Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Servo Mitsubishi MR-E

Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Servo Mitsubishi chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm Servo Mitsubishi Tiến phát Cung cấp
Mitsubishi servo motor
Below models are also available:
servomotion_range.jpg

1.Loại MR-E
MR-E-10A, MR-E-20A, MR-E-40A, MR-E-70A, MR-E-100A, MR-E-200A.
MR-E-10AG, MR-E-20AG, MR-E-40AG, MR-E-70AG, MR-E-100AG, MR-E-200AG.
2.Loại MR-J2
MR-J2S-10A; MR-J2S-10A1; MR-J2S-20A; MR-J2S-20A1; MR-J2S-40A; MR-J2S-40A1; MR-J2S-60A;
MR-J2S-70A; MR-J2S-70A-U005; MR-J2S-70A-U006; MR-J2S-100A; MR-J2S-200A; MR-J2S-350A;
MR-J2S-500A; MR-J2S-700A; MR-J2S-11KA; MR-J2S-15KA; MR-J2S-22KA; MR-J2S-30KA;
MR-J2S-37KA; MR-J2S-30KA4; MR-J2S-37KA4; MR-J2S-45KA4; MR-J2S-55KA4; MR-J2S-10B;
MR-J2S-10B1; MR-J2S-20B; MR-J2S-20B1; MR-J2S-40B; MR-J2S-40B1; MR-J2S-60B; MR-J2S-70B;
MR-J2S-70B-U005; MR-J2S-70B-U006; MR-J2S-100B; MR-J2S-200B; MR-J2S-350B; MR-J2S-500B;
MR-J2S-700B; MR-J2S-11KB; MR-J2S-15KB; MR-J2S-22KB; MR-J2S-30KB; MR-J2S-37KB;
MR-J2S-30KB4; MR-J2S-37KB4; MR-J2S-45KB4; MR-J2S-55KB4; MR-J2S-10CP; MR-J2S-10CP1;
MR-J2S-20CP; MR-J2S-40CP; MR-J2S-40CP1; MR-J2S-60CP; MR-J2S-70CP; MR-J2S-70CP-U005;
MR-J2S-70CP-U006; MR-J2S-100CP; MR-J2S-200CP; MR-J2S-350CP; MR-J2S-500CP;
MR-J2S-700CP; MR-HP30KA; MR-HP55KA4; MR-JCCBL2M-H; MR-JCCBL5M-H; MR-JCCBL10M-H;
MR-JCCBL20M-H; MR-JCCBL30M-H; MR-JCCBL50M-H; MR-JCCBL2M-L; MR-JCCBL5M-L;
MR-JCCBL10M-L; MR-JCCBL20M-L; MR-JCCBL30M-L; MR-JHSCBL2M-H; MR-JHSCBL5M-H;
MR-JHSCBL10M-H; MR-JHSCBL20M-H; MR-JHSCBL30M-H; MR-JHSCBL50M-H; MR-JHSCBL2M-L;
MR-JHSCBL5M-L; MR-JHSCBL10M-L; MR-JHSCBL20M-L; MR-JHSCBL30M-L; MR-ENCBL2M-H;
MR-ENCBL5M-H; MR-ENCBL10M-H; MR-ENCBL20M-H; MR-ENCBL30M-H; MR-ENCBL50M-H;
MR-J2CNM; MR-J2CNS; MR-ENCNS; MR-PWCNK1; MR-PWCNK2; MR-PWCNK2; MR-PWCNS1;
MR-PWCNS2; MR-PWCNS3; MR-BKCN; MR-J2CN1; MR-J2HBUS05M-A; MR-J2HBUS1M-A;
