Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Để đăng ký tạm trú, làm hồ sơ hưởng các chính sách BHXH hay chứng thực giấy tờ... người lao động cần cung cấp rất nhiều các thông tin. Trong nhiều trường hợp người lao động cần cả giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Ngoài ra, mẫu giấy còn dùng bổ sung hồ sơ thủ tục qua trọng do cơ quan chức năng yêu cầu. Vậy, mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH như thế nào? Hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu xác nhận tham gia BHXH theo đúng quy định để bổ sung hồ sơ.
mau-giay-xac-nhan-dang-tham-gia-bhxh.png
Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH.
1. Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH
Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH được quy định chuẩn theo Mẫu số 308 - BHXH. Mẫu xác nhận đang BHXH tại cơ sở được thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc và cơ quan bảo hiểm xác nhận lại để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

mau-giay-xac-nhan-dang-tham-gia-bhxh-1.png
Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH.
2. Hướng dẫn cách viết mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH
Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH được sử dụng khá phổ biến trong nhiều loại hồ sơ giấy tờ. Sau đây sẽ là hướng dẫn cách viết giấy xác nhận đang tham gia BHXH.
 • Tại mục kính gửi: Gửi thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi đang làm việc như Giám đốc/ Tổng Giám đốc Công ty TNHH ABC. Ghi đầy đủ họ tên, số CMND hoặc số thẻ căn cước.
 • Tại mục nơi đang làm việc/công tác: Ghi nơi đang là việc và đóng bảo hiểm xã hội.
 • Tại mục nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội: Ghi rõ cơ quan bảo hiểm xã hội mà Công ty đóng bảo hiểm. Ví dụ: Bảo hiểm xã hội quận/huyện A.
 • Tại mục số sổ BHXH: Ghi số sổ BHXH được in tại trang bìa sổ BHXH.
 • Tại mục mã thẻ BHYT: Điền mã thẻ BHYT được ghi trên thẻ BHYT của người lao động.
 • Tại mục lý do xin xác nhận: Ghi rõ mục đích xác nhận để làm gì? Ví dụ:
  • Xác nhận đang tham gia BHXH để mua nhà ở xã hội
  • Xác nhận đang tham gia BHXH tại 1 công ty khi tham gia lao động tại nhiều đơn vị khác nhau.
  • Xác nhận đã có thời gian tham gia BHXH liên tục... năm thuộc diện đủ kiều kiện hưởng quyền lợi BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Xác nhận đang tham gia BHXH trong nước đối với người lao động ra nước ngoài công tác hoặc được cử ra nước ngoài đào tạo.
Sau khi ghi rõ lý do xin xác nhận người lao động thực hiện ký và ghi rõ họ tên phía dưới mục “Người đề nghị”. Các mục khác sẽ do đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH điền và xác nhận.
Trên đây là mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH được viết theo Mẫu số 308 do cơ quan BHXH quy định. Người lao động khi viết giấy xác nhận đang tham gia BHXH cần viết theo mẫu giấy này để sớm được xét duyệt hồ sơ.

Nguồn: https://ebh.vn/tin-tuc/mau-giay-xac-nhan-dang-tham-gia-bhxh
 
Top