Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Điều chỉnh đăng ký kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk

vigreen

Member
Luật Doanh nghiệp 2020
Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Điều chỉnh đăng ký kinh doanh là gì?

Điều chỉnh đăng ký kinh doanh là quyền của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh cũng là hoạt động quản lý hành chính nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, để điều chỉnh đăng ký kinh doanh thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đó đã tiến hành đăng ký kinh doanh trước đó tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi có thẩm quyền. Việc điều chỉnh đăng ký kinh doanh là hoạt động yêu cầu thay đổi một số nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lúc đầu với nhiều lý do nhất định. Đặc biệt, chính vì thủ tục có tính quản lý hành chính nhà nước nên thủ tục này phải tuân theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm >> đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Tại sao phải điều chỉnh đăng ký kinh doanh?

Có nhiều lý do để tiến hành điều chỉnh đăng ký kinh doanh hiện nay của các cá nhân, tổ chức kinh doanh. Thứ nhất, việc điều chỉnh đăng ký kinh doanh có thể dựa trên mục đích mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoặc ngược lại là thu hẹp quy mô. Thứ hai, điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty như thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Thứ ba, việc điều chỉnh để thay đổi tên công ty, nhãn hiệu sản phẩm của công ty, địa điểm trụ sở mới,...

Tóm lại, nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền lúc đầu có thể được thay đổi theo quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh phát sinh khi có yêu cầu/đề nghị của cá nhân, tổ chức kinh doanh và đồng thời yêu cầu đó phải thoả mãn điều kiện của pháp luật hiện hành.

Xem thêm >> đăng ký bảo hộ thương hiệu

Thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh tại Đắk Lắk nhanh nhất

Đây là thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chính vì vậy, thủ tục này phải được tiến hành theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Đối với thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh ban đầu. Sau đó, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành thủ tục tiếp theo; kèm theo nộp hồ sơ bạn cần chuẩn bị lệ phí điều chỉnh đăng ký kinh doanh theo quy định. Hiện nay, nộp hồ sơ yêu cầu điều chỉnh đăng ký kinh doanh theo hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp theo con đường trực tuyến. Sau một thời hạn thẩm định, xử lý hồ sơ thì cơ quan sẽ tiến hành điều chỉnh đăng ký kinh doanh nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ngoài ra sau khi nhận được giấy điều chỉnh đăng ký kinh doanh với nội dung yêu cầu; nếu bạn thay đổi nội dung thông tin con dấu thì cần đến cơ quan có thẩm quyền thay đổi con dấu.

Nếu bạn đang cần giải quyết những vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính, đăng ký bảo hộ logo,... Hãy liên hệ tới luật sư X để được hỗ trợ và tư vấn đầy đủ chi tiết nhất.
 
Top