Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Máy Fax chính hãng, giá rẻ

babylonmart1012

Junior Member
[FONT=&quot]Máy fax Canon 4350D[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]9 662 000 VNĐ [/FONT]
[FONT=&quot]Babylon chuyên cung cấp [/FONT][FONT=&quot]Máy fax[/FONT][FONT=&quot] Canon 4350D, giá cả Máy fax Canon 4350D, Máy fax Canon 4350D giá rẻ, thông tin Máy fax Canon 4350D Máy fax Canon 4350D [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin chi tiết: [/FONT]
[FONT=&quot]• Chức năng [/FONT]
[FONT=&quot]in Laser ,In đen trắng khổ A4, 600x600 dpi [/FONT]
[FONT=&quot]• Tốc độ in [/FONT]
[FONT=&quot]22ppm; 32MB RAM.Giao tiếp USB 2.0 . [/FONT]
[FONT=&quot]• Ngôn ngữ in [/FONT]
[FONT=&quot]UFR II LT.Tự động in 2 mặt. [/FONT]
[FONT=&quot]• Chức năng [/FONT]
[FONT=&quot]quét Scanner,Quét màu khổ A4, 600x1,200dpi, [/FONT]
[FONT=&quot]• Có [/FONT]
[FONT=&quot]24bit màu, công nghệ CIS.Photocopy đen trắng khổ A4 [/FONT]
[FONT=&quot]• Tốc độ [/FONT]
[FONT=&quot]22cpm, 600dpi,Thu phóng 50%-200%. [/FONT]
[FONT=&quot]• Chức năng [/FONT]
[FONT=&quot]Fax.Đen trắng khổ A4, Modem 33.6Kbps, [/FONT]
[FONT=&quot]• Tốc độ gửi fax [/FONT]
[FONT=&quot]3 giây/ trang.Khay nạp bản gốc 35 tờ. [/FONT]
[FONT=&quot]• Bộ nhớ nhận & gửi fax [/FONT]
[FONT=&quot]256 trang. [/FONT]
[FONT=&quot]• Bộ nhớ các địa chỉ gọi nhanh [/FONT]
[FONT=&quot]7 địa chỉ bằng 1 phím & 100 địa chỉ bằng 2 phím. [/FONT]
[FONT=&quot]• Gửi fax theo nhóm được [/FONT]
[FONT=&quot]50 địa chỉ. [/FONT]
[FONT=&quot]• Chức năng [/FONT]
[FONT=&quot]PC-Fax gửi fax trực tiếp từ máy tính. [/FONT]
[FONT=&quot]• Dùng mực [/FONT]
[FONT=&quot]Canon FX9 ( 2000 trang). Hộp mực theo máy 1000 trang. [/FONT]
[FONT=&quot]Sản phẩm liên quan[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panafax UF-6010 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FLM612 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FP218CX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 2 540 000[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FT907NX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 2 290 800[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FP105 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax PANASONIC KX-FL512 CXW [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax KX-PW513DL [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FL612CX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 5 087 400[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax KX-PW505DW [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax KX-PW605DL [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax KX-PW605DW [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FLM672 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 6 413 400[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FT907CX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax PANASONIC KX-FP362CX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 2 898 150[/FONT]
[FONT=&quot]Máy Fax Panasonic KX-FT 937 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 2 142 000[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon 4350D [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 9 662 000[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon 220 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 4 200 000[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon MF4350D [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 9 662 000[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FC241CX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 5 561 000[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FG2451 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): Vui lòng liên hệ[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FT987CX [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 2 295 300[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FLB882 [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Giá(VNĐ): 7 736 600[/FONT]
[FONT=&quot]Sản phẩm bán chạy[/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon L160[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax HP LaserJet M1319F[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon L220[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon L240[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FL612[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy Fax Panasonic KX-FP372[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon B820[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon 4350D[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy Fax Laser Canon L 140[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax HP 1212NF[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon L140[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FLB802CX[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FP 711[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax laser Panasonic KX-FL[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FLB882[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FP 701[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic KX-FP711[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon MF4350D[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax HP 3050[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon 220[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy Fax Panasonic KX-FP701[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy Fax Panasonic KX-FL422[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic 983[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Canon L120[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Máy fax Panasonic 612[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
Top