _350k==09898.13.4.97 _350k
0976.33.14.97 _300k==0976.31.02.97 _350k==09795.9.03.96_300k
09899.01.8.96 _350k==09868.7.03.96 _350k==0976.31.05.96 _350k
09897.6.06.95 _300k==09898.03.2.95 _350k==0978.5.02.3.95 _300k
09796.15.1.95 _300k==09897.8.10.94 _300k==09796.03.3.94 _350k
09898.07.5.94 _350k==097.848.12.94 _300k==0976.3.10.8.94 _300k
09787.05.4.93 _350k==0987.4.26.8.93 _300k==0985.9.21.6.93 _300k
0987.3.13.5.93 _300k==09793.2.12.93 _350k==09868.20.2.93 _350k
0974.122.493 _300k==0973.8.08.6.93 _300k==0985.6.30.8.93 _300k
0983.1.24.7.93 _300k==0982.4.07.2.93 _300k==0982.4.5.10.93 _300k
0988.4.08.7.93 _300k==0978.514.1.93 _300k==09897.07.5.93 _300k
09787.03.8.93 _300k==09894.11.1.93 _300k==0972.02.01.93 _500k
09793.7.12.93 _300k==09796.11.7.93 _350k==0976.31.08.92 _350k
0974.8.18.4.92 _300k==098.24.25.6.92 _300k==09793.9.11.92 _350k
09794.06.4.92 _300k==09793.7.05.92 _350k==09793.8.06.91 _350k
09793.7.05.91 _350k==0979.60.98.91 _350k==09793.7.10.91 _350k
09868.16.2.91 _350k==09898.11.2.91 _400k==09868.25.2.91 _350k
0982.4.23.4.91 _300k==0985.505.980 _300k==0979.468.980 _300k
0975.722.980 _300k==0975.747.980 _300k==0976.11.03.80 _350k
0977.09.01.80 _350k==0974.3.02.980 _350k==0975.22.5.980 _350k
0977.06.2.980 _350kk==0978.07.3.980 _350k==012.2325.1980 _300k
01643.52.1980 _300k==0164.323.1980 _300k==01643.08.1980 _300k
01664.23.1980 _300k==01648.50.1980 _300k==0164.345.1980 _300k
01643.06.1980 _300k==01643.09.1980 _300k==01643.56.1980 _300k
0976.09.06.81 _350k==0976.11.02.81 _350k==0977.07.9.981 _300k
0977.14.8.981 _300k==0979.10.3.981 _350k==0976.10.8.981 _300k
0978.05.8.981 _350k==0982.568.981 _300k==0982.476.981 _300k
0979.367.981 _300k==0976.990.981 _350k==0982.570.981 _300k
0982.472.981 _300k==0974.343.981 _300k==0982.474.981 _300k
0978.05.6.981 _350k==0982.589.981 _300k==0975.747.981 _300k
0982.473.981 _300k==0947.665.981 _300k==097.25.10.981 _300k
0973.364.982 _300k==0977.08.7.982 _300k==0977.08.4.982 _300k
0979.419.982 _300k==0976.09.07.82 _350k==0977.31.12.83 _350k
0976.08.9.983 _350k==0979.10.4.983 _350k==0976.10.8.983 _300k
0977.09.2.983 _300k==0973.359.983 _300k==0979.436.983 _300k
0947.662.983 _300k==0973.702.983 _300k==0977.08.01.84 _350k
0976.09.07.84 _350k==0976.11.01.84 _350k==0977.08.9.984 _300k
0977.07.8.984 _300k==0977.06.3.984 _350k==0973.7.03.984 _350k
0977.14.8.984 _300k==0973.344.984 _300k==0977.084.984 _500k
0947.665.984 _300k==0977.089.984 _300k==0975.477.984 _300k
0982.550.984 _300k==0973.364.985 _300k==0973.350.985 _300k
0977.08.2.985 _300k==0977.06.2.985 _350k==0982.472.985 _300k
0975.454.985 _300k==0976.09.2.985 _350k==0976.10.4.985 _350k
0975.737.985 _300k==0975.468.985 _300k==0973.342.985 _300k
0947.665.985 _300k==0977.09.03.85 _350k==0978.05.9.985 _350k
0169.5.09.1985 _300k==01662.75.1985 _350k==01643.54.1985 _300k
01643.50.1985 _300k==01643.52.1985 _300k==0128.31.5.1985 _300k
0982.570.987 _300k==0977.06.2.987 _350k==0974.323.987 _300k
0982.472.987 _300k==0982.548.987 _300k==0977.14.7.987 _300k
0976.09.06.87 _350k==0973.364.987 _300k==0973.342.987 _300k
0973.350.987 _300k==0982.4.25.1.80 _300k==0986.875.980 _300k
===========================================
0989.83.96.90 _350k==098.242.91.90 _350k==098.984.95.93 _350k
09.8680.95.93 _350k==0975.23.91.93 _350k==0978.57.91.93 _350k
