Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Balluff Sensor

Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Sensor Balluff chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản Sensor Balluff Tiến phát Cung cấp
GlobalEntry1.jpg

F1451/FIV-415A3TV1450300RELM
BES M08EF-NOC15B-BP02-003
BES M08EF-NOC20B-BP02-003
BES M08EF-NSC15B-BP02-003
BES M08EF-NSC20B-BP02-003
BES M08EF-POC15B-BP02-003
BES M08EF-POC20B-BP02-003
BES M08EF-PSC20B-BP02-003
BEN 516-14-140
BKS-S 49-4-03
BKS-S 10-3
BES HS-01-P1-C16/Q40
BNN 520-UB-30
BKS-B 19-4-05
C12F-4B3-10K1
F1397/FPH-F86E2T-F145-0300RDLM
UF-90/M30
BKS-S 48-PU-05
BES M18MI-PSC80B-BP03
BES M30MI-POC10B-BV03
BOS R-11
BES M30MI-POC10B-BV02
BES M30MI-PSC10B-BV02
BES M30MI-PSC10B-BV03
BES M18MI-NSC80B-BP03
BES M18MI-PSC50B-BP05
BES M18MI-PSC80B-BP02
BES M30MI-NOC10B-BV02
BES M30MI-NSC10B-BV02
BES M30MI-NSC10B-BV03
BES M18MI-NSC50B-BP05
BTL6-P110-M0050-A1-S115
BTL6-P110-M0075-A1-S115
BTL6-P110-M0100-A1-S115
BTL6-A110-M0050-A1-S115
BTL6-A110-M0100-A1-S115
BML-M02-I45-A3-M0116-R0000
RPEA 3005P-10
SK1-15-30/4-NbS-VA/PTFE
SK1-15-30/4-PbS-VA/PTFE
BIS C-500-PU 05
BOS 21M-PUS-RH12-S4
BIS C-108-32/L
BIS M-6002-019-050-03-ST11
GEL 8180-A-0-A-0000
BIS C-600-007-670-00-KL1
SK1-FSA-M30-PNBX-PBT-Y2
BTL6-B110-M0150-A1-S115
BNL 5306-080-4-200
BES M12EL-USV40B-S21G-505
BTL5-E17-M4025-B-S32
BTL5-A11-M4200-B-S32
BIS C-600-007-651-01-KL1
BIS C-600-007-652-00-KL1
BIS C-600-007-652-01-KL1
BIS C-600-007-653-01-KL1
BIS C-600-007-650-00-KL1
BIS C-600-007-650-02-KL1
BES 516-300-S 289-B0-D-PU-05
BNN 520-R229
BTL6-A110-M0110-A1-S115
BTL6-A110-M0125-A1-S115
BTL6-A110-M0130-A1-S115
BOS R-14
BTL5-E10-M4520-K-SR32
BFO 18A-LFF-MZG-10-0 5
RXD 1801-PU-01
RPEA 8010N-05
RPEA 8010P-05
BES 517-224-U5-E
BNN 520-TB-1000
BKS-S197-21-PU-05
BIS C-323/10-S4
BNL 5304-80-04-2500
BIS M-6021-023-050-03-ST8
BIS M-6022-019-050-03-ST14
BIS M-6023-025-050-03-ST13
BES 30 0-KB-3-F
BTL6-A110-M0150-A1-S115
BFO 18A-XAE-SMG-30-0 5
BES 517-460-M5-L-D
BIS C-601-023-651-03-KL2
BNS 819-D03-R16-62-10
BNS 813-D02-R12-62-12-02-FD
BOS 30M-GA-1PH-S 4-C
BLE 18M-BA-1LT-S 4-C
BCS M18KM3-PSC80G-S04G
BIS C-625-027-050-05-ST6
BTL6-P110-M0160-A1-S115
BTL6-P110-M0175-A1-S115
BHS B406N-PSD25-BP00 2-S04-004
BIS C-300-PU1-05
BIS C-306-PU1-05
BNL 5310-120-04-2500
BNN 520-TB-100
BKS-S 19-3-05
BKS-S 20-3-05
BKS-S 20-4-05
BKS-S 20-5-05
BKS-S 20-6-05
09-0344-02-19
BEN 516-14-130
BKS-S 74-3-PU-03
BKS-S146-00
BKS-S 40-4-PU-03
BKS-S 40-6-PU-03
BKS-S144-00
BKS-S 20-6-PU-03
BES M18MI-PSC80B-S04G
99-4606-00-12
BTL6-A-3800-2
BES M18MI-NOC80B-S04G
BES M18MI-NSC80B-S04G
BES M18MI-PSC50B-S04G
BTL5-P-3800-2-SA6
BKS-S221-12-PB-02
BKS-S 41-PU-05
BTL6-A-3801-2
BTL5-P-3800-2
BTL-P-1013-4R
BES 516-343-E4-C-05
BKS-S260-3-02
BNN 520-81-S-45
BNN 520-81-S-48
BKS-B 49-4-PU-03
BGL 21-AH
GEL 154 F30
SNG-230AC-K
BNS 819-D06-L12-62-10
BOS 6K-PU-1OC-S49-C
BFO 18A-LGG-MZG-10-0 5
BFO 18A-XAE-UZG-30-1
BTL6-P110-M0225-A1-S115
