Bán CHCC C14 Bộ Công An. CT2 – DT 70m2 – 96m2 Tầng 18