09.8681.90.93 _350k==09.8682.94.93 _400k==098.688.94.93 _350k
0979.37.98.94 _350k==0978.47.96.94 _350k==0978.49.96.94 _350k
0979.13.96.94 _350k==09.8687.90.95 _350k==0979.13.90.97 _350k
0976.32.96.98 _350k==0986.44.94.98 _350k==097.335.97.90 _300k
0982.54.97.90 _300k==0977.14.93.90 _300k==097.333.98.90 _320k
0977.08.94.90 _300k==0976.10.95.90 _320k==097.335.94.91 _320k
097.554.93.91 _320k==0977.07.94.91 _300k==097.005.92.91 _300k
098.525.94.91 _320k==0976.10.98.91 _300k==0975.90.94.91 _350k
097.334.97.92 _320k==0976.10.94.92 _320k==0982.03.97.92 _320k
0976.10.98.92 _300k==097.334.90.92 _300k==0973.54.90.93 _300k
0976.10.97.93 _300k==0982.58.90.93 _300k==097.335.90.94 _300k
0972.50.93.94 _300k==0982.58.90.94 _300k==097.334.91.94 _300k
097.707.91.94 _300k==0979.58.91.94 _300k==097.335.92.94 _300k
0982.54.92.94 _300k==0976.41.92.94 _320k==0973.52.95.94 _300k
09.7972.96.94 _350k==097.552.98.94 _300k==0979.10.97.94 _300k
0989.88.90.95 _350k==0974.33.92.95 _300k==0975.21.92.95 _300k
0982.56.92.95 _300k==0979.41.93.95 _300k==0974.31.94.95 _300k
0978.05.91.95 _300k==0982.46.96.95 _300k==0982.03.98.95 _320k
0974.28.93.95 _320k==0979.76.98.95 _400k==0977.65.94.95 _300k

976.10.97.96 _320k==0982.03.97.96 _350k==097.357.92.96 _350k
097.707.93.96 _300k==0987.11.90.96 _300k==0977.08.91.96 _300k
0974.31.81.80 _300k==097.334.87.80 _300k==0976.98.82.80 _320k
0983.48.83.80 _300k==09.7574.86.80 _320k==0976.10.82.80 _300k
0985.50.83.80 _300k==0987.11.83.80 _320k==0979.46.80.81 _300k
0982.61.99.81 _300k==0976.10.83.81 _300k==097.334.87.81 _300k
0987.11.85.81 _320k==097.335.83.81 _300k==0979.35.82.81 _300k
0979.46.82.81 _300k==097.335.82.81 _300k==0987.11.85.82 _320k
09.7571.84.82 _300k==0976.10.83.82 _300k==097.334.89.82 _320k
097.334.89.82 _300k==0976.98.87.83 _320k==0987.11.89.83 _300k
0977.08.87.83 _300k==0976.42.84.83 _300k==0979.35.80.83 _300k
0979.35.80.83 _300k==0976.10.82.83 _300k==0977.14.82.84 _300k
097.707.80.85 _300k==0974.08.86.85 _320k==0977.14.81.85 _300k
0976.10.83.85 _300k==0974.29.81.87 _320k==0976.10.85.87 _300k
0976.42.84.87 _300k==0982.53.81.87 _300k==0983.01.85.87 _320k
0986.87.86.89 _1900k==097.959.80.89 _350k==09.7771.89.83 _350k
097.335.74.79 _300k==098.25.2.70.78 _350k==0976.28.75.78 _300k
097.335.73.78 _300k==0988.29.70.76 _320k==0976.98.74.76 _300k
0978.10.74.76 _300k==0977.08.74.76 _300k==0982.56.71.76 _300k
0977.14.70.75 _300k==0979.59.78.75 _300k==0979.35.76.75 _300k
0977.35.76.75 _300k==0977.14.78.75 _300k==0977.35.76.74 _300k
0982.47.68.61 _300k==0973.55.62.61 _320k==0977.08.62.61 _300k
098.252.67.62 _300k==0977.08.68.63 _300k==0979.10.61.63 _300k
0977.35.68.64 _300k==0977.08.68.64 _300k==0974.26.67.64 _300k
0982.47.68.64 _300k==0977.32.69.64 _300k==0975.23.62.65 _300k
0976.98.67.65 _300k==0982.47.63.65 _300k==098.252.63.65 _300k
0985.50.62.65 -300k==0982.47.62.67 _300k==0976.11.64.67 -300k
0976.25.61.67 _300k==098.252.62.67 _320k==098.446.69.67 _350k
098.707.65.69 *_300k==0979.37.68.60 _320k==09.8988.62.60 _350k
0978.51.65.60 _300k==0979.58.62.60 _300k==0979.58.64.61 _300k
09.8680.68.61 _350k==09.8985.63.61 _350k==0978.51.63.62 _300k
0986.70.64.63 _300k==0988.31.64.63 _300k==09.7737.60.63 _350k
098.777.61.63 _350k==0978.30.68.63 _300==0985.49.67.63 _300k
0987.46.62.63 _300k==09.8985.62.64 _350k==0979.38.62.67 _350k
