Tìm hiểu đôi nét về mức lương cơ sở

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Tìm hiểu về mức lương cơ sở, tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm như thế nào? Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ chia sẻ đến các bạn ngay sau đây.Tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm
1. Mức lương cơ sở là gì?
Mức lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.
Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở dùng để tính các chỉ số sau:
  • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.
  • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.
  • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây mức lương cơ sở liên tục tăng để có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... những người làm việc trong các cơ quan và bộ máy Nhà nước.
Căn cứ vào tình hình thực tế, sự phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở ở các thời điểm khác nhau sẽ khác nhau.

mức lương cơ sở qua các năm từ năm 2004 đến 2019 liên tục tăng, mức tăng giữa các năm không đều nhau. Mức tăng cao nhất là từ ngày 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013 với mức tăng 230.000 đồng/tháng so với thời điểm trước đó, mức tăng thấp nhất là từ ngày 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006 mức tăng là 60.000 đồng/tháng.Mức lương cơ sở năm 2019 tăng đạt mốc 1.490.000 đồng/tháng.
Mới đây nhất ngày 09/05/2019, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP được ban hành quy định mức lương cơ sở hiện tại ở mức 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với mức lương cơ sở cũ) đã đáp ứng kịp thời nhu cầu mức sống tăng cao của cán bộ, công chức viên chức nhà nước hiện nay.
 
Top