MR-J2HBUS5M-A; MR-J2CN1-A; MR-J2HBUS05M; MR-J2HBUS1M; MR-J2HBUS5M; MR-J2CN3TM;
MR-A-TM; MR-CPCATCBL3M; MR-TB20; MR-J2TBL05M; MR-J2TBL1M; MR-H3CBL1M; MR-HP4CN1;
MR-J2CMP2; MR-ACNP55K; MR-ACN30K; MR-ACN55K; MR-BAT; MR-HDP01; MR-DP60; MR-RB032;
MR-RB12; MR-RB30; MR-RB31; MR-RB32; MR-RB50; MR-RB51; MR-RB65; MR-RB66; MR-RB67;
MR-RB139; MR-RB137; MR-RB136-4; MR-RB138-4; DBU-11K; DBU-15K; DBU-22K; DBU-37K;
DBU-55K-4; MR-DCL30K; MR-DCL37K; MR-DCL30K-4; MR-DCL37K-4; MR-DCL45K-4;
MR-DCL55K-4; MRZJW3-SETUP151; MR-J2LL
aut_ac_servos.jpg

3.Loại MR-J3
MR-J3-10A; MR-J3-20A; MR-J3-40A; MR-J3-60A; MR-J3-70A; MR-J3-100A; MR-J3-200A;
MR-J3-350A; MR-J3-350A; MR-J3-500A; MR-J3-700A; MR-J3-11KA; MR-J3-15KA; MR-J3-22KA;
MR-J3-10A1; MR-J3-20A1; MR-J3-40A1; MR-J3-DU30KA; MR-J3-DU37KA; MR-J3-60ÃA4;
MR-J3-100A4; MR-J3-200A4; MR-J3-350A4; MR-J3-500A4; MR-J3-700A4; MR-J3-11KA4;
MR-J3-15KA4; MR-J3-22KA4; MR-J3-DU30KA4; MR-J3-DU37KA4; MR-J3-DU45KA4; MR-J3-DU55KA4;
MR-J3-10A- RJ070; MR-J3-20A-RJ070; MR-J3-40A-RJ070; MR-J3-60A-RJ070; MR-J3-70A-RJ070;
MR-J3-100A-RJ070; MR-J3-200A-RJ070; MR-J3-350A-RJ070; MR-J3-500A-RJ070; MR-J3-700A-RJ070;
MR-J3-11KA-RJ070; MR-J3-15KA-RJ070; MR-J3-22KA-RJ070; MR-J3-10A1-RJ070; MR-J3-20A1-RJ070;
MR-J3-40A1-RJ070; MR-J3-60A4-RJ070; MR-J3-100A4; -RJ070; MR-J3-100A4-RJ070;
MR-J3-200A4-RJ070; MR-J3-350A4-RJ070; MR-J3-700A4-RJ070; MR-J3-11KA4-RJ070;
MR-J3-15KA4-RJ070; MR-J3-15KA4-RJ070; MR-J3-22KA4-RJ070; MR-J3-10BS; MR-J3-20BS;
MR-J3-40BS; MR-J3-60BS; MR-J3-70BS; MR-J3-100BS; MR-J3-200BS; MR-J3-350BS; MR-J3-500BS;
MR-J3-700BS; MR-J3-11KBS; MR-J3-15KBS; MR-J3-22KBS; MR-J3-10BS1; MR-J3-20BS1;
MR-J3-40BS1; MR-J3-60BS4; MR-J3-100BS4; MR-J3-200BS4; MR-J3-350BS4; MR-J3-500BS4;
MR-J3-700BS4; MR-J3-11KBS4; MR-J3-15KBS4; MR-J3-22KBS4; MR-J3-DU30KBS4;
MR-J3-DU37KBS4; MR-J3-DU45KBS4; MR-J3-DU55KBS4; MR-J3W-22B; MR-J3W-44B; MR-J3W-77B;
MR-J3-10T; MR-J3-20T; MR-J3-40T; MR-J3-60T; MR-J3-70T; MR-J3-100T; MR-J3-200T;
