Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Bộ điều khiển nhiệt E5EK - 04/03/11

Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ OMRON chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ OMRON Tiến phát Cung cấp
5.jpg

1) Bộ điều khiển nhiệt E5CZ
E5CZ-R2MT
E5CZ-Q2MT
E5CZ-C2MT
E5CZ-R2ML
E5CZ-Q2ML
E5CZ-C2ML
E5CZ-R2MTD
E5CZ-Q2MTD
E5CZ-C2MTD
E5CZ-R2MLD
E5CZ-Q2MLD
E5CZ-C2MLD
E5CZ-R2TU
E5CZ-Q2TU
E5CZ-R2TDU
E5CZ-Q2TDU
E5CZ-R2
2) Bộ điều khiển nhiệt E5AZ
E5AZ-R3T
E5AZ-Q3T
E5AZ-C3T
E5AZ-R3MT
E5AZ-Q3MT
E5AZ-C3MT
E5AZ-R3HMT
E5AZ-Q3HMT
E5AZ-R3HML
E5AZ-Q3HML
E5AZ-C3ML
E5AZ-R3MTD
E5AZ-Q3MTD
E5AZ-C3MTD
E5AZ-R3HMTD
E5AZ-Q3HMTD
E5AZ-R3HMLD
E5AZ-Q3HMLD
E5AZ-C3MLD
3) Bộ điều khiển nhiệt E5EZ
E5EZ-R3T
E5EZ-Q3T
E5EZ-C3T
E5EZ-R3MT
E5EZ-Q3MT
E5EZ-C3MT
E5EZ-R3HMT
E5EZ-Q3HMT
E5EZ-R3HML
E5EZ-Q3HML
E5EZ-C3ML
E5EZ-R3MTD
E5EZ-Q3MTD
E5EZ-C3MTD
E5EZ-R3HMTD
E5EZ-Q3HMTD
E5EZ-R3HMLD
E5EZ-Q3HMLD
E5EZ-C3MLD
4) Bộ điều khiển nhiệt E5CN
e5csv_z_new.jpg

E5CN-Q2MT-500
E5CN-R2MT-500
E5CN-RT
E5CN-QT
E5CN-CT
E5CN-R2T
E5CN-Q2T
E5CN-Y2T
E5CN-C2T
E5CN-R2H03T-FLK
E5CN-Q2H03T-FLK
E5CN-Y2H03T-FLK
E5CN-C203T-FLK
E5CN-R2HBT
E5CN-Q2HBT
E5CN-Y2HBT
E5CN-C2BT
E5CN-RT
E5CN-QT
E5CN-CT
E5CN-R2T
E5CN-Q2T
E5CN-C2T
5) Bộ điều khiển nhiệt E5EK
E5EK-AA2B
E5EK-AA202
E5EK-AA203
E5EK-AA2-DRT AC100-240
E5EK-AA2-DRT-500 AC100-240
E5EK-AA2-DRT-K AC100-240
E5EK-AA2-DRT AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-500 AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-K AC/DC24
E5EK-AA2
E5EK-AA2-500
E5EK-PRR2
E5EK-PRR2-500
E5EK-AA2-K
E5EK-AA2-500-K
E5EK-AA2 AC/DC24
E5EK-AA2-500 AC/DC24
E5EK-PRR2 AC/DC24
E5EK-PRR2-500 AC/DC24
E5EK-AA2-K AC/DC24
E5EK-AA2-500-K AC/DC24
E5EK-TAA2 AC100-240
E5EK-TAA2 AC/DC24
6) Bộ điều khiển nhiệt E5EN
E5EN-R1T AC100-240
E5EN-Q1T AC100-240
E5EN-C1T AC100-240
E5EN-R3HT AC100-240
E5EN-Q3HT AC100-240
E5EN-C3T AC100-240
E5EN-R3H01T-FLK AC100-240
E5EN-Q3H01T-FLK AC100-240
E5EN-R3H03T-FLK AC100-240
E5EN-R3HT AC/DC24
E5EN-Q3HT AC/DC24
E5EN-Q3HBT AC/DC24
E5EN-Q3HHT AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC100-240
E5EN-C3MT-500 AC100-240
E5EN-R3HMT-500 AC100-240
E5EN-Q3HMT-500 AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC/DC24
E5EN-C3MT-500 AC/DC24
E5EN-R3ML-500 AC100-240
E5EN-C3ML-500 AC100-240
E5EN-C3YMT-500 AC100-240
7) Bộ điều khiển nhiệt E5EZ
E5EZ-R3
E5EZ-R3
E5EZ-Q3
E5EZ-C3
E5EZ-A3
E5EZ-PRR2T AC100-240
E5EZ-PRR2BT AC100-240
E5EZ-PRR201T AC100-240
E5EZ-PRR203T AC100-240
E5EZ-PRR2L AC100-240
E5EZ-PRR2BL AC100-240
E5EZ-PRR201L AC100-240
E5EZ-PRR203L AC100-240
logo_01.gif