0989.82.68.67 _350k==0989.76.60.69 _350k==0979.37.69.64 _300k
0976.44.51.50 _300k==0985.25.51.53 _300k==0972.58.53.54 _300k
0972.58.53.54 _300k==0979.44.59.58 _300k==0977.08.57.59 _300k
0979.13.57.50 _300k==09.8689.5450 _300k==0978.50.54.51 _300k
097.334.46.45 _300k==0976.11.40.47 _300k==0972.51.47.48 _300k
0976.99.42.49 _300k==0982.41.42.40 _400k==0982.39.48.40 _300k
09.8684.4742 _300k==09.8689.4841 _300k==0979.13.45.41 _300k
0987.17.47.43 _300k==09.8988.42.43 _330k==0979.13.41.45 _300k
0978.47.49.45 _400k==09.8983.4746 _300k==0986.48.43.48 _300k
0978.48.45.48 _400k==097.334.16.10 _300k==097.334.19.12 _300k
0976.09.18.12 _300k==09.7675.19.12 _300k==097.454.12.13 _300k
0976.09.16.13 _300k==0989.72.18.13 _300k==097.334.16.15 _300k
0982.55.18.15 _350k==0979.40.16.15 _300k==0976.99.18.15 _300k
0976.09.18.15 _300k==0982.59.17.15 _300k==0982.55.16.15 _300k
0982.47.19.15 _300k==0973.52.18.16 _350k==0982.57.18.16 _300k
098.556.12.16 _300k==0982.57.19.16 _300k==0976.09.13.16 _300k
0982.57.16.19 _300k==0977.09.16.19 _300k==0977.09.13.19 _300k
0982.57.13.19 _300k==097.334.15.18 _300k==0982.57.13.18 _300k
0976.09.13.18 _300k==0973.77.13.18 _300k==097.334.12.18 _300k
0978.10.35.39 _300k==0976.09.35.38 _300k==0976.99.34.38 _300k
0973.70.32.38 _300k==0975.80.39.38 _320k==097.556.35.38 _320k
0979.47.39.37 _300k==0976.09.39.37 _300k==0976.98.39.37 _320k
0976.09.38.37 _300k==0976.09.36.37 _300k==0973.70.31.37 _300k
0977.06.38.37 _300k==0979.11.38.37 _300k==0977.31.30.37 _300k
09.8887.31.36 _300k==0982.47.38.36 _300k==0976.09.37.36 _300k
0977.08.37.36 _300k==0978.06.31.36 _300k==0982.47.32.36 _300k
0982.41.29.20 _300k==0979.37.29.20 _300k==09.8686.24.20 _300k
09.8685.2120 _300k==0979.36.29.21 _300k==0982.39.25.21 _300k
0979.36.29.21 _300k==0977.09.21.25 _300k==0977.08.27.25_300k
0976.09.27.25 _300k==0977.09.27.25 _300k==0977.09.28.25 _300k
097.334.29.25 _300k==0979.11.29.25 _300k==0976.09.29.25 _300k
0979.47.29.25 _300k==0977.08.29.25 _300k==0975.18.26.25 _300k
097.334.21.26 _300k==097.579.20.26 _300k==0977.08.27.26 _300k
0982.56.27.26 _300k==0979.42.27.26 _300k==0977.06.23.26 _300k
097.334.25.26 _300k==0979.47.29.26 _300k==0976.99.29.26 _300k
0977.06.28.27 _300k==0978.55.23.27 _300k==0977.09.24.27 _300k
0989.21.09.02 _300k==0973.77.09.02 _300k==097.334.08.02 _300k
097.335.08.02 _300k==0989.21.09.03 _300k==0973.77.07.03 _300k
0989.21.07.03 _300k==0982.03.89.03 _300k==0982.03.98.03 _300k
097.335.04.03 _300k==097.334.08.03 _300k==097.334.01.03 _300k
097.335.01.03 _300k==097.335.07.03 _300k==097.443.06.04 _300k
097.334.09.04 _300k==0982.47.07.06 _300k==097.334.08.06 _300kNGUYỄN NAM CAO- THÔN HỒI QUAN - XÃ TƯƠNG GIANG - HUYỆN TỪ SƠN - BẮC NINH
WWW.SIMPHUONGNAM.COM
YH:simphuongnam1982
gmail:simphuongnam82@gmail.com
TK VIETCOMBANK : 0351,0006,32013
TK AGRIBANK : 260,120,500,9116
TK MARITIME BANK: 1900101,1902743
ĐT : 0983.888.982.- 0904.281.686 - 0947.66.22.55
 

hoi129hn

Junior Member
#10

Nâng cấp website là dịch vụ sửa chữa, thay đổi, làm lại web mới cho khách hàng đã có website đang hoạt động trên internet nhưng không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng như: quá trình tải website chậm, khó khăn trong quá trình cập nhật website, website không xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm như Goolge, Yahoo,...