Chung cư B4 Kim Liên. Tầng 5, 7,15, 21. DT: 73,76m2.