Giá trị pháp lý của bản in hóa đơn điện tử

Shop Giày Jean

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Đối với chứng từ giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ có duy nhất 1 bản có giá trị pháp lý. Bản này phải đáp ứng các điều kiện như phản ánh toàn vẹn nội dung hóa đơn gốc, có ký hiệu riêng xác nhận là bản chuyển đổi, trên chứng từ phải có chữ ký, họ tên của người chuyển đổi và có dấu mộc đỏ, chữ ký của người đại diện bên bán. (Theo điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC)


Chứng từ giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sử dụng trong khi lưu thông hàng hóa

Bản in hóa đơn điện tử chuyển đổi dùng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong khi lưu thông, không có giá trị thanh toán hay giao dịch. Trong trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử tới cơ quan thuế thì bản in sẽ có giá trị thanh toán.

Đối với bản sao của hóa đơn điện tử, nhiệm vụ chính của chúng là phục vụ cho việc đọc hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán. Bản sao này không có giá trị pháp lý trong thanh toán hay giao dịch.

Nguồn: https://einvoice.vn/tin-tuc/in-hoa-don-dien-tu-hop-le
 
Top