8) Bộ điều khiển nhiệt E5GN
E5GN-RTC AC100-240
E5GN-QTC AC100-240
E5GN-RP AC100-240
E5GN-QP AC100-240
E5GN-R1TC AC100-240
E5GN-Q1TC AC100-240
E5GN-R1P AC100-240
E5GN-Q1P AC100-240
E5GN-R03TC-FLK AC100-240
E5GN-Q03TC-FLK AC100-240
E5GN-R03P-FLK AC100-240
E5GN-Q03P-FLK AC100-240
E5GN-RTC AC/DC24
E5GN-QTC AC/DC24
E5GN-RP AC/DC24
E5GN-QP AC/DC24
E5GN-R1TC AC/DC24
E5GN-Q1TC AC/DC24
E5GN-R1P AC/DC24
E5GN-Q1P AC/DC24
E5GN-R03TC-FLK AC/DC24
E5GN-Q03TC-FLK AC/DC24
E5GN-R03P-FLK AC/DC24
E5GN-Q03P-FLK AC/DC24
E5GN-RTC AC100-240
E5GN-QTC AC100-240
E5GN-RP AC100-240
E5GN-QP AC100-240
E5GN-R1TC AC100-240
E5GN-Q1TC AC100-240
E5GN-R1P AC100-240
E5GN-Q1P AC100-240
E5GN-R03TC-FLK AC100-240
E5GN-Q03TC-FLK AC100-240
E5GN-R03P-FLK AC100-240
E5GN-Q03P-FLK AC100-240
E5GN-RTC AC/DC24
E5GN-QTC AC/DC24
E5GN-RP AC/DC24
E5GN-QP AC/DC24
E5GN-R1TC AC/DC24
E5EZ-R3
E5CZ-R2
E5AZ-R3
E5GN-Q1TC AC/DC24
E5GN-R1P AC/DC24
E5GN-Q1P AC/DC24
E5GN-R03TC-FLK AC/DC24
E5GN-Q03TC-FLK AC/DC24
E5GN-R03P-FLK AC/DC24
E5GN-Q03P-FLK AC/DC24
E5CZ-R2 AC100-240
E5CZ-Q2 AC100-240
9) Bộ điều khiển nhiệt E5EK
E5EK-AA2B
E5EK-AA202
E5EK-AA203
E5EK-AA2-DRT AC100-240
E5EK-AA2-DRT-500 AC100-240
E5EK-AA2-DRT-K AC100-240
E5EK-AA2-DRT AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-500 AC/DC24
E5EK-AA2-DRT-K AC/DC24
E5EK-AA2 E5EK-AA2-500
E5EK-PRR2
E5EK-PRR2-500
E5EK-AA2-K
E5EK-AA2-500-K
E5EK-AA2 AC/DC24
E5EK-AA2-500 AC/DC24
E5EK-PRR2 AC/DC24
E5EK-PRR2-500 AC/DC24
E5EK-AA2-K AC/DC24
E5EK-AA2-500-K AC/DC24
E5EK-TAA2 AC100-240
E5EK-TAA2 AC/DC24
10) Bộ điều khiển nhiệt E5EN
E5EN-R1T AC100-240
E5EN-Q1T AC100-240
E5EN-C1T AC100-240
E5EN-R3HT AC100-240
E5EN-Q3HT AC100-240
E5EN-C3T AC100-240
E5EN-R3H01T-FLK AC100-240
E5EN-Q3H01T-FLK AC100-240
E5EN-R3H03T-FLK AC100-240
E5EN-R3HT AC/DC24
E5EN-Q3HT AC/DC24
E5EN-Q3HBT AC/DC24
E5EN-Q3HHT AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC100-240
E5EN-C3MT-500 AC100-240
E5EN-R3HMT-500 AC100-240
E5EN-Q3HMT-500 AC100-240
E5EN-R3MT-500 AC/DC24
E5EN-C3MT-500 AC/DC24
E5EN-R3ML-500 AC100-240
E5EN-C3ML-500 AC100-240
E5EN-C3YMT-500 AC100-240
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
encoderomron.jpg

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:[email protected]
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com
 
Top