Ủng hộ giúp duy trì hoạt động của diễn đàn
vào số MOMO 0901235709 - Thanh Phong

Giải pháp ghi hình NVR Camera IP

Shop Giày Jean
#1
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]M.N.S Co.,ltd[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Trân trọng gửi đến quý khách hàng:[/FONT]
[FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]Giải pháp NAS – Giải pháp lưu trữ dữ liệu.[/FONT]
[FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]Giải pháp ghi hình NVR Camera IP.[/FONT]
[FONT=&quot] (tham khảo: www.mns.vnwww.giaiphapnas.com).[/FONT]
[FONT=&quot]Trân trọng & mong hợp tác ![/FONT]
[FONT=&quot]Khắc Thanh - 0906. 370. 870
............................................................................

[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS110j[/FONT]
[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds110j-p-76.html?cPath=37_43[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 8,610,000đ

............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS211j[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds211j-p-77.html?cPath=37_43[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 10,185,000đ


............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS411j[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds411j-p-78.html?cPath=37_43[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 13,923,000đ


............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS211+[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds211-p-84.html?cPath=37_41[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 21,777,000đ


............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS410[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds410-p-82.html?cPath=37_41[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 24,969,000đ


............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR RS2211+[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-rs2211-p-90.html?cPath=37_39[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 63,294,000đ

............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS411+II[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds411ii-p-85.html?cPath=37_39[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 36,624,000đ


............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS2411+[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds2411-p-95.html?cPath=37_39[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 57,834,000đ


............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS1511+[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds1511-p-89.html?cPath=37_39[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 41,538,000đ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR NVR RS3411xs[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-rs3411xs-p-92.html?cPath=37_38[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 103,320,000đ

[/FONT]
[FONT=&quot]............................................................................[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu ghi hình camera IP Synology NVR DS3611xs[/FONT]

[FONT=&quot]


Link tham khảo: http://mns.vn/Đầu-ghi-hình-camera-ip-synology-nvr-ds3611xs-p-94.html?cPath=37_38[/FONT]
[FONT=&quot]
Giá: 102,816,000đ


............................................................................

Liên hệ để có giá ưu đãi nhất.[/FONT]