MR-J3-350T; MR-J3-500T; MR-J3-700T; MR-J3-11KT; MR-J3-15KT; MR-J3-22KT; MR-J3-10T1;
MR-J3-20T1; MR-J3-40T1; MR-J3-60T4; MR-J3-100T4; MR-J3-200T4; MR-J3-350T4; MR-J3-500T4;
MR-J3-700T4; MR-J3-11KT4; MR-J3-15KT4; MR-J3-22KT4
4.Servo
HC-KFS053; HC-KFS13; HC-KFS23; HC-KFS43; HC-KFS73; HC-KFS053B; HC-KFS13B; HC-KFS23B;
HC-KFS43B; HC-KFS73B; HC-KFS053(B)G11/5; HC-KFS053(B)G11/12; HC-KFS053(B)G11/20;
HC-KFS13(B)G11/5; HC-KFS13(B)G11/12; HC-KFS13(B)G11/20; HC-KFS23(B)G11/5;
HC-KFS23(B)G11/12; HC-KFS23(B)G11/20; HC-KFS43(B)G11/5; HC-KFS43(B)G11/12;
HC-KFS43(B)G11/20; HC-KFS73(B)G11/5; HC-KFS73(B)G11/12; HC-KFS73(B)G11/20;
HC-KFS053(B)G21/5; HC-KFS053(B)G21/9; HC-KFS053(B)G21/20; HC-KFS053(B)G21/29;
HC-KFS13(B)G21/5; HC-KFS13(B)G21/9; HC-KFS13(B)G21/20; HC-KFS13(B)G21/29;
HC-KFS23(B)G21/5; HC-KFS23(B)G21/9; HC-KFS23(B)G21/20; HC-KFS23(B)G21/29;
HC-KFS43(B)G21/5; HC-KFS43(B)G21/9; HC-KFS43(B)G21/20; HC-KFS43(B)G21/29;
HC-KFS73(B)G21/5; HC-KFS73(B)G21/9; HC-KFS73(B)G21/20; HC-KFS73(B)G21/29;
HC-KFS46; HC-KFS410
HC-MFS053; HC-MFS13; HC-MFS23; HC-MFS43; HC-MFS73; HC-MFS053B; HC-MFS13B; HC-MFS23B;
HC-MFS43B; HC-MFS73B; HC-MFS053(B)G11/5; HC-MFS053(B)G11/12; HC-MFS053(B)G11/20;
HC-MFS13(B)G11/5; HC-MFS13(B)G11/12; HC-MFS13(B)G11/20; HC-MFS23(B)G11/5;
HC-MFS23(B)G11/12; HC-MFS23(B)G11/20; HC-MFS43(B)G11/5; HC-MFS43(B)G11/12;
HC-MFS43(B)G11/20; HC-MFS73(B)G11/5; HC-MFS73(B)G11/12; HC-MFS73(B)G11/20;
HC-MFS053(B)G21/5; HC-MFS053(B)G21/9; HC-KFS053(B)G21/20; HC-MFS053(B)G21/29;
HC-MFS13(B)G21/5; HC-MFS13(B)G21/9; HC-MFS13(B)G21/20; HC-MFS13(B)G21/29;
HC-MFS23(B)G21/5; HC-MFS23(B)G21/9; HC-MFS23(B)G21/20; HC-MFS23(B)G21/29;
HC-MFS43(B)G21/5; HC-MFS43(B)G21/9; HC-MFS43(B)G21/20; HC-MFS43(B)G21/29;
HC-MFS73(B)G21/5; HC-MFS73(B)G21/9; HC-MFS73(B)G21/20; HC-MFS73(B)G21/29
HC-KFS13 HC-KFS23 HC-KFS43 HC-KFS73 HC-SFS52 HC-SFS102 HC-SFS202 HC-SFS352 HC-SFS502
HC-KFE13, HC-KFE23, HC-KFE43, HC-KFE73, HC-SFE52, HC-SFE102, HC-SFE152.