BGL 30A-003-S49
BIS C-601-023-670-03-KL2
BNL 5308-120-03-200
BML-M01-I34-A3-M0066-R0000
BES M30EG1-PSC80S-S04G-S
BTL5-A11-M4450-B-S32
RPEA 8010P-10
BOS 6K-PU-1FR-S75-C
BES M12EI2-USV40B-S05G-505
BES 517-224-M5-E
MIL26D10M
BIS C-310-01
BIS C-310-05
BIS C-323/01-S4
BIS C-323/05-S4
BTL6-P110-M0200-A1-S115
BTL6-A110-M0160-A1-S115
BTL6-A110-M0175-A1-S115
BTL6-A110-M0200-A1-S115
BOS R-6-0 25
BFO 18A-XAF-MZG-15-1 5
BFO 18A-XAG-MZG-15-1 5
BGL 50A-003-S49
BNN 520-UB-1000
BML-M01-I34-A3-M0050-R0010
SK1-6F-22/4-PbS-VA/PTFE
BES 516-7
BTL6-A110-M0360-A1-S115
BTL5-P5-M0254-J-DEXC-TA12
BOS 12M-PU-1HA-S 4-C
BOS 12 0-BS-1
TC-3202-350-xxA
BTL6-A110-M0225-A1-S115
BKS-S197-22-PU-05
BTL6-P111-M0050-A1-S115
BOS 6K-NU-1LQA-S75-C
BFO 18A-XAA-UZG-30-3
BML-M01-I45-A3-M0126-R0000
BIS C-601-023-650-03-KL2
BIS C-601-023-652-03-KL2
BIS C-601-023-653-03-KL2
BIS L-503-PU1-05
BIS C-650
BIS C-651
BIS C-652
BIS C-653
BIS C-104-32/A
BCS 012-PSB-1-L-S 4
BDD-UM 3023
BFO 18A-LEE-UZG-20-0 5
BOS 18-LT-1
BKS-S 19-3-PU-03
BES M18ME-PSC50B-S04G-003
BKS-S 20-3-PU-03
BKS-S 20-4-PU-03
BKS-S 20-5-PU-03
BKS-S 40-1-PU-05
BKS-7/8-CS-00-A
BKS-7/8-CS-00-I
BKS-B 40-1-PU-05
BES 516-324-E4-C-05
BNN 520-81-S-25
BKS-S220-12-PB-02
BMS CS-M-D12-BX01-01
BKS-S 20-2-PU-05
BES 516-359-E4-Y-03
BES 516-327-E5-Y-S 4
BKS-B 48-1-PU-05
BES M30ML-PSC15F-BV03-002
BES M30ML-PSC15F-S04G-002
BKS-S 49-4-05
BKS-S 20-8-03
BES M30MI-PSC10B-S04G
BKS-B 49-1-PU-05
BES M08MI-PSC20B-BV10
BES M30MI-PSC15B-S04K
BES M30MI-NSC10B-BV05
BES M30MI-NSC15B-S04K
BES M30MI-POC15B-S04K
BES M30MI-PSC10B-BV05
BES M30MI-NOC15B-S04K
BKS-S 19-12-PU-05
BNN 530-UB-120
BES 30 0-KB-5-F
BLS 18K-XX-1K-E 4-C-02
BKS-S 19-1-PU-05
BKS-S 20-1-PU-05
RSCW 4/7
BTL6-R1116
BEN 516-14-160
BES M30MI-POC10B-BP02
BES M30MI-PSC10B-BP02
BES M30MI-PSC10B-BP03
BKS-S 20-13-PU-05
BES M30MI-NOC10B-BP03
BES M30MI-NSC10B-BP03
BES M30MI-POC10B-BP03
C12F4B2-10K-322
F1057/FFV-810C6T-N107-3000
BKS-B 25-1-PU-03
BKS-B 20-4-PU-10
BNN 520-81-S-30
BKS-S 19-11-PU-05
BKS-S 20-11-PU-05
BKS-S 20-12-PU-05
BES 516-327-E4-Y-03
BOS 6K-PU-1LQA-S75-C
BGL 10A-002-S 49
BGL 21-AV
BGL 5A-002-S 49
BIS C-300-10
BIS C-306-10
BTL6-P110-M0275-A1-S115
SK1-1 5-6 5-PBS-VA/PTFE
BNN 520-UB-850
BNN 520-UB-920
BES 516-218-E5-E-S 5
SK1-HT125-FS-JM18-PS-VA/PTFE
BFO 18A-XAA-SMG-30-1
BFO 18A-XAC-SMG-30-1
BFO 18A-XAE-MZG-30-1
BKS S32 M-25
BWL 4241A-001-S4
BML-M02-I34-A0-M0076-R0000
BES 516-300-S321-NEX-S4-D
SV-2VX-LDG12
BTL6-P111-M0130-A1-S115
BML-M01-I45-A3-M0080-R0010
BGL 80A-003-S49
BML-M01-I45-A3-M0106-R0020
RGPE 4008-V1220PA-PU-05
RGPE 4008-V1220PB-PU-05
BIS C-620-007-050-02-ST2
BIS C-190-32/L
BNL 5304-120-06-R342/R
BTL6-P110-M0250-A1-S115
BTL6-P110-M0300-A1-S115
BTL6-P111-M0150-A1-S115
BTL6-P111-M0200-A1-S115
BTL6-A110-M0250-A1-S115
BTL6-A110-M0275-A1-S115
BTL6-A110-M0300-A1-S115
BTL6-P110-M0310-A1-S115
BTL6-P110-M0325-A1-S115
BTL6-P110-M0350-A1-S115
BTL6-P110-M0360-A1-S115
BML-M01-I45-A0-M0150-R0000
logoballuff.jpg

