Chức năng của thiết bị mạng Switch Juniper ex4200 trong những hệ thống an toàn mạng.

Shop Giày Jean

ciscochinhhang

Well-known member
#1
Nếu bạn cần thiết bị switch Juniper có độ tin cậy và sẵn có cao của hệ thống? Hãy lựa chọn switch Juniper EX4200-24T là thiết bị hội tụ kết hợp tốt nhất của cả 2 tiêu chí đó.
Dòng thiết bị mạng Juniper EX4200-24T rất kinh tế linh hoạt với năng lượng thấp và yêu cầu làm mát của những nền tảng có thể xếp chồng để cung cấp một giải pháp hiệu quả cao, khả năng mở rộng cho trung tâm thông tin, môi trường chi nhánh, và triển khai hợp nhất Gigabit Ethernet.
Trang web : Ciscochinhhang.com.
Các mô hình PoE đầy đủ là lý tưởng cho mật độ cao triển khai điện thoại IP. Các phần mềm cơ bản trong chuyển mạch EX4200 hỗ trợ 1 bộ đầy đủ các tính năng Layer 2 và Layer 3 chuyển đổi. Lên đến 10 thiết bị mạng switch EX4200 có thể được kết hợp và quản lý như một thiết bị thông qua ảo Công nghệ khung gầm ở trên một bảng nối đa năng 128 Gbps.
Xem thêm : WS-C3560CX-12PD-S tại Hà Nội

Thiết bị mạng chuyển mạch EX4200 nói chung và thiết bị mạng Juniper EX4200-24T nói riêng với công nghệ Virtual Chassis kết hợp tính sẵn sàng và độ tin cậy của các hệ thống mô đun với tính kinh tế và tính linh động của những thiết bị chuyển mạch stackable, cung cấp 1 giải pháp hiệu suất cao và khả năng mở rộng cho môi trường trung tâm dữ liệu và môi trường trường.
Các công ty hiệu năng cao đòi hỏi các giải pháp mạng hiệu năng cao. Các giải pháp này bao gồm một lớp chuyển đổi công ty an toàn, tính năng mở rộng và luôn mở cho công ty, giúp nâng cao tính kinh tế của mạng bằng cách cho phép những công ty triển khai những công nghệ tiên tiến nhằm tăng doanh số và nâng cao hiệu quả.
Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4200 của thiết bị mạng Juniper Networks với công nghệ Virtual Chassis kết hợp chặt chẽ với các giải pháp kinh doanh nhỏ gọn, chi phí khi bạn phát triển và yêu cầu về công suất và năng lượng nhỏ của các thiết bị mạng chuyển mạch có thể xếp chồng lên nhau với hiệu suất, tính sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu của những công ty hiệu suất cao ngày nay.
Thiết bị mạng chuyển mạch Ethernet Juniper Networks EX4200 với công nghệ Virtual Chassis kết hợp tính sẵn sàng cao (HA) và độ tin cậy của nhà cung cấp lớp học với những hệ thống mô đun với tính kinh tế và tính linh hoạt của các nền tảng stackable, cung cấp giải pháp hiệu suất cao và khả năng mở rộng cho trung tâm dữ liệu, môi trường văn phòng chi nhánh.
Cung cấp đủ các tính năng chuyển mạch lớp 2 và lớp 3 như là 1 phần của phần mềm cơ sở, EX4200 đáp ứng được nhiều ứng dụng hiệu quả cao, bao gồm triển khai truy cập vào những nhánh, khuôn viên và trung tâm dữ liệu cũng như những triển khai tập hợp GbE của Gigabit Ethernet.
Tất cả những thiết bị mạng chuyển mạch EX4200 gồm những tính năng của HA như nguồn điện dự phòng, nguồn nóng bên trong có thể thay thế nóng và khay quạt đa năng, để đảm bảo thời gian hoạt động tối đa.
Xem thêm : Thiết bị mạng Cisco chính hãng.