HC-SFS702 HC-SFS81 HC-SFS121 HC-SFS201 HC-SFS301 HC-SFS53 HC-SFS103 HC-SFS153
HC-SFS203 HC-SFS353 HC-MFS053 HC-MFS13 HC-MFS23 HC-MFS43 HC-MFS73 HC-MFS053B
HC-MFS13B HC-MFS23B HC-MFS43B HC-MFS73B HC-KFS053B HC-KFS13B HC-KFS23B
HC-KFS43B HC-KFS73B HC-SFS52B HC-SFS102B HC-SFS202B HC-SFS352B HC-SFS502B
HC-SFS702B HC-SFS81B HC-SFS121B HC-SFS201B HC-SFS301B HC-SFS53B HC-SFS103B
HC-SFS153B HC-SFS203B HC-SFS353B MR-E10A MR-E20A MR-E40A MR-E70A MR-E100A MR-E200A
HC-KFE13 HC-KFE23 HC-KFE43 HC-KFE73 HC-SFE52 HC-SFE102 HC-KFE152 HC-KFE202
HC-KFE13B HC-KFE23B HC-KFE43B HC-KFE73B HC-SFE52B HC-SFE102B
HC-MFS053 HC-KFS053 HC-MFS13 HC-KFS13
HC-MFS053B HC-KFS053B HC-MFS13B HC-KFS13B
HC-MFS053K HC-KFS053K HC-MFS13K HC-KFS13K
HC-MFS053BK HC-KFS053BK HC-MFS13BK HC-KFS13BK
HC-MFS23 HC-KFS23 HC-MFS43 HC-KFS43
HC-MFS23B HC-KFS23B HC-MFS43B HC-KFS43B
HC-MFS23K HC-KFS23K HC-MFS43K HC-KFS43K
HC-MFS23BK HC-KFS23BK HC-MFS43BK HC-KFS43BK
HC-MFS73 HC-KFS73 HC-MFS73B HC-KFS73B
HC-MFS73K HC-KFS73K HC-MFS73BK HC-KFS73BK
HC-SFS81 HC-SFS121 HC-SFS201 HC-SFS301
HC-SFS52 HC-SFS102 HC-SFS152 HC-SFS202
HC-SFS52B HC-SFS102B HC-SFS152B HC-SFS202B
HC-SFS52K HC-SFS102K HC-SFS152K HC-SFS202K
HC-SFS52BK HC-SFS102BK HC-SFS152BK HC-SFS202BK
HC-SFS352 HC-SFS502 HC-SFS702
HC-SFS352B HC-SFS502B HC-SFS702B HC-SFS353
HC-SFS352K HC-SFS502K HC-SFS702K HC-RFS353
HC-RFS103 HC-RFS153 HC-RFS203 HC-RFS353
HC-SFS53 HC-SFS103 HC-SFS153 HC-SFS203
MR-J2-100CT MR-J2-200CT
MR-J2-200CT MR-J2-40CT
MR-J2-60CT MR-RB032
MR-RB30 MR-S11-200-E01
MR-S11-200-Z33 MDS-A-CR-10
MR-S11-300-E01(RG10+RG101)
HC-KFS13 HC-KFS13B
HC-MF73-S15 HC-MF053
HC-KFSP3 HC-PQ13
HS-MF23-S2A HC-153BS-SZ
HF-KP73B HC-KF43L-S1
HF-105K-S1 HC-MKK3K-D52
HS-MF23-S2A HC-KFS13A
HC-BH023-S3 HC-EF23BK-S102
HC-UFS13D HC-PQ13NUE HC-MF053B HC-MF13
HC-MF053 HC-MF43 HC-MFS43K HA-FE13
HC-MKS43 HC-KFS73B HC-MF73K-D51 HC-153BS-S2
HC-MF73K-DS3 HC-MF73B HC-UFS13D HC-MF23
HC-MF73 HC-PQ43B HC-SFS10262 HC-MFS23B
HC-KFS43K HA-0530-S HA-230B-S HC-KF053
HC-SF52 HC-KFS43-S4 HA-FF13C-S5 HF-KP053
HF-KP73-S2 HC-KFS053 HC-UF13B HC-MFS73B
HC-MFS13B HC-KFS23 HA-MH43K-S2 HA-FE23
HA-MH43 HA-FE23-S4 HC-KFE73 HC-KFS13BL-S18