BTL6-A110-M0310-A1-S115
BMF 61M-PS-Y-2-SA 1
BLE 18MR-BA-1LT-S 4-C
SK1-1 5-M8-PbS-VA/PTFE
BIS C-150-32/A
BNN 520-121-S-10
BES M12MG-PSC80F-S04G
BES M12MG-NOC80F-BV02
BES M12MG-NOC80F-S04G
BES M12MG-NSC80F-BV02
BES M12MG-NSC80F-S04G
BES M12MG-POC80F-BV02
BES M12MG-POC80F-S04G
BES M12MG-PSC80F-BV02
C12F-4B2-10K3
BES M12MF-GSC30B-S04G
BES M12MF-GSC30B-S04G/KO
BES M12MF-USC30B-S04G
BKS-S 49-4-PU-03
BES M18ME-NSC80B-S04G-003
BES M18ME-POC80B-S04G-003
BES M18ME-PSC80B-S04G-003
R1223/RDLF004-00302-MT20
R1265/RDMF004-00302-MT20
F1397/ FPHF86E2TF1450-300RELM
F2709/ FPCF86E2TF1450-300RELM
CPMA-3A2-10K3
BKS-AD-05-RJ45/GS180-01 5
BES M18MI-PSC80B-BP05
BES M08MI-PSC15B-BP05
BES M08MI-PSC20B-BP05
BES M08MI-NSC15B-BP05
BES M08MI-NSC20B-BP05
BES M08MI-POC15B-BP05
BES M08MI-PSC20B-BP00 2-GS04
BVS Z-MB-01
BKS-S 49-1-PU-05
BEN 516-14-150
BKS-B 26-1-PU-03
BSE 71
BES 516-362-E4-Y-03
BIS L-100-05/L-RO
RXT-1202-PU-05
BOS 21M-PA-PR10-S4
BOS 21M-PA-RD10-S4
BOS 6K-PU-1QC-S49-C
BES M18EI2-UST80B-S05G-505
BNL 5306-120-6-200
BNS 819-D03-D12-62-10-FE
BIS C-6001-029-650-03-KL2
BOS 21M-PA-IE10-S4
BES 516-300-S304-C-05
SK1-1 5-M8-PBS-VA/PTFE-Y1
BFO 18A-LAA-UZG-20-1 5
BES 516-300-S 303-C-05
BIS C-620-007-050-00-ST2
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
logo.jpg

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:[email protected]
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com
 
Top