Hướng dẫn thủ tục Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong những hợp nào? Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội gồm những gì?

1. Các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
Khi làm mất hoặc làm hỏng sổ BHXH buộc phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội và dùng sổ mới để thực hiện các ghi chép, làm căn cứ để hưởng các chế độ từ bảo hiểm xã hội.
Căn cứ vào Khoản 2, Điều 46 Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:
 • Cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần còn thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện chưa hưởng.
 • Cấp lại bìa Sổ Bảo hiểm xã hội các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
 • Cấp lại tờ rời Sổ Bảo hiểm xã hội các trường hợp: mất sổ, hỏng sổ.
Các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất sổ, hỏng sổ đảm bảo người lao động được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình.
2. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được quy định chi tiết tại Điều 27 và Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tùy từng trường hợp mà sẽ phải làm các thủ tục hồ sơ giấy tờ để xin cấp lại.

Làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm.
Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:
a, Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng:
 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
b, Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:
 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01) nếu là người tham gia. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) nếu là đơn vị tham gia.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
c, Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995
 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS); kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d, Cấp lại, đổi thẻ BHYT
 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03. Nếu là đơn vị tham gia thì gồm Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Lưu ý: Về thời gian giải quyết cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thời gian giải quyết không quá:
- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.
- 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; mất, hỏng sổ; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.
- 45 ngày trong trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc.

Nguồn: https://ebh.vn/nghiep-vu-tong-hop/cap-lai-so-bao-hiem-xa-hoi-thay-doi-moi-lien-quan-den-so-bhxh
 
Top