HC-PQ053 HC-MP23B HC-MFS053 HC-MF13BL-S101
HC-MFS23 HC-MF13BL-S1 HC-UFS23BK HC-KP13B
HC-MF72 HC-AQ0135D HC-MF23BK-S2 HC-SFS202
HC-MF23BK-S102 HC-KFS053B HC-MF73K-D5 HC-KFS43
HC-MFS73 HC-KFS053B HA-SA22 HC-UFS13K
HS-MF23N-S2 HC-SFS102G2 HS-MF23N-S3 HC-FH23B
HF-KP23B HC-FF63 HC-KFS23-S24 HC-KFS43B
HC-KFS23G1-S25 HC-KP43 HC-MF13B HC-SF52G1
HC-KF43K-S3 HA-SC43 HC-MF43B HC-PQ053B
HC-KFS73 HC-PQ23G2 HC-SP152B HA-FE63
HC-MF73-S1 HA-FE13BG HC-KFS43G1K HC-MF23W1-S1
HC-MFS73B HC-KFS13BG1 HC-UFS43 HC-MF23-S16
HF-i HC-KF4CG1 HF-KP13B HF-KP053B
HF-MP23 HF-KP42 HF-KP43 HF-KP73
HF-MP23K-S23 HF-KE43 HF-MP73 HF-MP43
HF-KP43B HF-MP43B
HC-PQ23 HS-SFS202BG1
HS-MF23-S15 HC-MFS13
HA-FF63G1 HC-KPS13B
HC-SFS52 HF-MP13
HC-SWS23B HC-KFS43BG2K
HC-PQ23BG2K-S1 HC-SFS53B
HC-SF702K HC-SFS702K
HC-KFS23BL-S16
HC-KFS053E1LW01-S20
HC-MF23BKW90-S102
HC-UF13BL-S3 HC-KFS23
HC-KFS410 HC-PQ13B
HC-PQ23B HC-PQ13G1
HC-SWS13B HC-SWS63B
HC-SWS133B HC-MFS43
HC-KFS73G1K HA-SE52
HC-SF202 HA-FH63B
HC-SFS52G1 HC-PQ053-S8
HC-MFS053B HC-UFS13
HC-MFS23BK HC-MFS13BD
HC-MFS053-S43
HA-SA52 MDS-B-SVJ2-06 MDS-B-SVJ2 MR-H22KB-S83-P56 MR-C20A1-S14 MDS-B-SVJ2-03
HC-RF103-S1 HA33NC-TS HC-RFS103-S1 HC-SFE152 HF-SE102B
servomotion_motor.jpg

HC-SFS52 HC-SFS352 HC-SFS53 HC-MFS13 S13 HC-MFS73 HC-UFS72 HC-UFS502 HC-SFS502
HC-SFS81 HC-RFS153 HC-UFS202 HC-UFS23 HC-SFS201 HC-SFS102 HC-MFS053 S053
HC-MFS23 S23 HC-SFS103 HC-SFS353 HC-UFS13 HC-UFS43 HC-UFS152 HC-SFS153 HC-UFS7
HC-RFS103 HC-SFS121 HC-RFS503 HC-SFS301 HC-MFS43 S43 HC-UFS352 HC-SFS202 HC-SFS203
HC-SFS152 HC-RFS203 HC-SFS52 HC-SFS352 HC-SFS53 HC-MFS13 HC-MFS73 HC-UFS72 HC-UFS502
HC-SFS502 HC-SFS81 HC-RFS153 HC-UFS202 HC-UFS23 HC-SFS201 HC-SFS102 HC-MFS053 HC-MFS23
HC-SFS103 HC-SFS353 HC-RFS353 HC-UFS13 HC-UFS43 HC-UFS152 HC-SFS153 HC-UFS73 HC-RFS103
HC-SFS121 HC-SFS702 HC-RFS503 HC-MFS43 HC-SFS301 HC-UFS352 HC-SFS202 HC-SFS203 HC-RFS203
MR-J2S-10A/B MR-J2S-70A/B MR-J2S-500A/B MR-J2S-200A/B MR-J2S-350A/B
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
logo.jpg

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:[email protected]
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com
 
Top