Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền 13-HSB

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Người lao động thực hiện viết mẫu giấy ủy quyền 13-HSB theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:
Mẫu giấy ủy quyền 13-HSB.


Mẫu giấy ủy quyền 13-HSB.

Download mẫu giấy ủy quyền - mẫu 13-HSB tại đây

1. Nơi cư trú

Người lao động ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, số ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố). Đối với trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh(thành phố);

2. Ghi rõ nội dung ủy quyền

Người lao động ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ:
 • Làm thủ tục gì;
 • Nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm cả thẻ BHYT) nếu có
 • Nhận lương hưu hoặc trợ cấp gì;
 • Đổi thẻ BHYT, đổi sổ BHXH,...
 • Điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ...
Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả làm đơn thì cũng phải ghi rõ làm ủy quyền làm đơn, trường hợp ủy quyền cho thực hiện toàn bộ thủ tục (bao gồm cả làm đơn, nộp, nhận hồ sơ, nhận tiền) thì phải ghi thật cụ thể.

3. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền sẽ do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm; trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

4. Chứng thực chữ ký của người ủy quyền

Là chứng thực của một trong các cơ quan:
 • Chính quyền địa phương;
 • Phòng Công chứng;
 • Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam;
 • Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc chính quyền địa phương của nước ngoài nơi người hưởng đang cư trú (chỉ cần xác nhận chữ ký của người ủy quyền).
Người lao động khi làm giấy ủy quyền nên lưu ý:
 • Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp người được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài việc phải bồi thường số tiền đã nhận không đúng quy định thì tùy theo hậu quả còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự.
Nguồn: https://ebh.vn/nghiep-vu-tong-hop/mau-13-hsb-huong-dan-viet-mau-giay-uy-quyen-cho-nguoi-lao-dong
 
Top